Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
(ĐCSVN) – Sáng 3/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân...
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
(ĐCSVN) - So với các nhiệm kỳ trước, 10 chương trình công tác toàn khóa lần này được ban hành sớm hơn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thể hiện tinh thần...
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
(ĐCSVN) - “Từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập...