Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ tại Bộ Nội vụ

Thứ hai, 14/10/2019 20:45
(ĐCSVN) – Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nêu rõ, cốt lõi của quá trình tinh giản, tinh gọn bộ máy là phải trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc. 

Ngày 14/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong diện kiểm tra dự buổi làm việc.

Nội dung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần hai nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện 02 Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ban Chấp hành Trung ương đề ra với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, đây là hai nghị quyết rất quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ. Mục đích của đợt kiểm tra để làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ, với quan điểm phải đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong hệ thống chính trị và chức năng quản lý của nhà nước trong hệ thống hành chính; coi đây là nền tảng bảo đảm tính thống nhất của hệ thống chính trị cũng như bộ máy hành chính, các nghị quyết nêu trên là một bước quan trọng để đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị nhưng không được nóng vội mà phải cẩn trọng có bước đi cụ thể.

“Cái gì đã rõ, đã chín thì quyết liệt làm ngay, đồng bộ, thống nhất; cái gì thấy hay, thấy đúng ở một số địa phương, đơn vị, nhưng chưa chắc chắn trong cả hệ thống cần thí điểm trong phạm vi thời gian, không gian cụ thể để không ảnh hưởng đến chính sách chung, từ đó Trung ương sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp về cơ chế, chính sách trước khi cho nhân rộng một cách thống nhất” – đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu.

Nhấn mạnh cốt lõi của quá trình tinh giản, tinh gọn bộ máy là phải trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu các giải pháp để liên thông thị trường lao động, tạo điều kiện thu hút nhân tài vào bộ máy công chức, viên chức, khai thác được tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực của xã hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận các ý kiến đề xuất và kiến nghị, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung và giải trình làm rõ những vấn đề đoàn kiểm tra đặt ra.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Nội vụ để làm rõ những kết quả theo yêu cầu của kiểm tra của Bộ Chính trị./.

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực