Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đây là Hội nghị cuối của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, thống nhất các nội dung và điều hành Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất; các nội dung, nhân sự đều được Ban Bí thư đồng ý.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về các nội dung: Tờ trình tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chương trình Đại hội; dự kiến danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tờ trình về dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử Đại hội; tờ trình về việc tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tờ trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

*Ngày mai (24/9), Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên. 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế sẽ tham dự Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ 24-26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội xác định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định, Đại hội lần này là Đại hội đổi mới trong hoạt động công đoàn, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn để đoàn viên, người lao động thấy được tổ chức công đoàn thực sự vì đoàn viên, người lao động. Đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

Thu Trà