Kiên quyết xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí

Thứ hai, 02/12/2019 15:33
(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh như trên tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (cụm 4), tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngày 2/12/2019.
leftcenterrightdel
Đồng chí  Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; Trưởng/Phó Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cụm và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng cuối năm 2019, mặc dù thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân; những hành động gây hấn trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong thời gian qua của Trung Quốc; các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội, vẫn gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên trang mạng xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng Ban Tuyên giáo 13 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy, có nhiều cố gắng, tích cực tham mưu, tổ chức triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Cụ thể, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Kỷ niệm ngày tái lập tỉnh của một số địa phương; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và tổ dân phố, thôn, bản; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng VCNET tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam… Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, thành nhiệm kỳ 2015 - 2020, trình Đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu chỉ đạo các địa phương, đơn vị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tham mưu thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến, gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020. Chỉ đạo nhóm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tăng cường các bài viết tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là phản bác những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

 
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thống nhất nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời, nêu lên những kiến nghị, đề xuất có liên quan tới hoạt động báo chí trên địa bàn; hoạt động điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, nhận diện kỹ và rõ nét các biểu hiện suy thoái về tư tưởng trong một số cán bộ hưu trí, đối tượng dưới 18 tuổi, từ đó có phương pháp, phương án phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả. Theo các đại biểu, thực hiện việc sắp xếp bộ máy Ban Tuyên giáo theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương tại các cấp tỉnh và cấp huyện còn nhiều bất cập, mỗi địa phương một mô hình khác nhau cũng gây khó khăn, ảnh hưởng tới tâm lý và công việc thường xuyên của Ban Tuyên giáo các cấp nhất là về kinh phí và sự chủ động trong điều hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng 6 tháng vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.… nhưng Ban Tuyên giáo cụm 4 đã có nhiều cố gắng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Khẳng định tới đây công tác tuyên giáo với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi toàn ngành phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa, đồng thời, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ kiên quyết xử lý các sai phạm và siết chặt hoạt động báo chí, yêu cầu các Ban Tuyên giáo cụm 4 tiếp tục bám sát Quyết định 155-QĐ/TW ngày 23/4/2008 của Ban Bí thư về “Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan đảng, nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”; khi phát sinh vấn đề phải thông tin kịp thời với Vụ Báo chí - Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Để làm được điều này, cần phải có phương pháp, cách làm căn cơ, khoa học, cán bộ tuyên giáo phải có tâm, có tầm, phương pháp và bản lĩnh, xứng đáng là binh chủng chủ lực, vững mạnh trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương các vấn đề liên quan tới tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; đồng thời, tích cực phối hợp xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với các sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Bên cạnh kết nối thông tin thường xuyên, liên tục (cả về mặt tích cực và mặt chưa được) thông suốt giữa Trung ương và địa phương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục quan tâm, lựa chọn những cách làm mới, sáng tạo, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị. 

Cùng với đó, trong năm 2020, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của địa phương, nhất là những ngày kỷ niệm năm chẵn; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và khu vực. 

Nhận định địa bàn miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng quan tâm, còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, chắc chắn tác động không thuận đến tư tưởng, tâm trạng xã hội, hoạt động công tác tuyên giáo và sự ổn định, phát triển của từng địa phương trên địa bàn khu vực nói riêng và của đất nước nói chung.

Vì vậy, yêu cầu cán bộ tuyên giáo bám sát thực tiễn, chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là dự báo những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc dư luận xã hội trên địa bàn trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng. Tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ thông tin hiện đại, chủ động khai thác nguồn tin chính thống để cung cấp, định hướng dư luận xã hội, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” phải nghiêm túc, có chất lượng./. 

Tin, ảnh: Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực