Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập
Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập
(ĐCSVN) - Bạn Quốc Khánh ở Phú Thọ hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thiên Lý ở Thanh Hóa hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số trong thời gian tới như thế...
Mục tiêu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030
Mục tiêu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030
(ĐCSVN) – Bạn đọc Kim Thành Nam, email kimthanhnamtedi@gmail.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe...