Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Thứ tư, 09/05/2018 17:21

Phát biểu khai mạc Giao lưu trực tuyến của TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng,

 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa: -  PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.

- Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận, Ban tuyên giáo Trung ương.

- TS. Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ông Đặng Xuân Hạnh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Ông Trần Quang Tuyến – Công nhân tiện, phân xưởng lắp ráp- Cty Cổ phần Xích líp Đông Anh – Hà Nội.


Cuộc giao lưu trực tuyến đang diễn ra tại Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

                 - Thưa các đồng chí!

70 năm đã qua nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, lời hiệu triệu vẫn vang mãi, vẫn còn đó đầy tính hiện thực, luôn thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người dân Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, tinh thần thi đua ái quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát huy, cổ vũ động viên tiếp thêm sức mạnh, là động lực to lớn để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi hy sinh gian khổ giành chiến thắng.

-Thưa các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), trong những ngày này, quân và dân cả nước đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Với tinh thần ấy, hôm nay ngày 1/6/2018, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam  - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và thực hành công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.


Các đại biểu, khách mời tham gia giao lưu trực tuyến

Tham gia chỉ đạo và trả lời trực tuyến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Khách mời:

- Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.

- Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận, Ban tuyên giáo Trung ương.

- TS. Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ông Đặng Xuân Hạnh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Ông Trần Quang Tuyến – Công nhân tiện, phân xưởng lắp ráp- Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh – Hà Nội.

- Các đ/c trong Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và bạn đọc quan tâm!

Ban Tổ chức Giao lưu trực tuyến chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các quý vị đại biểu đã tham gia trả lời trực tuyến.

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Phát biểu Đề dẫn Giao lưu trực tuyến

 “70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa: 

- Kính thưa các đồng chí và quý độc giả!

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Thực hiện lời dạy của Người, nhiều phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, thực sự là động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các phong trào thi đua: “Tuần lễ vàng”; “Bình dân học vụ”… đến “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; “Hai tốt” trong giáo dục; “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên…

Đặc biệt trong hơn 30 năm Đổi mới, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào đã được phát động và thực hiện có hiệu quả như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, … Và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”… Nhìn chung, các phong trào thi đua đã gắn bó mật thiết với quyền và lợi ích của người dân, góp phần vào những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, trong bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các đồng chí!

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. 

Thưa các đồng chí và các bạn!

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, trong nhiều nội dung cần làm thì trước hết cần phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải hết sức gương mẫu. Đồng thời, cần phải tạo phong trào trong xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình; giải quyết công việc phải xuất phát trên nền tảng tình thương yêu con người theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ.

Kính thưa các đồng chí!

Với cách tiếp cận trên và để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).

Thông qua giao lưu, đối thoại trực tuyến với độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một phương thức mới cùng với các phương thức tuyên truyền khác trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giao lưu trực tuyến nhằm góp phần tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy và củng cố niềm tin vào các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII…

Với tinh thần ấy, tại buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay, Ban Tổ chức rất mong các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia tập trung bình luận, phân tích, trao đổi, trả lời làm sâu sắc thêm các nội dung mà bạn đọc quan tâm đặt câu hỏi, với 4 nhóm vấn đề chủ yếu sau:

1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về phong trào thi đua trong giai đoạn mới và vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

2. Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trong 70 năm qua; thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả việc phát hiện, nuôi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua, các gương tập thể, cá nhân? Làm thế nào để các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên mọi người dân phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao? Làm thế nào để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua rộng khắp, hiệu quả, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay? Và rồi vì sao, trong thời gian qua, vẫn có tình trạng “anh hùng sa lưới pháp luật”? Làm gì để đổi mới quá trình xét tặng các danh hiệu thi đua cho phù hợp với tình hình hiện nay?

3. Chia sẻ, trao đổi của một số điển hình tiên tiến với những mô hình mới, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, trong học và làm theo Bác. Sức thu hút, lan tỏa của họ đối với những người xung quanh và từ các hoạt động cụ thể.

4. Những vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nhân rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Làm sao để các phong trào thi đua thu hút được mọi đối tượng, thành phần trong xã hội tham gia? Phong trào thi đua cần thay đổi như thế nào cho phù hợp trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0…?

Thay mặt lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia đã dành thời gian tham gia buổi Giao lưu trực tuyến quan trọng, đầy ý nghĩa này. 

Xin cảm ơn quý độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực tham gia Giao lưu trực tuyến, đặt thêm nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung, chủ đề của Giao lưu hôm nay.

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

 

  Nhà báo Hiền Hòa: Xin đồng chí cho biết quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về thi đua yêu nước?

PGS. TS Đào Duy QuátTư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là một thành tố quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được hình thành và phát triển trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về thi đua, về thi đua xã hội chủ nghĩa về vai trò của quần chúng (như các luận điểm sau: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; cách mạng XHCN là sự nghiệp tự giác của triệu triệu quần chúng; Cách mạng XHCN là ngày hội của quần chúng…). Từ tiếp thu và phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; từ thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc được thể hiện nổi bật trong tác phẩm: Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong các bài nói của Người từ Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc” lần I, II, III, IV và trong hơn 30 bài nói và thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các hội nghị thi đua yêu nước của các ngành, các giới, các lực lượng, các địa phương từ năm 1951 đến 1968. Tìm hiểu tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chúng ta cần thực sự coi trọng tìm hiểu, nghiên cứu các hoạt động cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, động viên, tặng thưởng đối với từng ngành, từng giới, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng người thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi. Chúng ta có thể nhận thức được hệ thống những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đó là:

-        Bản chất của thi đua yêu nước bắt nguồn từ ra đời của chế độ mới, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ nhân dân lao động làm chủ nước nhà thì mới có phong trào thi đua”, “Mỗi người lao động, dù là lao động trí óc, lao động sản xuất hay lao động quản lý, có lòng yêu nước, yêu chế độ đều nhận thức được “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước”.

-        Bản chất của chế độ XHCN là giải phóng giai cấp, xóa bóc lột, giải phóng xã hội, xóa bất công, giải phóng con người, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi con người. Chính vì thế mà thi đua yêu nước trong chủ nghĩa xã hội luôn mang lại bản chất nhân văn cao cả.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm”, “Lao động sáng tạo ra xã hội,thi đua thì cải tạo con người”.

-        Bản chất của thi đua ái quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa vận mệnh quốc gia, dân tộc và thi đua khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan niệm  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Như vậy, bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân và hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, yêu công việc cách mạng, thực hiện tốt công việc hàng ngày.

-        Ý nghĩa của Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “Thi đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, Thi đua là cải tạo bản thân; là hoàn thành nhiệm vụ; Tổ chức đoàn kết, vững mạnh" Con người tiến bộ: khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, cải tạo bản thân con người.

-        Mục đích của Thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh là thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của tư tưởng thời cách mạng tiến tới mục đích cuối cùng là làm cho nước nhà nhanh được độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, đời sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc - kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

-        Nội dung của thi đua yêu nước phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước: Kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội… phải bám sát mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực.

-        Lực lượng tham `gia thi đua yêu nước là toàn dân “sĩ, công, thương, binh, gái, trai, già , trẻ, toàn thể quốc dân ta vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì phải gia sức tham gia cuộc thi đua yêu nước” “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

-        Động lực thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, là “lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng cho nước”.

-        Lãnh đạo thi đua là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Thi đua yêu nước là một phong trào cách mạng rộng lớn diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến tất cả các thành phần, tầng lớp, xã hội. Do đó Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức một cách chặt chẽ, thông suốt, liên tục và bền bỉ.

Do đó, khi lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, từng giai đoạn các cấp ủy phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát động, nuôi dưỡng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

-        Phương châm thi đua yêu nước: Theo Hồ Chủ tịch “Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề” mà là “Người đó trước hiểu biết dẫn dắt người đi sau” “Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ”.

-        Thi đua phải gắn liền với khen thưởng, khen thưởng phải đúng người, đúng việc và kịp thời.

-        Cách làm thi đua:

+ Dựa vào lực lượng của dân

+ Dựa vào tinh thần của dân

+ Để gây hạnh phúc cho dân

PGS.TS Đào Duy Quát: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

-        Thực dân Pháp thực hiện dã tâm vũ lực, xâm lược nước ta hòng đặt lại ách thống trị nước ta lần nữa. 23/9/1945, thực dân Pháp đã gây hấn ở Nam bộ.

-      Ngày 06/1/1946, 82% cử tri của cả nước đã tham gia bầu cử 333 đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thời kỳ này, Nhà nước non trẻ của ta đứng trước  3 thách thức hiểm nghèo:

+ 95% dân mù chữ.

+ Nạn đói 1954 làm 2 triệu đồng bào chết đói.

+ 12/1946, thực dân Pháp gây hấn  tấn công Hà Nội.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  toàn quốc kháng chiến với ý chí: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc – Thu đông 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày  27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: “Mục đích của thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị nhân kỷ kiệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945), ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

-        Ý nghĩa Lời kêu gọi:

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, người Cha già dân tộc sau chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947 vang dội, chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn Tổng tấn công có ý nghĩa như lời hiệu triệu cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để kháng chiến thắng lợi kiến quốc thành công. Đúng như Bác đã viết trong phần cuối  của Lời kêu gọi “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào!

Hỡi toàn thể chiến sỹ!

Tiến lên!”

+ Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng nhiều bài nói, bài viết của Người tại các Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, các hội nghị thi đua của các ngành, các giới, các đoàn thể, địa phương, các lực lượng là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua, giành được những thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại và giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, những định hướng này vẫn giữ giá trị lý luận và thực tiễn, giúp cho Đảng, Nhà nước ta bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách, chủ trương thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng trong công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh  công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị lịch sử lời kêu gọi Thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua ái quốc, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định: Lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

 Nhà báo Hiền Hòa: Vâng thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã có nhiều phong trào thi đua cụ thể nhằm góp công, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Góp phần quan trọng vào thành tích chung ấy, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thời gian qua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Thưa đồng chí Trần Văn Thuật, đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể của các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trong thời gian qua?

Đồng chí Trần Văn Thuật: Trong những năm qua, các cấp Công đoàn luôn chú trọng việc đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Phong trào thi đua trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Bên cạnh thi đua thường xuyên còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, trên các công trình trọng điểm quốc gia, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Các phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia của đông đảo CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phải kể đến phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”…

Khu vực sản xuất - kinh doanh có phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khu vực hành chính, sự nghiệp với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

Hệ thống Công đoàn phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn” nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Trong lĩnh vực Giáo dục - đào tạo, thực hiện phong trào “Dạy tốt - Học tốt”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Thầy gương mẫu, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Lĩnh vực Y tế có phong trào: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Lương y phải như từ mẫu”; phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngành y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia như: Xây dựng Đường Hồ Chí Minh; Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Nhà máy Thủy điện Sơn La; Nhà máy Thủy điện Lai Châu... Phong trào đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nhân lực làm lợi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồngĐơn cử như việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La vượt tiến độ trước 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội làm lợi trên 10 ngàn tỷ đồng; xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu vượt tiến độ trước 1 năm so với kế hoạch, làm lợi trên 7 ngàn tỷ đồng...

 Nhà báo Hiền Hòa: Vâng thưa đồng chí, nhiều bạn đọc quan tâm tới các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành những phong trào lớn, lan tỏa tới các đối tượng là CNVCLĐ. Đồng chí có thể điểm lại những con số ấn tượng mà các phong trào thi đua kể trên đã đạt được.

Đồng chí Trần Văn Thuật:

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, giai cấp công nhân, người lao động có cơ hội cống hiến, lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nói chung và phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ nói riêng nhiều năm qua đã được các cấp Công đoàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên tất cả các lĩnh vực.

Để tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; Hội thi Thợ giỏi ngành, nghề; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Hội thi Kỹ thuật viên giỏi; Hội thi giao dịch viên giỏi…

Để phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả, trong 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan duy trì và phát triển nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú như: Đẩy mạnh hoạt động của các Quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ, Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ; phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) hằng năm...

Chỉ tính từ năm 2012 – 2017, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”  do Tổng Liên đoàn phát động đã có 205.070 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất trong đó, 77.753  đề tài nghiên cứu khoa học; 6.692 đề tài khoa học cấp tỉnh, 2.741 đề tài cấp toàn quốc; trên 1,17 triệu sáng kiến, làm lợi 540.356 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng “Lao động sáng tạo” cho trên 4.200 lượt tác giả trong đó có 1.508 lượt tác giả cán bộ quản lý (chiếm 35,9%); 2.114 lượt tác giả cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật (chiếm 50,33%); 578 lượt tác giả công nhân, chuyên viên (chiếm 10,77%); 563 tác giả là nữ (chiếm 13,4%).

Về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” dành cho nữ CNVCLĐ, được phát động từ năm 1989, phong trào đã đi được chặng đường gần 30 năm, trở thành phong trào truyền thống của nữ CNVCLĐ. Phong trào xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi chị em, yếu tố tự thân đó được nhân thêm sức mạnh, lan tỏa và kết nối bởi sự chỉ đạo có hiệu quả của các cấp công đoàn nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, giúp chị em thêm bản lĩnh vươn lên, tự khẳng định mình trong công việc, trong cuộc sống. 

Từ thực tiễn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, phong trào này luôn có sự gắn kết với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... vì vậy, ngày càng có ý nghĩa không chỉ đối với nữ CNVCLĐ mà còn có ý nghĩa rất tích cực đối với toàn xã hội.

Hằng năm, có trên 90% nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt danh hiệu ở 3 cấp. Tổng kết 5 năm giai đoạn 2001 -2005 đã có trên 1,4 triệu chị đạt danh hiệu ở cấp cơ sở, có trên 238 nghìn chị đạt danh hiệu cấp tỉnh, ngành Trung ương và 82.537 chị đạt danh hiệu cấp Tổng Liên đoàn, 30 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, danh hiệu của các chị là một trong những căn cứ để đề nghị được xét các danh hiệu của Nhà nước, các giải thưởng như: Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia.

Không thể không kể đến Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trải qua hơn 18 năm, Cuộc vận động đã ngày càng phát triển, khẳng định được sức sống của phong trào, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC; xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tích cực đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong sự nghiệp đổi mới; động viên CBCCVC không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vận động CBCCVC tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn  vững mạnh.

 

 Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn Đồng chí Trần Văn Thuật!
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành hành động tự giác của mỗi người. Đó cũng là kết quả của việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. 
Thưa đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, đồng chí có thể cho bạn đọc ở địa chỉ minhchunghanam@yahoo.com được biết những chuyển biến tích cực từ phong trào học tập này?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Hơn 15 năm qua, chúng ta đã kiên trì, quyết tâm và quyết liệt trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cho đến nay, có thể nói việc học và làm theo Bác đã dần đi vào nề nếp, dần trở thành ý thức tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 05 đã tập trung, lựa chọn những việc, khâu đột phá, những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc trong nhân dân để giải quyết.

 Trên thực tế, chúng ta đã giải quyết được rất nhiều vấn đề bức xúc, được nhân dân đồng tình ủng hộ, điển hình như: Tại Hà Nội đã chuyển sang cơ quan điều tra 18 vụ án lớn, giải quyết được 37 vụ việc tồn đọng, phức tạp. Cũng trong năm 2017, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Bắc Ninh đã tổ chức được 548 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân;…

Như vậy, có thể thấy, ở rất nhiều địa phương đã tập trung thực hiện những công việc cụ thể do người dân yêu cầu, đòi hỏi. Việc học tập tập và làm theo gương Bác thời gian qua cũng được gắn rất chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Chính trị. Những kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2017 vừa qua cũng như những tháng đầu năm 2018 có sự đóng góp không nhỏ của việc học và theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Phương Hoa, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí có thể cho biết những cách làm hay, mô hình sáng tạo nổi bật trong việc học và làm theo gương Bác?

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Thời gian qua, Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như:

- Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động;  

- Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", mô hình "Tự soi, tự sửa", "Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động"; "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; "Đảng viên dìu dắt quần chúng" của Quân ủy Trung ương.

- Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Đảng ủy Công an Trung ương;

- Phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ban Dân vận Trung ương;

- Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa phương trong cả nước;

- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Ở Đồng Tháp có mô hình "Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo"; mô hình gần dân, sát dân và giúp dân ở Bình Dương; mô hình "tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân" ở Khánh Hòa; mô hình "Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông; "Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác" ở Vĩnh Long; ở Quảng Ngãi có 426 mô hình khác nhau thực hiện được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Để nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện chủ trương công khai bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện, bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia giám sát. Mô hình này được Tỉnh ủy Gia Lai áp dụng từ năm 2018.

Nhiều cấp ủy tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Phước... tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá...

Một số tỉnh quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biên soạn tài liệu "Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre"; UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" và Đề án "Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2020)...

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, chúng ta vừa được nghe nói đến những phong trào thi đua chung trong cả nước, của giai cấp công nhân và đều có những kết quả cụ thể. Còn khi nói đến giới trẻ là nói đến sự trẻ trung, tươi mới. Vậy, làm thế nào để phong trào thi đua yêu nước tiếp cận, thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, thưa đồng chí?


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trả lời bạn đọc tại cuộc giao lưu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Trước hết, tôi muốn khẳng định lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc là một ngọn lửa luôn rực cháy trong trái tim mỗi thanh niên Việt Nam. Và mỗi thanh niên Việt Nam luôn thấm nhuần lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác. Từ lòng yêu nước, tôn kính đối với Bác luôn trong suy nghĩ của mỗi thanh niên đã, đang và sẽ biến thành những hành động thiết thực của mỗi thanh niên Việt Nam ra sức cống hiến tài năng, sức trẻ, sẵn sàng dấn thân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Trong điều kiện ngày nay, được sự quan tâm của Đảng và các cấp, các ngành,  thanh niên có nhiều điều kiện, môi trường hơn để cống hiến thể hiện tài năng của mình. Ngày nay, thanh niên cũng có nhiều nguyện vọng, nhiều nhu cầu và có những bước phát triển mới; do vậy, việc tác động để làm cho phong trào thi đua gần gũi, sôi nổi, trẻ trung hơn, qua đó khơi dậy đam mê, lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia là hết sức cần thiết.

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã chú trọng tập trung triển khai một số nhiệm vụ:

 Thứ nhất, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và những thành quả, kết quả của đất nước trong thời kỳ mới; về những sáng kiến , những tấm gương người tốt, việc tốt..., để từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, cống hiến của thanh niên trên tất cả các mặt trận.

Thứ hai, tập trung đầu tư, tổ chức các phong trào cách mạng trong thời kỳ mới. Tại  Đại hội  XI diễn ra vào cuối năm 2017, Trung ương Đoàn đã triển khai 3 phong trào, 3 chương trình  mới, đó là: Phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 chương  trình là: Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học; Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên. Có thể nói rằng, qua các phong trào hành động cách mạng phù hợp với địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và có sức lan tỏa bền vững từ cơ sở đã tạo ra nhiều điều kiện để chính các bạn trẻ, thanh niên hiện nay tham gia một cách tích cực, chủ động, mong muốn rèn luyện trưởng thành hơn; cùng với phong trào đồng hành đã hỗ trợ các bạn trẻ để các bạn có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.  

Thứ ba, chúng tôi thấy rằng nhân rộng cách làm mới, mô hình hay hết sức quan trọng; cùng với đó, phải tập trung phát hiện tuyên dương, cổ vũ đồng hành với các nhân tố điển hình trong cuộc sống. Qua đó, chúng tôi mong muốn qua việc nâng cao chất lượng tuyên dương điển hình hằng năm sẽ có tác dụng động viên, lan tỏa những tấm gương tốt đẹp đến các đối tượng đoàn viên thanh niên trong cả nước.

Thứ tư, hiện đất nước đang trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Ứng dụng những thành tựu công nghệ để tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, góp phần tạo sự lan tỏa để các đoàn viên thanh niên lấy đó làm gương, làm động lực góp sức xây dựng quê hương đất nước.

 Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương! Với sức trẻ như thế, khí thế như thế, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác vừa diễn ra vào đúng dịp 19/5 ngay tại TP mang tên Bác đã diễn ra rất sôi nổi. Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc ấn tượng của mình về Đại hội lần này?


Các phóng viên đang tác nghiệp tại chương trình 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác vừa rồi là Đại hội lần thứ 5. Đại hội được xem là một nội dung hết sức quan trọng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/52018), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Với Đại hội này, chúng tôi tập trung vào hai điểm:

Một là, tất cả các nội dung công việc được tập trung xây dựng đổi mới, sáng tạo, chú trọng tuyên truyền thông qua các mạng xã hội, các bộ công cụ mới, đơn cử như chúng tôi đã xây dựng một app trên điện thoại để cung cấp toàn bộ các thông tin tư liệu để các đại biểu bày tỏ hết suy nghĩ, tình cảm, tự tham gia vào các hoạt động; hay như các triển lãm, chương trình nghệ thuật đều áp dụng KHCN hiện đại, tăng cường tính tương tác, tính hấp dẫn để mỗi đại biểu cảm nhận được đây là ngày hội lớn, từ đó cố gắng rèn luyện tốt hơn.

Hai là, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng các gương được tuyên dương. Dịp này có 336 thanh niên tiên tiến được tuyên dương ở các lĩnh vực, các địa bàn cả trong và ngoài nước. Đại hội này chúng tôi đã tổ chức được 4 kỳ, và mỗi kỳ đều mong muốn lựa chọn được các gương điển hình tiên tiến nhất, xuất sắc nhất. Có những gương qua giới thiệu của Trung ương Đoàn, qua giới thiệu của các đơn vị báo chí, thông qua các tuyến bài trên báo chí và cả những gương mặt lên giao lưu trực tiếp tại Đại hội đã tạo ra một sự rung động, xúc cảm hết sức lớn. Đó là những tấm gương bình dị, học và làm theo Bác từ những việc cụ thể hàng ngày, không quản vất vả, khó khăn, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để cống hiến. Các bạn làm những việc này không vì mục đích được tuyên dương mà làm thường xuyên, tự giác.

Với những gương như vậy, hành động như vậy, chúng tôi mong muốn và đồng hành để tạo sức lan tỏa lớn hơn tới các thanh niên khác; từ đó xuất hiện nhiều tấm gương hơn, thôi thúc các bạn  trẻ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, thi đua lao động ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.

 

Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương! Xin được trở lại câu hỏi với đồng chí Trần Văn Thuật. Thưa đồng chí, các hoạt động hướng về biển đảo quê hương cũng là điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Thời gian vừa qua, CNVCLĐ đã hưởng ứng hoạt động này như thế nào?


Hình ảnh tại buổi giao lưu

Đồng chí Trần Văn Thuật:  Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai và thực hiện một số hoạt động có tính nhân văn, lan tỏa rộng rãi và hiệu quả cao như: Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; Chăm lo Tết cho công nhân lao động - Tết sum vầy; “Xây dựng trường học/nhà bán trú cho học sinh, giáo viên”; “Chăm lo con em CNVCLĐ và học sinh nghèo”; “Hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai”...

Các hoạt động hướng về biển đảo quê hương cũng là điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. Chẳng hạn như chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, khởi động từ năm 2013, luôn đồng hành với các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, hỗ trợ ngư lưới cụ, sửa chữa tàu thuyền để ngư dân yên tâm bám biển; đã hỗ trợ ngư dân hàng chục tỉ đồng từ nguồn đóng góp của CNVCLĐ cả nước. Trong đó, chi hỗ trợ ngư dân, chủ tàu bị thiên tai, địch họa, sửa chữa, đóng mới tàu… là hơn 11 tỉ đồng; chi hỗ trợ ngư dân mua trang thiết bị, ngư lưới cụ khoảng 15 tỉ đồng...

Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, từ khi phát động năm 2014 đến nay đã vận động được hơn 222 tỉ đồng. Quỹ Tấm Lòng vàng Lao động đã hỗ trợ từ 30 triệu đến 110 triệu đồng/trường hợp cho toàn bộ thân nhân 64 liệt sĩ đã hy sinh tại trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988; hơn 20 cựu binh trận Gạc Ma, thân nhân nghĩa sĩ Hoàng Sa cũng được hỗ trợ... Quỹ cũng đã chi hỗ trợ lực lượng chấp pháp và ngư dân gần 5 tỉ đồng; chi kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma 100,9 tỉ đồng...

 
Nhà báo Hiền Hòa: Vâng, thưa đồng chí, công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân là công nhân lao động trực tiếp tham gia lao động, sản xuất đã được các cấp Công đoàn thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?


Đồng chí Trần Văn Thuật tại buổi giao lưu

Đồng chí Trần Văn Thuật: Tiếp tục quán triệt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, những năm qua, Tổng Liên đoàn đã ký chương trình phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và chỉ đạo các cơ quan truyền thông của hệ thống công đoàn tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ; chú trọng khen thưởng, nhân điển hình là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Tổng Liên đoàn đã tổ chức 02 lần xét chọn, trao tặng Giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh” cho 119 công nhân lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp. Dịp này, Tổng Liên đoàn đang chuẩn bị tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III cho 70 cá nhân tiêu biểu đang trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp và 13 năm liên tục tổ chức thành công chương trình “Vinh quang Việt Nam”.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp công đoàn đa dạng hóa các hình thức nhằm tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”. Tổng Liên đoàn thường xuyên đăng tải giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam; nhiều LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác như: LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; LĐLĐ thành phố Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ Đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; LĐLĐ tỉnh Nam Định với Giải thưởng “Nguyễn Đức Thuận”...

Nhân dịp Tháng công nhân hằng năm, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức xét, khen thưởng, tổ chức tôn vinh hàng ngàn CNLĐ trực tiếp sản xuất… Nhiều ngành, địa phương đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, như: Hội nghị biểu dương, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ...

 Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn đồng chí Trần Văn Thuật!
Thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý, nhiều năm qua luôn nhận được sự ghi nhận của không chỉ trong đối tượng thanh thiếu niên, mà đông đảo người dân cũng dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt. “Sức hút” của những hạt nhân này có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Đến thời điểm này, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trải qua 22 lần tổ chức. Hàng năm, chúng tôi tôn vinh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ triển vọng.

Qua thời gian tương đối dài, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của báo chí, đến nay, đây là giải thưởng quý giá, tạo sức hút lớn đến từ nhiều khía cạnh, nhưng trước hết là đến từ chính các gương mặt trẻ được tuyên dương hàng năm. Trong đó, có nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn, lĩnh vực, hoàn cảnh, độ tuổi..., nhưng tựu chung lại là lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí khát vọng dấn thân sáng tạo, cống hiến của các bạn trên từng lĩnh vực, công việc, học tập, lao động, cuộc sống hàng ngày... Sau quá trình miệt mài như vậy, với quá trình xét chọn từ nhiều yếu tố, hằng năm, chúng ta chọn được 10 gương mặt tiêu biểu, 10 gương mặt triển vọng từ những đóng góp của các bạn cho xã hội, cùng với truyền thông đã lan tỏa được những yếu tố tích cực, tạo cảm hứng đến những bạn trẻ khác để dấn thân cống hiến hơn nữa vào công việc của mình.

Cũng chính qua giải thưởng này, các bạn được vinh danh tiếp tục rèn luyện cố gắng và cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hàng năm và lan tỏa được sự cố gắng và ý thức trách nhiệm của mình với xã hội và các bạn trẻ khác.

 Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương! Thưa PGS. TS Đào Duy Quát, công tác tuyên truyền có vai trò như thế nào trong các phong trào thi đua yêu nước? Chúng ta phải đổi mới nội dung, phương thức của công tác này như thế nào để phù hợp với giai đoạn mới?
 
PGS.TS Đào Duy Quát: Cách mạng XHCN là sự nghiệp tự giác của triệu triệu quần chúng. Đảng ta thông qua công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo dục để khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần, tiềm năng sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào cách mạng tự giác tích cực của toàn dân.
Nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến đã được các đại biểu trả lời thẳng thắn, trách nhiệm

Tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Có nhiều vấn đề mới phát sinh như thi đua trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên cần nghiêm túc tổng kết thực tiễn trên 30 năm phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đổi mới để rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng giúp chúng ta đổi mới mạnh mẽ, bài bản nội dung, phương thức công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua yêu nước.

Giáo dục, giác ngộ cho quần chúng nhận thức được là thi đua mang lại lợi ích cho từng người, từng gia đình, từng làng, cho cả nước và thi đua như thế nào để thấy được người thi đua là người yêu nước nhất. Qua thực tiễn, tất cả các phong trào thi đua mà đồng chí Thuật và đồng chí Lương đã nói cho thấy số lượng quần chúng tham gia tự giác có trách nhiệm bao nhiêu thì vai trò giáo dục, giác ngộ tuyên truyền tốt bấy nhiêu.

Tôi nghĩ rằng, Đảng ta hiện nay thực sự coi trọng công tác giáo dục tuyên truyền. Xác định rõ yêu cầu của công tác thi đua và giáo dục tốt nhất là làm gương, nêu gương. Hiện Đảng, Nhà nước đã phát động phong trào nêu gương từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao từ Ủy viên Bộ Chính trị cho đến các đồng chí cán bộ các cơ quan, địa phương, ban, ngành… Đây là một sự đổi mới thực sự. Nếu từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao cho đến các đồng chí ở cơ sở thực hiện tốt thì công tác thi đua sẽ đạt hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng, đội ngũ báo cáo viên và sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua là quan trọng, phải đồng bộ. Theo tôi, cần làm tốt công tác tuyên truyền chỉ thị của Ban Thi đua và Hội đồng thi đua; tập trung chỉ đạo làm tốt từng phong trào. Hội đồng thi đua của các ngành, các lực lượng, các địa phương cũng như vậy. Phải phát động từ khâu giáo dục, tuyên truyền khắc phục và đặc biệt là lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự là tấm gương.

PGS.TS Đào Duy Quát và đồng chí Trần Văn Thuật tại buổi giao lưu

Để làm tốt công tác tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác  này phải bám sát thực tiễn của tất cả các phong trào ở cơ sở để nhận diện và tuyên dương kịp thời  những tấm gương điển hình, nhận diện cho được các phong trào thi đua ở cơ sở. Đặc biệt, phải khen thưởng đột xuất, kịp thời thì mới có sự động viên lan tỏa trong người lao động. 
Tôi thấy chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam rất có sức lay động và lan tỏa. Đội ngũ tuyên truyền, nhất là đội ngũ báo chí phải tâm huyết hơn. Cũng mong rằng, có cơ chế, chính sách tốt hơn cho báo chí để họ làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, theo đồng chí, trong thời gian tới, chúng ta phải làm như thế nào để lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo gương Bác trong thực tiễn cuộc sống?
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa tại buổi giao lưu
Đồng chí Nguyễn Phương Hoa: Trong số 700 điển hình tiên tiến trong cả nước được biểu dương mới đây, có tới hơn 100 điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Như vậy chúng ta có rất nhiều tấm gương người tốt, việt tốt, người thật việc thật trong học tập và làm theo Bác. Báo chí, truyền thông cũng đã dành nhiều thời lượng để tổ chức, đăng tải giao lưu các điển hình về  học tập và làm theo Bác. Để công tác tuyên truyền tạo sức lan tỏa và ấn tượng hơn nữa, cần đòi hỏi cố gắng đổi mới hình thức tuyên truyền của báo chí và truyền thông.

Như chúng ta đã biết, chuyên mục Việc tử tế  của Đài Truyền hình Việt Nam, thời gian qua đã tạo sức lôi kéo, hấp dẫn góp phần đấu tranh với những thói hư tật xấu trong bản thân mỗi con người chúng ta. Nhiều cơ quan báo chí cũng xây dựng chương trình tuyên truyền gương người tốt, việc tốt đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lấy xây để chống, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân.

Như đồng chí Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến đã nói trong Đề dẫn, Ban Bí thư đã phát động phong trào Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phong trào Tình thương yêu trong đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

Về tư cách của người cách mạng, Bác nhấn mạnh "tự mình phải cần kiệm". Như vậy cần kiệm chính là yêu cầu đầu tiên của người cách mạng. Không phải tình cờ trong thời gian qua, có rất nhiều phong trào tiết kiệm trong các bộ, ngành địa phương. Như anh Thuật vừa nói, riêng trong khối Tổng Liên đoàn thực hiện phong trào đã tiết kiệm mỗi năm hàng trăm tỉ đồng. Việc tiết kiệm không chỉ mỗi nguồn ngân sách mà còn tiết kiệm về nguồn nhân lực, tài nguyên. Như vậy ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm rất lớn.

Còn về tình thương yêu đồng bào đồng chí, làm sao để mỗi người,  mỗi đồng chí trong mỗi hành động của mình đều xuất phát từ chính tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác. Đó là những điều mà Thường trực Ban Bí thư muốn chúng ta tiếp tục đẩy mạnh. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có những dẫn cụ thể thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7; Các phong trào học tập và làm theo Bác sẽ phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7. Để có những kết quả thiết thực việc học tập và làm theo Bác phải được thực hiện trong từng việc làm nhỏ nhất và trong chính suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Nhà báo Hiền Hòa:Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa!
Thưa đồng chí Trần Văn Thuật, còn đối với giai cấp công nhân, trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cần có thay đổi như thế nào cho phù hợp?
Các khách mời tại buổi Giao lưu
Đồng  chí Trần Văn Thuật: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (viết tắt cách mạng 4.0) bùng nổ sẽ mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho lực lượng lao động Việt Nam. Một trong những thách thức đó là xu hướng máy móc dần thay thế con người trong nhiều phần việc, đe dọa vị trí việc làm của không ít lao động giản đơn, chưa qua đào tạo. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề cho người lao động ngày càng là yêu cầu cấp thiết.

Tôi cho rằng, tới đây, cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra thách thức kiểu "một mất, một còn" với CNLĐ. Nếu kỹ năng lao động của công nhân không thay đổi, khả năng mất việc sẽ rất cao.

Nguyên do, đa phần công nhân của chúng ta ít được tuyên truyền hiểu biết về cách mạng công nghiệp 4.0, họ không nhận biết thời cuộc đang thay đổi nếu không tự mình vận động, nâng cao kỹ năng nghề thì họ đang bước dần tới thất nghiệp.

Để công nhân thích ứng và hưởng lợi từ cách mạng công nghiệp  4.0, ngay bây giờ chúng tôi đã tăng cường, đẩy mạnh trong CNVCLĐ phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó công nhân có thể sử dụng được các máy móc, công nghệ hiện đại, nhờ đó, công nhân mới được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 Nhà báo Hiền Hòa: Xin chào mừng sự tham gia giao lưu của đồng chí Trần Thị Hà! Thưa đồng chí, bạn đọc theo dõi cuộc giao lưu đang muốn biết, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động nào đáng chú ý?

Đồng chí Trần Thị Hà: Năm 2018, cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ tháng 1, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 23 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể.

Có thể nói, ngày từ ngày đầu, tháng đầu của 2018, cả nước đã đẩy mạnh và phát động phong trào thi đua. Có thể kể đến các đơn vị như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức những đợt thi đua cao điểm, chào mừng hoạt động này. Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương cũng đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cùng các hoạt động tổ chức kỷ niệm còn có việc vận động các công trình trọng điểm cũng như hoạt động biểu dương tôn vinh giao lưu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, gắn với sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…

Với hoạt động Trung ương:

Thứ nhất, vào ngày 3/6 tới đây, Lễ kỷ niệm 70 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc mang tính chất quốc gia do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ biểu dương tôn vinh 700 điển hình tiên tiến là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, điển hình tiên tiến khắp mọi miền Tổ quốc tham dự,

Thứ hai, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc – quá trình lý luận và thực tiễn”.

Thứ ba, triển lãm ảnh về 70 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thứ tư, các hoạt động giao lưu tôn vinh điển hình trong ngày lễ kỷ niệm; riêng các các Bộ, ngành, hiệp hội cũng tiến hành gặp mặt các điển hình theo ngành, theo lĩnh vực, từ đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc của từng điển hình cũng như của toàn dân trong 70 năm qua thực hiện Lời kêu gọi.

Cuối cùng là hoạt động tuyên truyền, cầu truyền hình giữa UBND TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên – nơi khởi nguồn ra Lời kêu gọi cũng như đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương cũng như địa phương về thực hiện Lời kêu gọi, các phong trào địa phương đặc biệt là các gương người tốt việc tốt, các mô hình có nhiều sáng kiến sáng tạo trong thực hiện Lời kêu gọi.

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Trần Thị Hà, được biết, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chúng ta sẽ vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình. Xin đồng chí cho biết cụ thể về nội dung này?
Phút giây giao lưu vui vẻ giữa các khách mời với bạn đọc
Đồng chí Trần Thị Hà: Như tôi đã nêu ban đầu, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chúng tôi sẽ tôn vinh 700 điển hình tiên tiến đã được các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn từ hàng triệu điển hình tiên tiến ở cơ sở. Tôi nghĩ rằng, còn rất nhiều điển hình tiên tiến nhưng vì nhiều lý do, trong đó có những người ở vùng sâu ,vùng xa chúng ta chưa đến được để vinh danh.

 Trong 700 điển hình tiên tiến được vinh danh lần này có 150 điển hình thuộc lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ..., còn lại là những điển hình ở các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, doanh nhân, doanh nghiệp, nông dân công nhân. Tỷ lệ những người làm trực tiếp là nông dân, công nhân về dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  lần này chiếm 30%. Tỷ lệ nữ về dự lễ kỷ niệm lần này cũng chiếm khá cao là 159, chiếm gần 25%. Đặc biệt, đại biểu điển hình tiên tiến cao tuổi nhất lần này là 86 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi...

Dù ở những lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau, nhưng 700 điển hình tiên tiến lần này đều là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước suốt 70 năm qua.

 
Nhà báo Hiền Hòa: Vâng, thưa đồng chí Trần Thị Hà, rõ ràng là chúng ta luôn đề ra tiêu chí để đạt được những danh hiệu đó và trên thực tế, các tập thể, cá nhân cũng đã được thẩm định qua rất nhiều cấp, nhiều ngành rồi mới chuyển lên Trung ương, nhưng vì sao, trong thời gian qua, vẫn có tình trạng “anh hùng sa lưới pháp luật” thưa đồng chí?
Đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Trần Thị Hà tại buổi giao lưu 
Đồng chí Trần Thị Hà: Có thể nói là từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến các phong trào thi đua và khen thưởng. Thực hiện lời dạy của Bác, cho nên Bác cũng đã đặt ra rất nhiều huân, huy chương để khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, đặc biệt là khi có Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua năm 2003, thực hiện những điều của Luật, các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng tương đối cụ thể, rõ ràng. Trước năm 2003, Luật có quy định các tiêu chuẩn nhưng các tiêu chuẩn này chủ yếu là khen thưởng dành cho các đối tượng công chức, viên chức trong Nhà nước; năm 2013, khi sửa đổi đã quy định rất rõ ràng các tập thể, cá nhân, đối tượng, đặc biệt là  lực lượng công nhân, nông dân, những người trực tiếp lao động sản xuất…

Thời gian qua, Luật Thi đua khen thưởng được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có quy trình. Có những loại hình khen thưởng phải qua các quy trình, nhưng có những khen thưởng là khen tức thời, ví dụ như hình thức khen thưởng đột xuất, huân, huy chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng nếu có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, hy sinh tính mạng bảo vệ nhân dân.

Tuy nhiên, vài năm gần đây đã có  một số trường hợp cá nhân, tập thể khen thưởng nhưng bị thu hồi hoặc tước các danh hiệu được trao tặng. Ví dụ như phong tặng danh hiệu anh hùng là một danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể, cá nhân, thì thời điểm được phong danh hiệu anh hùng là xứng đáng, có nhiều trường hợp được phong anh hùng 20 năm và nhiều trường hợp đã được cất nhắc và giữ những vị trí quan trọng… Tuy nhiên  tôi cho rằng, điều cốt yếu nhất của mỗi cá nhân khi nhận được những khen thưởng phải lấy đó làm động lực cố gắng hơn, nỗ lực hơn, nhưng có những trường hợp không giữ gìn được và theo quy định của pháp luật, đã phải thu hồi lại danh hiệu khen thưởng.

Có những trường hợp được khen thưởng do tập thể, cá nhân khai man thành tích, không đúng thành tích và quá trình không có nhiều kênh thông tin để nắm được, nhưng  sau khi phát hiện những tập thể, cá nhân đó làm trái quy định thì theo quy định của pháp luật thì tước, thu hồi các danh hiệu thi đua đó.

Cũng có những trường hợp tập thể, cá nhân ở thời điểm được khen có thành tích nhưng do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan mang lại không còn lan tỏa được nữa thì phải thu hồi, tước danh hiệu đó.

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, chúng tôi cố gắng làm sao để khi các cá nhân nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước thì tuyên truyền để các cá nhân đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy, nỗ lực nhiều hơn; bên cạnh đó, các đơn vị có cá nhân được khen thưởng cũng phải bồi dưỡng, quan tâm tạo điều kiện để cá nhân phát huy thành tích, tiếp tục được cống hiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Trần Thị Hà, điều đó cũng đặt ra những thách thức gì trong công tác thi đua – khen thưởng? Trong thời gian tới, chúng ta cần làm những gì để hạn chế tình trạng trên?
Phóng viên các báo phỏng vấn khách mời tại buổi giao lưu

Đồng chí Trần Thị Hà: Để hạn chế tình trạng trên là trách nhiệm của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyềm làm công tác thi đua khen thưởng Trung ương.

Thứ nhất, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tham mưu để xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, sửa đổi rõ ràng, cụ thể các tiêu chí, tiêu chuẩn, đặc biệt hướng tới khen nhiều hơn đối với người lao động trực tiếp. Tiếp tục hoàn thiện các thông tư, nghị định, hướng dẫn.

Thứ hai, đối với các cấp, các ngành quy định trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng. Khi khen thưởng cần lấy ý kiến của dư luận quần chúng. Một trong những nguyên tắc thi đua khen thưởng cần công khai minh bạch, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền để có thêm nhiều thông tin.

Thứ ba, cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng các cấp cần tăng cường tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, làm tham mưu với các cấp ủy chính quyền đảm bảo chính xác, minh bạch.

Cuối cùng, các tập thể, cá nhân khi được khen thưởng cần cố gắng coi đây là động lực và vinh dự to lớn để tiếp tục cống hiến, phát huy những thành tích đạt được. Các đơn vị có cá nhân được khen thưởng tiếp tục quan tâm, giáo dục, rèn luyện, tạo môi trường để họ tiếp tục phấn đấu, phát huy để phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa rộng khắp hơn nữa.

 Nhà báo Hiền Hòa : Xin cảm ơn đồng chí Trần Thị Hà! Thưa đồng chí Đào Duy Quát, đồng chí có cần bổ sung thêm giải pháp nào không? Vì, theo dõi trên báo chí, rõ ràng là một số tập thể, cá nhân thời gian qua tuy đã được các cấp xem xét và được thưởng huân chương hoặc anh hùng lao động xong lại bị tước vì bị kỷ luật Đảng hoặc vi phạm pháp luật, phải chăng, chúng ta có thể cụ thể hóa các quy định của Đảng như Quy định những điều đảng viên không được làm, các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa… bổ sung vào các tiêu chí xem xét thi đua không, thưa đồng chí?
Theo PGS.TS Đào Duy Quát, trong thời gian tới, cần tránh tình trạng chạy thành tích, chạy khen thưởng

Đồng chí Đào Duy Quát: Vừa rồi chị Hà nói theo tôi tất cả đều đúng. Theo tôi còn một biểu hiện nữa là chạy khen thưởng, chạy danh hiệu thậm chí chúng ta còn phát hiện ra chạy cả những danh hiệu rất cao qúy. Nguyên nhân thì chị Hà đã phân tích sâu sắc rồi, còn các biện pháp cần được phân tích sâu hơn.

Hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành nhằm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng ,chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa nhất là những biểu hiện của các hình thức chạy. Ở đây  theo tôi cần tổng kết sâu sắc hơn thì  mới có thể thấy rõ các biểu hiện, nguyên nhân của các hình thức chạy. Động cơ tại sao họ chạy. ..

Để khắc phục những tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng, theo tôi không có biện pháp nào tốt hơn là việc công khai minh bạch. Việc công khai danh sách người được tuyên dương trước khi tổ chức khen thưởng  cũng  là một biện pháp. Bởi khi công khai sẽ được sự giám sát của nhân dân, dư luận thì sẽ hạn chế được những sai sót và hội đồng  sẽ có điều kiện tốt hơn trong quá trình xét duyệt.

Tóm lại, trong công tác thi đua khen thưởng việc công khai minh bạch phải được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cấp nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng cũng cần rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn.

Những người phát hiện được các điển hình, nhân tố tốt cần được các cơ quan, lãnh đạo các cấp khen thưởng hay phát hiện được những tiêu cực trong quá trình khen thưởng cũng cần được khen thưởng với hình thức phù hợp.

 Nhà báo Hiền Hòa: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn hưởng ứng, tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi và đạt được những kết quả cụ thể. Xin đồng chí Phạm Tiến Nam có thể cho biết, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai thực hiện phong trào này như thế nào?

Đồng chí Phạm Tiến Nam: Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và căn cứ nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn, phát huy vai trò của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ của giai cấp nông dân trong giai đoạn cách mạng mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai 3 phong trào thi đua lớn:

1. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (gọi tắt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi).

2. Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Phong trào Nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh.

3 Phong trào này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên từ trung ương đến cơ sở và trong chỉ đạo phong trào, chúng tôi chú ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, toàn diện, cụ thể, bám sát thực tiễn từ cơ sở, đưa ra tiêu chí và giải pháp cụ thể.

Ví dụ: Trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chúng tôi đưa ra tiêu chí cụ thể với cấp xã huyện tỉnh và Trung ương, như cấp Trung ương: phải có doanh thu, lợi nhuận gấp 6 lần mức thu nhập quy định của nông thôn mới, cấp tỉnh là 3 lần, huyện 2 lần, xã 1,5 lần. Có những tiêu chí rõ ràng để các cấp có bình chọn rõ ràng, cụ thể.

Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào, nâng cao nhận thức của cấp, ngành, cấp ủy và chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ phong trào phát triển

Một điểm nữa rất quan tâm là ngoài huy động nguồn lực của hội viên nông dân, chúng tôi cũng huy động nguồn lực của cấp bộ, ngành để tham gia phong trào hỗ trợ vốn, công nghệ, đầu ra, đầu vào của sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản...

Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Qua phát động 3 phong trào, tôi xin nêu một số kết quả cơ bản trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 6,2 triệu hội viên nông dân tham gia, 3,5 triệu nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi, phong trào Xây dựng nông thôn mới tổng kết 5 năm qua đã huy động khoảng 10 nghìn tỷ đồng đóng góp xây dựng nông thôn mới, 29 triệu ngày công lao động, 96 triệu m2 đất, xây dựng và làm mới 800 km đường giao thông nông thôn và xóa 29 nghìn nhà tạm. Hay với phong trào đảm bảo an ninh quốc phòng, chúng tôi đã xây dựng 1.460 tổ tự quản, tổ điểm sáng vùng biên, tổ trật tự bám biển; huy động nông dân tham gia tuyên truyền tố giác khoảng 27 nghìn vụ vi phạm pháp luật; cung cấp 132 nghìn nguồn tin; giúp đỡ 6.000 đối tượng lầm lỡ hoàn lương; tổ chức hòa giải cơ sở khoảng 95 nghìn vụ, tránh phát sinh khiếu kiện đông người và khiếu kiện khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn...

