Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII

Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII

(ĐHXIII) – Trả lời báo chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác nhân sự lần này được thực hiện theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.
Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hà Nội
Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hà Nội
(ĐCSVN) - Nghị quyết quy định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP và...
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội đất nước
(ĐCSVN) – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã...
Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân
Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân
(ĐCSVN) – Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội...