An Giang công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự

Thứ năm, 05/12/2019 22:41
(ĐCSVN) – Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang diễn ra ngày 5/12.

 

 
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng (ảnh: Thu Thảo)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đã thông báo công văn của Văn phòng Chính phủ đồng ý chủ trương cho An Giang bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng; chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang tại hội nghị cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của An Giang đã đạt những kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (13/13 chỉ tiêu).

Năm 2019, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,02% (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,23%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực và dần ổn định (khu vực I ngày càng giảm, khu vực II và III tăng dần qua các năm). Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả. Tỉnh An Giang đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Hoạt động cải cách, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của An Giang bắt đầu có chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh triển khai gần 5 năm qua bước đầu phát huy hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy nền kinh tế An Giang phát triển.

Thời gian tới, khu vực nông, lâm, thủy sản có nhiều triển vọng khi giá lương thực toàn cầu tăng, thị trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng mở rộng, do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu năm 2020, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 7-8%; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 192 triệu đồng/ha; kim ngạch xuất khẩu đạt 930 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 38.434 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 6.757 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống dưới 2%; phấn đấu có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Song song đó, tỉnh tập trung khai thác lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng; ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang tập trung đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm và tập trung đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân..../.

An Nhiên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực