Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông ”

Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?”

(ĐCSVN) – Từ 9h00, ngày 26/8, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?”.