Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Thứ năm, 12/05/2022 18:19
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà hoạch định chính sách… trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam. Từ đó gợi mở các giải pháp, hàm ý chính sách, kiến nghị về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới hiện nay.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

leftcenterrightdel
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Ảnh: TT 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh: Nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, hướng tới nền kinh tế số hiệu quả và bền vững. Do đó, nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hội thảo đã nhận diện bối cảnh mới và những thách thức đặt ra về quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới; phân tích thực trạng quản trị nhân lực khu vực công hiện nay và đề xuất được hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến cho hay, trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam trở thành một trong những nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao khu vực công, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Để thực hiện tốt chủ trương này đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tính khoa học, thực tiễn và khả thi.

Để nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam, theo PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến cần có các chính sách rõ ràng, trong đó cơ bản cần phải có: Nâng cao nhận thức về nguồn nhân lực, công tác quản trị nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng việc tổng kết lý luận, thực tiễn về công tác tổ chức, cán bộ; hoàn thiện chính sách và pháp luật làm cơ sở để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực; thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao và nhân tài vào làm việc trong khu vực công; hoàn thiện công tác bố trí nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản trị nhân tài khu vực công…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: TT

Tại Hội thảo khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề gồm: Chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới; Quản lý nguồn nhân lực công tại các bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh mới; Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức công trong bối cảnh mới.

Nhiều ý kiến đại biểu nhận định, nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, hướng tới nền kinh tế tri thức, hiệu quả và bền vững. Việc không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết./.

Mỹ Anh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực