Mù Cang Chải sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19

Thứ ba, 20/08/2019 15:44
(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, huyện Mù Cang Chải đã hợp nhất các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; sắp xếp kiện toàn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp…

Đồng chí Phạm Văn Quynh - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Mù Cang Chải cho biết: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, huyện Mù Cang Chải đã hợp nhất các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; sắp xếp kiện toàn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; sắp xếp các bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định gắn với thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ dân phố hoặc trưởng bản công tác mặt trận, trưởng bản tổ dân phố kiêm phó bí thư chi bộ; thực hiện nghiêm túc việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và bản, tổ dân phố theo quy định…

Trong quá trình tổ chức đảm bảo tiến độ, thời gian quy định, đến nay 100% các nhiệm vụ giao trong năm 2018- 2019 đã hoàn thành và đi vào hoạt động bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tinh giản biên chế, tiết kiệm được thời gian, thủ tục, kinh phí và tài sản.

Cụ thể, Mù Cang Chải thực hiện hợp nhất 6 cơ quan thành 3 cơ quan gồm: Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng cấp ủy và Chính quyền huyện; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện. Sau hợp nhất giảm được 03 cơ quan, 03 cấp trưởng, 03 cấp phó và giảm 05 biên chế. Huyện thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện. Đến nay, đã giảm được 02 cấp trưởng là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Đồng chí Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Mù Cang Chải

Thành lập 01 bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và 14 bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động 01/4/2019, bước đầu đã giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân một cách nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi, đúng quy định, hướng tới sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã theo Nghị quyết số 18 của Trung ương và Quyết định 1511 của tỉnh, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức thực hiện tốt việc nhất thể hóa, cụ thể: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, thị trấn là 07 đồng chí; phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã là 04 đồng chí, 01 chủ tịch HĐND xã Nậm Khắt chuyên trách, còn 2 xã hiện đang khuyết chức danh chủ tịch HĐND xã chưa kiện toàn.

Thực hiện sáp nhập các bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn từ 126 bản, tổ dân phố xuống còn 98 bản, tổ dân phố, giảm 28 bản, tổ dân phố.

Hiện nay, Mù Cang Chải đã hoàn thành xong việc sắp xếp các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, bản, tổ dân phố. Đến thời điểm 30/6/2019, số cán bộ không chuyên trách cấp xã là 124 người, giảm 98 người so với thời điểm 10/6/2017 và giảm 99 người so với thời điểm 30/4/2015; thời điểm 30/6/2019 số cán bộ không chuyên trách cấp bản là 479 người, giảm 22 người so với thời điểm 30/6/2017 và giảm 10 người so với thời điểm 30/4/2015.

Theo đồng chí Phạm Văn Quynh thực hiện chế độ hỗ trợ một lần cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản, tổ dân phố nghỉ là 339 người (cấp xã 68 người, bản, tổ dân phố 271 người) với tổng kinh phí đã chi trả là trên 800 triệu đồng; huyện đã chỉ đạo UBND và các cơ quan liên quan thực hiện việc khoán kinh phí phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và bản, tổ dân phố từ 01/01/2019.

Huyện đã xây dựng các đề án hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị của huyện, trình tỉnh phê duyệt và đến nay đã hợp nhất, sáp nhập xong các cơ quan, đơn vị theo các đề án được tỉnh đã phê duyệt. Sau một năm đi vào hoạt động cho thấy việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã và đang đạt những hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Văn Quynh, với đặc điểm là một huyện vùng cao, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, cho nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 còn nhiều khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân ở một xã còn có mặt hạn chế. Việc hợp nhất cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Huyện ủy hệ thống luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước chưa điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp nên bước đầu đi vào hoạt động không khỏi lúng túng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự buổi sinh hoạt chi bộ Lao Chải.

Sau sáp nhập, hiện trạng nhà sinh hoạt cộng đồng của một số bản chưa đáp ứng được quy mô dân số tăng lên sau sáp nhập, khó khăn cho việc sinh hoạt chung của nhân dân trong bản. Hiện tại một số bản tuy đã sáp nhập nhưng nhân dân vẫn sinh hoạt riêng theo từng khu do dân cư phân bố rải rác, không tập trung dẫn đến khó khăn trong việc huy động nhân dân tham gia các cuộc họp để triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Còn nhiều bản, tổ dân phố chưa đủ 50% số hộ theo quy định nhưng không thể sáp nhập do địa hình chia cắt, khoảng cách xa.

Hiện các cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra vẫn sử dụng 02 con dấu, do vậy cũng gặp phần nào khó khăn cho công tác điều hành công việc.

Theo Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Mù Cang Chải Phạm Văn Quynh, từ thực tiễn triển khai cho thấy, để việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết thì công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết phải đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận. Việc thực hiện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; những vấn đề cụ thể, rõ ràng cần thực hiện ngay, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; những nội dung khó, chưa có tiền lệ thì vừa làm rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cần có quyết tâm chính trị cao, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực thúc đẩy cán bộ năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Việc lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết là
một trong những yếu tố tiên quyết thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng 

“Việc sắp xếp thôn, bản phải rà soát chặt chẽ trước khi thực hiện, có nhiều thôn, bản để sáp nhập được, cán bộ phải ở nhiều ngày để lắng nghe ý kiến của nhân dân, để có hướng giải quyết. Việc nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhân dân phải thường xuyên, tạo sự đồng thuận thì chủ trương sớm đi vào cuộc sống. Sau khi sáp nhập, cấp ủy tiếp tục theo dõi các ý kiến phản hồi, những khó khăn vướng mắc của nhân dân, từ đó đề xuất với huyện để hỗ trợ giải quyết. Riêng Mù Cang Chải, do địa hình khó khăn, để thuận tiện cho bà con đi lại, Huyện đã thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng, cát, sỏi, còn người dân hỗ trợ ngày công để đổ đường bê tông, tạo thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất”. Đồng chí Phạm Văn Quynh chia sẻ./.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực