leftcenterrightdel
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 21. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng nêu rõ Hội nghị mở rộng lần thứ 21 có nhiều nội dung quan trọng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối và cho ý kiến vào các văn bản, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ  XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến vào Báo cáo và các nội dung của Hội nghị; đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối; đánh giá tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

leftcenterrightdel
Hội nghị mở rộng lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức 

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống, khống chế dịch COVID-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Cụ thể, tính đến nay, 5180/5390 chị bộ trực thuộc đơn vị đã hoàn thành đại hội đạt 96%; 495/534 chi bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội đạt 92,7%; 493/558 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội đạt 88,35%

Về công tác kiểm tra giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát 47 tổ chức đảng và 106 đảng viên. Riêng trong đó, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 18 tổ chức đảng, 44 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 29 tổ chức đảng, 62 đảng viên.

Trong công tác thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 3 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc bị thi hành kỷ luật 3 đảng viên, trong dód khiển trách 02 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên.

Những tháng còn lại trong năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Sau đại hội tập trung xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết đại hội; quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Khối hoàn thiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành trước ngày 31/10/2020./.

Tin, ảnh: Minh Chính