Điện Biên: Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh

Thứ tư, 12/06/2024 09:17
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ IV năm 2024 là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giai đoạn 2019 - 2024...

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé lần thứ IV, năm 2024

Đại hội cũng là dịp để khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên được tổ chức với chủ đề định hướng chung: “Đoàn kết dân tộc, đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày và xong trước ngày 30/6/2024, số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu. Đại hội cấp tỉnh thời gian tổ chức 2 ngày và xong trước ngày 30/11/2024 với số lượng không quá 250 đại biểu.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ IV năm 2024, nhiều hoạt động đã và đang được triển khai kịp thời, sôi nổi trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Văn Công, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, cho biết: “Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tiếp theo tham mưu cho Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc. Ngay sau khi họp Ban Chỉ đạo phiên thứ nhất, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo lựa chọn huyện Tuần Giáo tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đến nay, huyện Tuần Giáo đã tổ chức thành công đại hội điểm, huyện Nậm Pồ cũng tổ chức thành công và trong tháng 6 này 8 huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức xong”.

 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo lần thứ IV năm 2024. (Ảnh: Trọng Lâm)

* Ngày 27 - 28/5 vừa qua, huyện Tuần Giáo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ IV năm 2024; thông qua Quyết tâm thư Đại hội giai đoạn 2024 - 2029 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ lần thứ III năm 2024. (Ảnh: Thành Đạt)

* Tiếp theo, ngày 3 - 4/6, huyện Nậm Pồ đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2024.

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Nậm Pồ đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế, chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững”, Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 gồm 26 đại biểu. Nhân dịp này, UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, giai đoạn 2019 - 2024./.

ĐB

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực