leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho các đồng chí: Trần Thế Cương (bên phải) và Vũ Hà. 

Cụ thể, các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao các quyết định tại các Đảng bộ trên.

Theo Quyết định số 817-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Đinh Trường Thọ, sinh năm 1965, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại quận Đống Đa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 819-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Lê Thị Thu Hằng, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại quận Tây Hồ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho
đồng chí Đinh Trường Thọ.

Theo Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, sinh năm 1967, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và đến nhận công tác tại huyện Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 823-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đồng chí Lê Minh Đức (sinh năm 1977), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao
Quyết định cho đồng chí Lê Minh Đức.

Theo Quyết định số 828-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Trần Thế Cương, sinh năm 1973, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 1/3/2021.

Theo Quyết định 829-QĐ/TU ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Vũ Hà, sinh năm 1977, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến nhận công tác tại Quận ủy Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/3/2021.

Trao quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được nhận các quyết định trên, các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao các đồng chí được nhận Quyết định hôm nay. Đó là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định cho các đồng chí:
Lê Thị Thu Hằng và Nguyễn Doãn Hoàn.

Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí: Đinh Trường Thọ, Lê Minh Đức, Nguyễn Doãn Hoàn, Trần Thế Cương, Lê Thị Thu Hằng và Vũ Hà nhanh chóng tiếp cận công việc mới, phát huy tâm huyết, trách nhiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị thành phố giao.

Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành các Đảng bộ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác để các đồng chí nhận nhiệm vụ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Nhóm PV