Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên Lò Thị Minh Phượng cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến thời điểm này công tác triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực; quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, kế hoạch cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và nội dung các chuyên đề và thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc sơ, tổng kết, thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo được coi trọng.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
về những kết quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: An Nhiên

Trong 3 năm, 14/14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh mở 36 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2017, 2018, 2019; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trên 33 số tài liệu sinh hoạt chi bộ với 99.000 cuốn, biên tập, phát hành 3.000 cuốn sách thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018 với nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3.000 cuốn sách thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, in, sao các tài liệu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đông đảo quần chúng nhân dân, Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối tư tưởng văn hóa tích cực tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: Sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm báo chí của các sở, ngành, băng rôn, khẩu hiệu, ca nô, áp phích, thông tin lưu động, triển lãm… hướng trọng tâm vào phát hiện gương, tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. 

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng nhấn mạnh: Cùng với công tác tuyên truyền, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai, mang lại những kết quả thiết thực. Đại đa số cá bộ, đảng viên đã thực sự gương mẫu trong việc chỉ đạo tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tại địa phương cơ quan đơn vị do mình phụ trách. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã quan tâm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là huyện Tủa Chùa giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp đất đai với huyện Quỳnh Nhai (Sơn La); Thành phố Điện Biên Phủ giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ chỉnh trang đô thị, triển khai các công trình trọng điểm, tập trung giúp đỡ nhân dân xã Tà Lèng xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; huyện Điện Biên xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai tại xã Mường Phăng, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép tại xã Noong Hẹt, Pom Lót, tổ chức 11 cuộc thanh tra, xử lý và thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng; huyện Mường Chà tập trung, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản quản lý tốt một số chương trình dự án, giải quyết kịp thời đền bù giải phóng mặt bằng…

 

Lãnh đạo tỉnh cùng PV tham quan mô hình kinh tế tổng hợp
của hội viên hội nông dân huyện Điện Biên. Ảnh: HM

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Điện Biên đó là tỉnh đã coi trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đúng như lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”. Các cấp ủy đảng trong các cấp ủy, địa phương, đơn vị có những đổi mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều phong trào lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ có phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” hay phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Đoàn Thanh niên tỉnh triển khai; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Ðặc biệt, tại các địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, giúp người dân dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy mỗi phong trào có quy mô và cách làm khác nhau nhưng đều là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc mà Bác đã dặn dò. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng. Ðây chính là những tấm gương sáng để mọi người noi theo, cùng có những hành động, việc làm thiết thực góp phần đưa phong trào học và làm theo Bác tiếp tục lan rộng…/.

Lò Thị Hương, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Điện Biên