leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ngày 26/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại Huyện ủy Đan Phượng.

Đảng bộ huyện Đan Phượng có 40 tổ chức cơ sở Đảng với 6.611 đảng viên. Bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện; xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của TP Hà Nội và của huyện Đan Phượng về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy đã kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng cũng đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm
Nhà Truyền thống xã Song Phượng. 

Sau khi nghe các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi một số ý kiến, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và quán triệt nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%; xây dựng 7 chương trình công tác bám sát Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng tiếp tục tập trung nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII vừa ban hành để rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; giám sát, quản lý đảng viên và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới thực hiện đô thị kiểu mẫu để xây dựng huyện Đan Phượng thành quận theo chủ trương của thành phố…/.

Trung Anh