Qua thực hiện phong trào, chúng tôi đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ mụ tiêu kinh tế -  xã hội của đất nước, khơi dậy truyền thống và lòng yêu nước của giai cấp nông dân, khởi dậy tinh thần tự lực tự cường, làm giàu chính đáng; góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới của đất nước, góp phần giữ vững an ninh lương thực, an ninh chính trị, trật tự nông thôn.

 
Nhà báo Hiền Hòa: Thưa đồng chí Phạm Tiến Nam, điểm nhấn riêng của Hội Nông dân Việt Nam trong các phong trào thi đua yêu nước là gì?
Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trả lời các câu hỏi của bạn đọc

Đồng chí Phạm Tiến Nam: Thưa các độc giả! Với những phong trào thi đua yêu nước mà Hội phát động đều có điểm nhấn riêng. Đơn cử như phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - phong trào trọng tâm xuyên suốt của Hội được phát động từ năm 1989. Phong trào này ngoài đưa ra tiêu chí về thu nhập, còn đưa ra tiêu chí về giúp các hộ nông dân khác cùng nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Cấp tỉnh: 15 hộ; huyện: 10 hộ; cấp cơ sở: 5 hộ. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đất nước.

Điểm nhấn thứ hai đối với phong trào là chúng tôi bám vào nhu cầu lợi ích thiết thực của nông dân để đưa ra phong trào. Người nông dân có nhu cầu là cần vốn, khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, hỗ trợ công nghệ mới, những năm qua, Trung ương Hội huy động và thành lập 80 nghìn tổ vay vốn tiết kiệm cung cấp dư nợ 95 nghìn tỷ đồng cho nông dân phát triển sản xuất, đã xây dựng 67 nghìn mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, 37 nghìn mô hình trồng trọt, 23 nghìn mô hình chăn nuôi và 1.500 mô hình chế biến thu hút 6,32 triệu hộ tham gia.

Điểm nhấn thứ ba là trong phong trào xuất hiện nhiều gương điển hình nông dân tiên tiến. Ngoài ra, nhiều nông dân điển hình tiên tiến vươn lên làm giàu, cùng giúp đỡ các hộ vươn lên làm giàu như: Nông dân Nguyễn Đức Thuận ở Tây Ninh, mô hình chăn nuôi tổng hợp có lợi nhuận khoảng 7 tỷ đồng/năm, giúp 1.200 lao động, hỗ trợ 50 hộ xóa đói giảm nghèo và đóng góp 500 triệu cho quỹ tình thương hàng năm; hay gương điển hình của anh Phạm Văn Hát trong sáng tạo đã phát minh 12 cải tiến công cụ lao động giúp tăng năng suất, nhận nhiều danh hiệu cao quý...

Những năm gần đây, nhiều nông dân điển hình đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động,  Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Với phong trào xây dựng nông thôn mới, tập trung vào một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững như: Thu nhập (căn cứ vào phong trào nông dân sản xuất giỏi), môi trường (mỗi xã có một mô hình bảo vệ môi trường nông thôn), an ninh đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững.

Về phong trào đảm bảo an ninh quốc phòng, tập trung xây dựng tiềm lực tinh thần, kinh tế, làm sao xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng nền quốc phong toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tựu trung lại, qua 3 phong trào hướng tới phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn mình theo tinh thần Nghị quyết 26 Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng khóa VII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Nhà báo Hiền Hòa: Để hiểu rõ hơn về những phong trào của Hội Nông dân Việt Nam, chúng ta cùng giao lưu với ông Đặng Xuân Hạnh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thưa ông, ông có thể giới thiệu về bản thân mình cho bạn đọc cùng được biết?
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Đặng Xuân Hạnh với những câu chuyện khởi nghiệp gian nan trong quá khứ và sự thành công trong hiện tại

Nông dân Đặng Xuân HạnhTôi tên là Đặng Xuân Hạnh, hội viên nông dân xóm 4 Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tôi đã từng là bộ đội ở biên giới phía Bắc và hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ trở về địa phương năm 1989. Thời gian rèn luyện trong quân đội, tôi đã học được bản lĩnh kiên định và lập trường vững vàng mà Bác đã dạy. Từ đó tới nay, trong cuộc sống và làm việc tôi luôn áp dụng những câu nói, lời căn dạy của Bác vào thực tiễn.

 

 
Nhà báo Hiền Hòa: Vâng, thưa ông, cách đây 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc". Thực hiện lời kêu gọi của Bác, bản thân ông đã có những việc làm cụ thể như thế nào vào việc góp phần phát triển kinh tế cho gia đình, và quê hương? Ông ấn tượng gì nhất với những điều Bác Hồ đã dạy?
Các câu hỏi của bạn đọc gửi đến được các BTV của Báo chuyển tới khách mời

Nông dân Đặng Xuân Hạnh: Do thiên tai lũ lụt, đồng đất ven sông Hồng quê tôi đã bị bỏ hoang nhiều năm trời. Năm 2005, tôi đã mạnh dạn làm đơn xin thuê đất cho tới nay. Tôi đã lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh chăn nuôi bò sữa và trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Trong những năm đầu sản xuất, tôi gặp rất nhiều những khó khăn do thiên tai, bão lũ và nước thượng nguồn đổ về làm thiệt hại hoa màu nặng nề, mất mùa thường xuyên diễn ra. Bên cạnh những khó khăn, tôi cũng đã rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ chính quyền, cán bộ ba cấp, tỉnh, huyện, xã. Khi nhận được tin gia đình tôi đã thuê đất ở diện tích lớn trên 100 mẫu, các cấp chính quyền đã quan tâm, đến tham quan tư vấn, giúp đỡ gia đình tôi về nhiều mặt; đồng thời cử cán bộ kĩ thuật về tập huấn truyền đạt nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Hội nông dân đã tạo điều kiện cho gia đình tôi vay một khoản vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua của Bác, bản thân tôi đã ra sức phấn đấu nỗ lực sản xuất để phát triển kinh tế cho gia đình cũng như quê hương mình. Bản thân tôi rất quý trọng từng tấc đất, bởi đơn giản đất nuôi sống con người "tấc đất là vàng". Chính vì thế, tôi đã tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm để làm mảnh đất này thêm màu mỡ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cho người dân lao động cũng như cho gia đình tôi. Đến nay, sau những nỗ lực của bản thân và sự giúp sức của chính quyền địa phương, mỗi năm lợi nhuận từ trang trại sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu về 2 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, thời gian qua, gia đình tôi cũng đóng góp một phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ một số hộ gia đình chính sách và những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi có thu hoạch đồng nghĩa với lúc địa phương bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đã chủ động hỗ trợ một phần kinh phí của gia đình vào việc làm đường bê tông xóm, làm nhà văn hoá xóm. Hàng năm vào các dịp 1/6 , rằm Trung thu, gia đình tôi không quên đóng góp một chút quà nhỏ cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trên toàn xã.

 Nhà báo Hiền Hòa: Chúng ta cùng giao lưu với bạn Trần Quang Tuyến, công nhân giỏi Thủ đô, thợ trẻ giỏi toàn quốc, đang làm việc tại Công ty cổ phần xích líp Đông Anh. Xin chào bạn Tuyến, từ khi đi làm cho đến nay, ở tuổi 34, Tuyến đã giành được rất nhiều bằng khen, giải thưởng. Tuyến có thể kể cho các độc giả đang theo dõi buổi giao lưu trực tuyến được biết công việc hiện tại và những thành tích bạn đã đạt được?

Công nhân Trần Quang Tuyến: Xin chào các độc giả đang theo dõi buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay!

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Quang Tuyến, là công nhân đứng máy tiện CNC tại Công ty Cổ phần xích líp Đông Anh. Công việc chính của tôi là tham gia sản xuất trực tiếp.

Ngay từ khi còn đang là học sinh học nghề tại trường Trung học công nghiệp Hà Nội (nay là trường Cao đẳng nghề Hà Nội) tôi đã được tham gia hội thi học sinh giỏi nghề giữa các trường đào tạo nghề của thành phố và đã đoạt giải Xuất sắc. Đây chính là động lực để sau này ra trường, với hơn 10 năm công tác tại Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, trải qua quá trình công tác và rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công ty phát động, năm 2013 tôi tiếp tục được Công ty cử tham gia Hội thi thợ giỏi do ngành Công thương Hà Nội tổ chức và may mắn là tôi lại đoạt giải.

Tiếp sau đó, tôi lần lượt đoạt giải Nhì nghề gia công trên máy CNC năm 2013 do ngành Công thương Hà Nội tổ chức, giải Ba nghề tiện CNC tại Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí thành phố Hà Nội, danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2014, năm 2015…

Tôi còn được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2010-2015. Năm 2016, tôi được nhận danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” khối Doanh nghiệp Hà Nội và gần đây nhất là giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2017.

 
Nhà báo Hiền Hòa: Để có được những thành tích đáng nể như vậy, Tuyến đã phải nỗ lực như thế nào? Khó khăn lớn nhất mà Tuyến phải vượt qua là gì? Đã bao giờ Tuyến nghĩ sẽ bỏ nghề tìm công việc khác có thu nhập cao hơn không?
Các đại biểu giao lưu cùng bạn đọc

Công nhân Trần Quang Tuyến: Để có được những thành tích như ngày hôm nay, ngay từ khi còn đang học nghề, tôi đã xác định con đường lập nghiệp của mình sau này là làm một người công nhân . Vì vậy, tôi đã luôn cố gắng học tập để tích lũy kiến thức, không ngừng học hỏi từ những người thầy, người bạn để phục vụ cho công việc của mình.

Khó khăn lớn nhất mà tôi phải vượt qua chính là giới hạn kiến thức mà mình có. Trong môi trường làm việc hiện nay với thời đại của công nghệ 4.0 nếu như không có kiến thức thì không thể làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại để áp dụng vào công việc ngày càng đòi hỏi năng suất và chất lượng.

Cũng có đôi lúc tôi cảm thấy công việc hiện tại của mình không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính bản thân và đã từng có ý định thay đổi công việc nhưng vì tình yêu nghề nên hiện tại tôi vẫn đang đi theo con đường mà mình đã chọn.

 
Nhà báo Hiền Hòa: Nhân dịp này, Tuyến có nhắn nhủ gì với những bạn trẻ đang có dự định học nghề và làm công nhân như mình? Dự định của Tuyến trong thời gian tới là gì?


Công nhân giỏi Thủ đô Trần Quang Tuyến

Công nhân Trần Quang Tuyến: Nếu được nói lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang có dự định học nghề thì tôi xin phép được chia sẻ rất thật lòng là con đường để lập nghiệp không nhất thiết là phải vào đại học, nếu ai cũng vào đại học thì ai sẽ làm công nhân? Cái chính là mình biết năng lực của mình như thế nào và mình muốn sau này mình sẽ làm gì? Miễn sao mình yêu nghề và tận tâm với nghề.

Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng học hỏi và thu thập thêm kiến thức từ trong sách vở, cuộc sống để bổ trợ và áp dụng vào công việc của mình nhằm làm sao luôn đạt kết quả tốt nhất. Đó cũng là cách nâng cao thu nhập để cải thiện chất lượng cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề.

  


Hơn 30 câu hỏi đã được các đại biểu trả lời tại buổi giao lưu

Nhà báo Hiền Hòa: Xin cảm ơn bạn Tuyến. Chúc bạn tiếp tục có những thành công mới trong tương lai!
Kính thưa các đồng chí, một câu hỏi cuối xin được hỏi chung cho đồng chí Trần Thị Hà, đồng chí Trần Văn Thuật và đồng chí Phạm Tiến Nam, trong thời gian tới, chúng ta cần có giải pháp gì để phong trào thi đua ngày càng đạt hiệu quả thiết thực hơn trong đời sống?

Đồng chí Trần Thị Hà: Tôi cho rằng, trong thời gian tới, cần có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức thi đua. Trước hết, cần thực hiện theo tư tưởng của Bác Hồ, thi đua phải thiết thực, lấy nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là một trong những nội dung thi đua. Bác có nêu, tổ chức thi đua phải tỉ mỉ, kế hoạch 10, biện pháp 20, quyết tâm thực hiện 30. Khi triển khai các phong trào thi đua thì tên gọi nên dễ nhớ, dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ như phong trào "Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới", cả nước đều nhớ tên phong trào này.

Bên cạnh đó, phải đặt ra các tiêu chí phù hợp. Nếu tiêu chí cao quá, người ta nỗ lực thi đua mà không đạt được thì dễ nản, mà thấp quá thì không tạo được động lực. Do đó, phải đề ra các tiêu chí sát thực, tỉ mỉ; phải đặt câu hỏi phong trào thi đua đó mang lại lợi ích cho ai? Ví dụ như phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích cho người nông dân nên được nông dân tham gia rất tích cực. Như  Bác nói, thi đua mang lại lợi ích cho mình, gia đình mình, cho xã hội và đất nước.

Về hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú. Trong năm, cần có phong trào thi đua cao điểm, nước rút, ngắn ngày. Qua đánh giá của các Bộ, ngành cho thấy các phong trào thi đua ngắn ngày đã đạt được những hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, xem các phong trào thi đua đó có mang lại hiệu quả không, có thiết thực không để nhân rộng, nếu không phải xem xét lại.

Cuối cùng, thông qua thi đua phải có sự động viên, khen thưởng, khích lệ kịp thời, đúng người đúng việc, đảm bảo minh bạch, công khai. Từ đó, là động lực để mọi người tiếp tục tham gia thi đua trong các phong trào tiếp theo. Bác Hồ dạy một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Phải tích cực tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Đồng chí Trần Văn Thuật:  Để  phát huy được hiệu quả của các phong trào thi đua, trong thời gian tới, theo tôi chúng ta cần tiếp tục thực hiện các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác thi đua.

Phải tổ chức các phong trào thi đua đúng người, đúng việc, kịp thời, mọi người đều có cơ hội tham gia vào phong trào thi đua để có được kết quả, tránh hình thức. Trong thực tế thì các phong trào thi đua cũng có tình trạng còn hình thức. Và để tránh hình thức trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khi triển khai thực hiện ngoài việc chỉ đạo, phát động chúng ta cần kiểm tra, đánh giá công nhận và khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh đó cần  tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, nhất là chú trọng đến mục tiêu của các phong trào. Đồng thời xác định rõ phong trào thi đua trọng tâm, trọng điểm để có các biện pháp thực hiện thi đua tốt.

Song song với đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thi đua trở thành động lực, mục tiêu phấn đấu của trước hết là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sau đó đến từng cá nhân. Muốn ghi nhận kết quả thi đua thì chúng ta chắc chắn cũng phải đổi mới cách thức công nhận và biểu dương, khen thưởng.

Cuối cùng là phải quan tâm chọn  cán bộ làm công tác thi đua.  Đó là, cán bộ phải có kỹ năng, kiến thức, tâm huyết, trách nhiệm, nắm được chủ trương, đường lối và đặc biệt là nắm được mục tiêu thi đua của từng giai đoạn, thời kỳ. ..

Đồng chí  Phạm Tiến Nam : Đối với hộ nông dân tôi nghĩ là chỉ cần tập trung vào công tác đổi mới thi đua khen thưởng gắn với trách nhiệm người đứng đầu đề ra những phong trào sát với lợi ích cơ sở, sát với lợi ích của hội viên nông dân và trong chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, có diện rộng, thường  xuyên đánh giá, kiểm tra, đôn đốc và biểu dương có tiêu chí, đánh giá kịp thời. Có như vậy thì phong trào thi đua mới ngày một phát triển.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực