Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng trong tình hình mới

Thứ năm, 07/12/2023 14:51
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” là diễn đàn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận trên không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an giai đoạn hiện nay.

Ngày 07/12, tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo và đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Viện trưởng Viện Lý luận Công an, Phó Trưởng tiểu ban Lý luận chung chủ trì Hội nghị.

 Toàn cảnh Hội thảo học. Ảnh: DQ

Hội thảo khoa học “Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” là diễn đàn để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn giàu kinh nghiệm trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận trên không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng Công an giai đoạn hiện nay; chỉ ra những khó khăn, bất cập, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này; đồng thời rút ra những nội dung cần thiết góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới.

Quá trình tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 80 báo cáo khoa học gửi về Hội thảo, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đề cập những nội dung công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân ở địa bàn cơ sở có chất lượng, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận bám sát và tập trung làm rõ hơn các nhóm vấn đề về: quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CA Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận trên không gian mạng; thực trạng công tác dân vận trên không gian mạng nói chung và công tác dân vận trên không gian mạng của lực lượng CAND nói riêng trong giai đoạn hiện nay; vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng Công an làm công tác dân vận và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng lực lượng làm công tác dân vận trên không gian mạng trong thời gian tới; đặc điểm công tác dân vận trên không gian mạng gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận của lực lượng CAND; công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an làm công tác dân vận trên không gian mạng của các học viện, trường CAND. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng của lực lượng Công an trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân vận trên không gian mạng; qua đó làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng của lực lượng Công an cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại Hội thảo . Ảnh: DQ

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hoài Nam nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, ngay sau Hội thảo hôm nay, Ban Tổ chức Hội thảo cần tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Hoài Nam đề nghị công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả Hội thảo tiếp tục nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục đổi mới và triển khai có hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cục Xây dựng trong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc và các học viện, trường CAND, với vai trò là các trung tâm nghiên cứu chiến lược trong CAND, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm những khoảng trống về lý luận cũng như những vấn đề mới về công tác dân vận trên không gian mạng, từ đó hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an làm công tác dân vận đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.../.

Dương Quân - Loan Trần, Trường Cao đẳng CSND I, Bộ Công an

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực