Cựu chiến binh Sơn La phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ

Thứ năm, 01/08/2019 16:34
(ĐCSVN) - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo, triển khai đến các cấp hội trong toàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng.

Hội Cựu chiến binh phối hợp với các đơn vị trong tỉnh khám bệnh miễn phí cho hội viên.
(Ảnh: Duy Tùng)

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La Cầm Xuân Ế cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được xác định là nội dung quan trọng, thiết thực nhận được sự hưởng ứng của mọi cán bộ, hội viên. Từ quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị đã có nhiều tập thể, hội viên sáng tạo trong cách thực hiện, vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thông qua triển khai các nội dung học tập, từng cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh. Hằng năm chi bộ căn cứ mức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên để đánh giá, xếp loại đảng viên theo quy định. Thông qua đánh giá tổ chức đảng hằng năm từ 2016 đến 2018, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 14,28% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đến cơ sở đã nêu cao ý thức trách nhiệm gương mẫu trước cán bộ, hội viên thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp Hội nghiêm túc thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao.

Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp với từng đặc điểm của từng tổ chức cơ sở Hội. 100% tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh đã bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm được điều chỉnh nội dung về chuẩn mực.

Việc đưa các nội dung của Chỉ thị vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, được các cấp Hội triển khai bài bản, linh hoạt. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ sở Hội và cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền triển khai xóa nhà dột, nát cho hộ nghèo, với hàng trăm nhà. Riêng năm 2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xóa 93 nhà dột nát. Đến nay, nguồn vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội do Hội Cựu chiến binh quản lý là 869 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…

Với phương châm “thương binh tàn nhưng không phế” những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào cựư chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi. Các mô hình Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi luôn tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều hội viên có ý chí, chủ động vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ đồng đội cùng làm giàu chính đáng. Hiện toàn tỉnh có 2.525 mô hình hội viên Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, trong đó Cựu chiến binh làm chủ công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ là 38 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 2.658 trang trại, gia trại…; nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh được công nhân là điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đồng chí Cầm Xuân Ế khẳng định, thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội. Từ việc học và làm theo Bác, tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức, phong cách của nhiều cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý từ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La.

Bảo Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực