Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Chuẩn bị tốt cho tổng kết Chương trình 01-CTr/TU

Thứ hai, 14/10/2019 20:39
(ĐCSVN) - Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, Chương trình 01-CTr/TU có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ; nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc thực hiện chương trình đã đạt được kết quả cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh:NK)

Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” tiến hành giao ban quý III/2019 nhằm thảo luận về Báo cáo tóm tắt triển khai thực hiện và tờ trình chuẩn bị hội nghị tổng kết chương trình.

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU chủ trì hội nghị.

Trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh khẳng định, nhận thức chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính đột phá, thuyết phục cao; tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Trong triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) bài bản, nghiêm túc, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Dự thảo báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tình hình thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề liên quan, các nội dung cụ thể của chương trình; nêu lên 5 hạn chế, yếu kém, 3 nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Đồng thời, dự thảo báo cáo cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều khẳng định, Chương trình 01-CTr/TU có khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ; nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, việc thực hiện chương trình đã đạt được kết quả cao. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị, báo cáo phải phân tích rõ hơn các hạn chế, yếu kém; bổ sung nội dung đánh giá chung; bổ sung các bài học kinh nghiệm.

Trong đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, báo cáo cần thu gọn, đi sâu phân tích, đánh giá về kết quả, những hạn chế, khó khăn. Các số liệu cụ thể nên đưa vào phụ lục, trong đó chú ý phân tích làm rõ 6 chỉ tiêu có so sánh với đầu nhiệm kỳ; các số liệu minh chứng cho từng mặt công tác, làm rõ địa chỉ thực hiện kém hiệu quả...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, báo cáo cần phân tích được những đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chỉ rõ cách làm cụ thể, không nói lý thuyết.

Trước hết là việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, hiệu quả thực tiễn khi đưa vào thực hiện như các chỉ thị, nghị quyết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất; về bảo vệ môi trường; về quản lý chung cư... Đó còn là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, lựa chọn kỹ giảng viên, đổi mới giáo trình; đổi mới hệ thống chính trị; phát huy trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo của cá nhân.

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, dự thảo báo cáo phải đi sâu phân tích bảo đảm thực chất, thuyết phục về những mặt làm được, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, chỉ rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Ngoài báo cáo chung, cần có phụ lục cung cấp các số liệu chi tiết, cụ thể, thuyết phục; trong đó cần đưa kết quả nghiên cứu 8 đề tài khoa học mà thành phố đã chỉ đạo thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện Chương trình 01-CTr/TU từ nay đến hết năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, đối với những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp như triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, phải thận trọng, từng bước vững chắc, không được nóng vội…/.

Nam Khánh

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực