Ra mắt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 20/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bế mạc, hoàn thành những nhiệm vụ theo chương trình đề ra.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thông tin, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ bế mạc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho Uỷ ban Mặt trận MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.
 
 Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tái đắc cử gồm các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh; Nguyễn Hữu Dũng; Ngô Sách Thực; Phùng Khánh Tài.
 
Cùng với đó, Đại hội hiệp thương các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX gồm: Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Thay mặt các cụ, các vị, các đồng chí được Đại hội tín nhiệm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, giới thiệu, hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước, không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà
các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII không tham gia khóa IX.

Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; ứng xử văn minh, lan toả những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn; xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng tâm, hiệp lực, đóng góp trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội….

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.  

Thu Hà