Triển khai chủ trương bí thư đồng thời là trưởng thôn, bản ở Phong Thổ

Thứ sáu, 27/09/2019 08:15
(ĐCSVN) – Sau một thời gian thực hiện chủ trương bí thư đồng thời là trưởng thôn, trưởng bản ở Phong Thổ (Lai Châu) cho thấy đây là một chủ trương đúng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đến nay, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18) với chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản được xã Nậm Xe và xã Mù Sang thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Việc lắng nghe ý kiến của các trưởng bản, bí thư và nhân dân trước khi triển khai thực hiện nghị quyết rất quan trọng.
Ảnh minh họa: Báo Lai Châu

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xe Lò Văn Chiến cho biết: Hiện toàn Đảng bộ xã có 22 chi bộ, trong đó khối cơ quan 05 chi bộ; khối nông thôn có 17 chi bộ; 08 chi bộ có Ban Chi ủy; 06 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Tổng số đảng viên tính đến tháng 6/2019 là 214 đồng chí.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ban theo kế hoạch của huyện, Đảng ủy xã đã tổ chức họp cấp ủy mở rộng và xây dựng kế hoạch thực hiện. Năm 2018, 04 bản thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản đạt 100% kế hoạch đề ra. Năm 2019 có 5 bản thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tính đến ngày 30/6/2019 qua vận động đã có 5 bản sẵn sàng thực hiện chủ trương và kế hoạch của huyện.

Sau khi có chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, Đảng ủy xã đã kịp thời tổ chức các cuộc họp cấp ủy để đưa nội dung chủ trương đến toàn thể 22/22 chi bộ trực thuộc, đặc biệt là giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền chủ trương đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng bản mình phụ trách. Trên cơ sở đó nắm tình hình tư tưởng của các đồng chí đảng viên trong chi bộ và quần chúng nhân dân… Căn cứ vào báo cáo của đồng chí đảng ủy viên phụ trách, Đảng ủy xã chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch họp chi bộ để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của tập thể chi bộ với đồng chí A và dự kiến bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Trường hợp đồng chí A là bí thư chi bộ thì UBND xã trực tiếp chỉ đạo họp bản để lấy ý kiến tín nhiệm của nhân dân với chức danh trưởng bản.

"Sau khi triển khai chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản cho thấy các đồng chí đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảm được đối tượng hưởng phụ cấp ở bản, góp phần tiết kiệm được ngân sách của Nhà nước, đồng thời tăng thu nhập cho người thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ để cán bộ yên tâm công tác, gắn trách nhiệm của cá nhân với công việc mà Đảng và nhân dân giao" - đồng chí Lò Văn Chiến khẳng định.

Khác với Nậm Xe, Bí thư Đảng ủy xã Mù Sang Giang A Tính cho biết: Tính đến tháng 6/2018, toàn xã có 11 chi bộ/11 thôn bản, trong đó 01/11 trưởng bản là đảng viên, đạt 9,9%; chưa có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản. Còn 10/11 trưởng bản chưa là đảng viên, chiếm 90,1%.

Thực hiện Nghị quyết 18-CT/TW của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy Lai Châu, các chủ trương, kế hoạch của huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt một số nội dung của việc nhất thể hóa cán bộ đến đảng viên, nhân dân dưới nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến về nhận thức từ cán bộ, đảng viên, nhân dân tại các bản. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Đảng bộ xã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, chính xác đội ngũ bí thư, trưởng thôn, bản để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết đến từng chi bộ, từng bản để thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện theo hướng: Chi bộ, bản nào có điều kiện thì sẽ tập trung chỉ đạo để tổ chức thực hiện ngay. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong ban chấp hành, nhất là vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhất là những cán bộ bị tác động. Việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản đã thực hiện quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Những đồng chí được lựa chọn kiêm nhiệm thực sự có uy tín trong Đảng, trong nhân dân, có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 đã giúp bộ máy chính trị tinh gọn hơn, công việc được triển khai nhanh hơn,
nhất là trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Ảnh minh họa: An Nhiên

Với quyết tâm cao, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, lộ trình thực hiện hợp lý của cấp ủy từ xã đến các chi bộ, việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản tại Mù Sang đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 30/6/2019 đã bố trí 6/11 bản có đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản đạt 54,5%. Qua theo dõi việc triển khai, nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng bản đã góp phần giảm kinh phí cho tổ chức bộ máy; bộ máy chính trị tinh gọn hơn, công việc được triển khai nhanh hơn, nhất là trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương như: Việc triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn. Những vấn đề “nóng” được đưa ra bàn bạc ngay trong cấp ủy, chi bộ và đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời, không để kéo dài không gây bức xúc, đảm bảo bình yên cuộc sống người dân.

Có thể nói, thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản trên địa bàn Nậm Xe và Mù Sang mang lại hiệu quả rõ nét trong nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực