Phóng viên (PV): Đại hội XII Công đoàn Việt Nam có những điểm mới gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Điểm mới của Đại hội lần này là ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp tài liệu, điều hành Đại hội. Đại biểu sử dụng máy tính bảng để nghiên cứu các nội dung, chương trình Đại hội và nhận thông báo của Ban tổ chức Đại hội.

Đại hội bố trí 12 trung tâm thảo luận bàn, quyết sách những vấn đề lớn của tổ chức Công đoàn, những nội dung trong văn kiện. Văn kiện Đại hội cũng được xây dựng theo bố cục mới.

Bên cạnh đó, điểm nhấn trong khuôn khổ Đại hội là việc Thủ tướng Chính phủ và đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Thông qua đó, đại biểu sẽ đề xuất, hiến kế và Thủ tướng nêu thông điệp gửi tới công nhân viên chức lao động cả nước.


Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao quà cho người lao động - Ảnh: Minh Châu

PV: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đồng chí có thể điểm lại những kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước; vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam được khẳng định. Đảng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) về hội nhập quốc tế trong đó có những chủ trương, quan điểm rõ nét về tổ chức Công đoàn Việt Nam, “tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn Việt Nam hoạt động”. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành thời gian làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ, thăm, tặng quà công nhân viên chức lao động và chỉ đạo sâu sát nhiều nội dung công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kể từ năm 2016, với đề xuất của Tổng Liên đoàn, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động đã trở thành định kỳ hằng năm. Đến nay, qua 3 cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân, nhiều chủ trương, chính sách, những kiến nghị, đề xuất thiết thực của đoàn viên, người lao động được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần tăng cường lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân.

Những năm qua, tổ chức Công đoàn đã có nhiều đột phá, đổi mới công tác chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương mới, thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến người lao động.

Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách; quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể; 30.641 cuộc đối thoại định kỳ trong đó có 3.101 cuộc đối thoại đột xuất...

Với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, các cấp công đoàn đã từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên. Chương trình phúc lợi đoàn viên đã được triển khai ở các cấp với 1.157 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,7 triệu lượt đoàn viên với số tiền 526 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 và không ngừng phát triển. Hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hưởng lợi từ Chương trình này với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng. Chương trình "Mái ấm Công đoàn” đã trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm qua, trên 20 nghìn gia đình đoàn viên nghèo đã được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng....


Nhiệm kỳ qua, Chương trình “Tết sum vầy” đã mang niềm vui
đến hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động - Ảnh: Minh Châu

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” mở ra những điều kiện mới để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức Công đoàn và đoàn viên, trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao... Dự kiến, trong Tháng Công nhân 2019 sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho công nhân lao động.

Trong nhiệm kỳ, đã triển khai đổi thẻ đoàn viên, áp dụng mô hình thẻ đoàn viên tích hợp với thẻ tín dụng, tích điểm hưởng ưu đãi trong tiêu dùng. Đến nay, Tổng Liên đoàn đã phát hành được hơn 12.500 thẻ đoàn viên liên kết.

Bên cạnh đó, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn phát động, 5 năm qua, gần 1,25 triệu lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động đã có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng.

PV: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, sẽ có giải pháp gì nhằm nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Văn Cường: Mục tiêu tổng quát của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 là “Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào Công đoàn Việt Nam. Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá. Đó là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong 5 năm tới, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào những nhóm nhiệm vụ: Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của Công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tổ chức Công đoàn tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chú trọng định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội. Các cấp Công đoàn tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động.

Thực hiện đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Thực hiện toàn diện công tác nữ công trọng tâm là quyền, việc làm bền vững của lao động nữ.

Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí./.       

Thu Trà