Lộc Hà (Hà Tĩnh): Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 09/09/2019 08:51
(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 


Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà cho biết: Để chương trình này đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy, khích lệ ý thức và tinh thần tự giác của mỗi tổ chức, địa phương, cụm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà. Triển khai thực hiện nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quyết định chính sách hỗ trợ, đề án ngành lĩnh vực, các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Do đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, tổng số vốn đầu tư cho chương trình này của huyện với tổng kinh phí đã huy động được trong giai đoạn 2010 - 2020 trên 2.419 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước trực tiếp 433 tỷ đồng, chiếm 18% (trong đó Ngân sách Trung ương 75 tỷ đồng, ngân sách địa phương 358 tỷ đồng); vốn lồng ghép 534 tỷ đồng, chiếm 22%; vốn tín dụng 841 tỷ đồng, chiếm 34,8%; doanh nghiệp 235 tỷ đồng, chiếm 9,7%;  cộng đồng dân cư 376 tỷ đồng, chiếm 15,5%; nhân dân đóng góp 304 tỷ đồng, chiếm 80,9% (trong đó tiền mặt 78 tỷ đồng; đóng góp 500.690 ngày công trị giá 80 tỷ đồng, hiến 159.705m2 đất trị giá 46 tỷ đồng, 12.458m2 tường rào và vật kiến trúc trên đất 100 tỷ đồng); vốn huy động từ nguồn khác (con em xa quê, từ thiện, tài trợ…) 72 tỷ đồng, chiếm 19,1%.

Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ nông thôn, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư. Phong trào thi đua “cả tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” ngay từ khi triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân toàn huyện. Công tác tổ chức, triển khai khá đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. 

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, dột nát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt”; “ nông dân giúp đỡ nhau làm kinh tế, sản xuất giỏi”; “5 không, 3 sạch của Hội phụ nữ”; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; “Hội người cao tuổi xây dựng nếp sống văn minh”; “Tuổi trẻ Lộc Hà chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đường điện “thắp sáng làng quê”;v.vn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện: Địa phương đã phát huy tốt nội lực của dân trong giai đoạn 2010-2020 đã huy động được 78 tỷ đồng tiền mặt, hiến 159.705m2 đất, 12.458 m2 tường rào và đóng góp 500.690 ngày công tương ứng với 80 tỷ đồng. Nhiều xã đã phát huy tốt nội lực của dân trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông như xã Thạch Bằng, Thạch Châu, Hồng Lộc, Tân Lộc, … trong đó xuất hiện nhiều gương điển hình như anh Tô Xuân Hoa, Nguyễn Đức Hồ (xã Thạch Bằng); Nguyễn Tiến Kim, Lê Bá Chất, xã Thạch Châu; Mai Trọng Thịnh, Bùi Văn Sơn (xã Hồng Lộc); Nguyễn Khác Nguyên, Trần Văn Đồng (xã Thịnh Lộc)… Ngoài ra, địa phương cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các doanh nghiệp và các tổ chức trên đia bàn huyện và con em xa quê với đóng góp hơn 72 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Những năm qua, huyện đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 56 lượt tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; có 10 tập thể, 22 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đến nay, toàn huyện đã có 8/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2020 theo quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn cho rằng, trong thời  gian tới, huyện cần khắc phục những yếu kém: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ lãnh đạo cơ sở nhiều lúc còn thiếu quyết liệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên và một số người dân chưa có ý thức tự giác trong tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời nâng chất lượng các tiêu chí về xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới và huyện nông thôn mới, không được tự mãn với những kết quả đã đạt được mà thiếu đi sự phấn đấu những giai đoạn tới.

“Phải tập trung làm chuyển biến và phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sản xuất nông nghiệp phải ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm; tạo nên những bước đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, diện mạo các vùng quê ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc” - Bí thư Huyện ủy  Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh: 

 

Phạm Công Hà
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực