Trung ương Đoàn cần vào cuộc mạnh mẽ hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 05/12/2019 08:45
(ĐCSVN) - Trung ương Đoàn sẽ phát huy truyền thống, ưu thế của tuổi trẻ: năng động, sáng tạo, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, để vào cuộc mạnh mẽ hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  (Ảnh: Minh Châu)

Đó là mong muốn của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 04/12 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, song cũng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị.

Thời gian qua, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, thông qua cuộc làm việc, kiểm tra dịp này, Trung ương Đoàn sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy truyền thống, ưu thế của tuổi trẻ: năng động, sáng tạo, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, để vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống tham nhũng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là hết sức quan trọng, qua đó tạo nên ý thức thường xuyên, thường trực trong quá trình rèn luyện của thanh niên, góp phần hình thành phẩm chất, trách nhiệm khi đảm nhiệm các vị trí công việc sau này.

Với Trung ương Đoàn, tất cả mọi thứ phải được minh bạch hóa bằng quy định, quy chế để các bộ phận thực thi. Mọi công việc của Đoàn Thanh niên đều được công khai để cán bộ, nhân viên trong cơ quan có thể cùng theo dõi, bàn bạc, thảo luận.

Bên cạnh công khai tài chính, trong giao ban hằng quý, hằng tháng của các ban thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn đặt ra yêu cầu xem xét các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, cách thức phối hợp, giám sát thực hiện công việc; đảm bảo tiến độ chặt chẽ, đúng lộ trình trong công tác thanh quyết toán; minh bạch hóa các nguồn thu, chi xã hội hóa…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, năm 2019, Trung ương Đoàn đã cơ bản thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp tổ chức Đoàn trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” được phát huy. Trong hệ thống tổ chức Đoàn, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn chưa phát hiện được trường hợp nào vi phạm tham nhũng.

Nội dung phòng, chống tham nhũng đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn đưa vào kế hoạch, chương trình công tác năm của các ban, đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị được phân cấp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; được báo cáo, thảo luận công khai tại các cuộc họp, hội nghị định kỳ của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các mặt công tác.

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, cơ quan Trung ương Đoàn cũng công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, nguồn thu; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Cho rằng Đoàn Thanh niên cần là một trong những lực lượng xung kích đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương; chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Phối hợp hiệu quả với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các quyết định và chương trình của Mặt trận về phòng, chống tham nhũng; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên cả nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Là tổ chức đại diện cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt hơn nữa việc phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng./.

Phan Anh Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực