Nội dung cuộc tọa đàm "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay"

Thứ ba, 04/04/2017 17:05
Nội dung Tọa đàm tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về thực trạng và các giải pháp chủ yếu để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Kính mời bạn đọc quan tâm, truy cập và theo dõi buổi tọa đàm trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ lúc 8h00, ngày 5/4/2017 

 

Tọa đàm trực tuyến “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay”


TS. Trần Doãn Tiến, Tổng 
Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn:

Trước hết cho phép tôi thay mặt Ban Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chào mừng các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quí vị đại biểu  và độc giả đã tham dự buổi Tọa đàm trực tuyến Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.

Kinh thưa các đồng chí

Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 9 đến ngày 14/10/2016 đã ban hành 3 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về  tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện nghị quyết.

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay”.

Tại buổi tọa đàm trực tuyến hôm nay, chúng tôi mong muốn các đồng chí tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề quan tâm:

- Cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu khách quan, thường xuyên của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các tổ chức đảng.

- Tập trung tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về thực trạng và các giải pháp chủ yếu, những việc cần làm ngay để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: Đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; Cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  Cơ chế kiểm soát quyền lực; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; Sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; Hợp đồng có thời hạn với viên chức; Tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; Phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông;  Có cơ chế tạo động lực như chính sách tiền lương, nhà ở...

Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết có những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Thay mặt Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian tham gia buổi Tọa đàm trực tuyến quan trọng, đầy ý nghĩa này.

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu và chúc cho buổi Tọa đàm trực tuyến của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn

 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu (PhóTổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam):  Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Như phát biểu của đồng chí Tổng Biên tập, Tọa đàm trực tuyến “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” là một trong các hoạt động thiết thực của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng.

Tham dự buổi Tọa đàm hôm nay, một lần nữa cho phép tôi được trân trọng giới thiệu các vị khách mời:

1- PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

2 - Đồng chí Phạm Đình Đảng (Nhị Lê) - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

3- Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4 - Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang.

5- Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6- PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách 05

Thay mặt Ban Tổ chức, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các vị khách quí đã tham dự buổi Tọa đàm hôm nay!

 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu, PhóTổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin được bắt đầu buổi Tọa đàm với PGS.TS Đào Duy Quát. Thưa đồng chí, vì sao xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền? Đồng chí cho biết đánh giá của Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay của cán bộ, đảng viên?


PGS. TS. Đào Duy Quát

 

PGS.TS Đào Duy Quát:

Có 4 ý cần làm rõ: 1. Là đòi hỏi khách quan; 2. Là nhiệm vụ thường xuyên; 3. Là nhiệm vụ cấp bách; 4. Đánh giá về mức độ của biểu hiện suy thoái. 

1. Vì sao xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một đòi hỏi khách quan: Vì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định, phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng đứng trước sứ mệnh lịch sử rất quan trọng, đó là lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện sự nghiệp tiến hành đổi mới đồng bộ toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cải thiện rõ rệt đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân và có uy tín và vị thế cao trên trường quốc tế. Với sứ mệnh, với trọng trách lịch sử này đòi hỏi Đảng ta mạnh, phải trong sạch,  tức là đòi hỏi Đảng thực sự là trí tuệ, là văn minh, gắn bó máu thịt với dân tộc. Chính vì vậy, Đảng ta phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đạt cho được mục tiêu xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có hơn 4,5 triệu đảng viên, với trên 5 vạn tổ chức cơ sở đảng. Đảng là một  cơ thể sống, mọi cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục, rèn luyện, cũng như từng tổ chức phải tự chăm lo, xây dựng cho tổ chức mình - đây là nhiệm vụ thường xuyên.

3. Năm 1994,  tại Hội nghị Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã phát hiện và nêu 4 nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhưng lúc đó gọi là quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sau này thì được khát quát rộng hơn. Đến Đại hội XII, Đảng nhận định nguy cơ này chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà có mặt, có bộ phận nghiêm trọng hơn, được Đại hội XII nhận định đây là nguy cơ trực tiếp dẫn đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn nguy cơ này phải trở thành nhiệm vụ cấp bách.

4.  Nội dung Nghị quyết Trung ương  4 đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái ở mức độ nào. Sự  sự suy thoái diễn ra ở một bộ phận không nhỏ, tức là lớn của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ có chức vụ trong Nhà nước và có cả cán bộ cấp cao. Đây là nguy cơ trực tiếp đối với sự tồn vong của Đảng và của chế độ.  

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Đào Duy Quát với những thông tin trên. Xin đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết thêm về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại các đảng bộ trong cả nước tính đến thời điểm hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Đức Hà: 

Hội nghị Trung ương 4 khoá XII họp từ ngày mồng 9 đến ngày 14/10/2016, nhưng phải đến ngày 30/10, sau khi hoàn thiện xong thì Tổng Bí thư mới ký chính thức ban hành Nghị quyết Trung ương 4. Và đến ngày 9/12, Bộ Chính trị mới triệu tập cán bộ toàn quốc quán triệt với hình thức mới trực tuyến 63 tỉnh, thành. Như vậy, nếu tính từ ngày Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết đến nay mới được hơn 3 tháng. Với một Nghị quyết lớn của Trung ương thì với thời gian ngắn như vậy để làm được những việc gì nhiều, làm việc gì lớn thì cũng cần phải có thêm thời gian.

Trong 3 tháng qua, tất cả các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng mới chỉ làm được một số việc chính như: Thứ nhất, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và gắn với nó là xây dựng Chương trình hành động; thứ hai, tiến hành phê bình và tự phê bình cuối năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ở đây, có điểm mới là trong phê bình và tự phê bình gắn Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII chúng ta không làm từ trên xuống, không làm từ dưới lên, cũng không làm từ giữa ra mà tiến hành đồng thời ở các cấp, nghĩa là các cấp cùng tiến hành nhưng ở cấp nào cũng lựa chọn những trọng tâm, trọng điểm. Có một lưu ý, nhưng ở cấp nào cũng đều phải lựa chọn trọng tâm, trọng điểm ở cấp đó. Trung ương chọn một số trọng tâm, trọng điểm của Trung ương; Bộ, ngành chọn một số trọng tâm, trọng điểm của Bộ, ngành; tỉnh chọn trọng tâm trọng điểm của tỉnh; huyện chọn một số trọng tâm trọng điểm của huyện.

Và khi các cấp uỷ chọn những trọng tâm, trọng điểm đó thì nhất thiết phải có gợi ý kiểm điểm sâu và cấp ủy phải chỉ đạo theo dõi sát sao. Ví dụ, Bộ Chính trị đã gợi ý kiểm điểm cho 18 ban thường vụ tỉnh ủy. Tất cả nơi được Bộ Chính trị gợi ý đều bố trí một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị về dự chỉ đạo, theo dõi và có các cơ quan Đảng chỉ đạo. Đây được xem là cái mới. Thêm nữa, hiện nay, tôi được biết Bộ Chính trị vừa kiểm điểm tập thể, cá nhân xong. Và có một số tỉnh cũng đồng thời kiểm điểm tập thể, cá nhân.

Một việc nữa chính là kiểm điểm gắn với kiểm điểm cuối năm 2016. Hiện nay, một số tỉnh đã làm, một số tỉnh đang làm. Tất cả những vấn đề lớn, những vấn đề nổi cộm, những vấn đề được báo chí, dư luận công luận bức xúc, lên án đều được đưa vào Chương trình kiểm điểm năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tôi cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Hà. Vâng, thưa đồng chí Bùi Quang Huy, xin đồng chí cho biết thanh niên cả nước đón nhận Nghị quyết này như thế nào và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cấp bộ Đoàn đến thời điểm hiện nay?

 

Đồng chí Bùi Quang Huy

 

Đồng chí Bùi Quang Huy:

Kính thưa các đồng chí!

Qua trao đổi của đồng chí Nguyễn Đức Hà, chúng ta thấy được mục đích ý nghĩa của Nghị quyết, các điểm mới của Nghị quyết lần này.

Thanh niên là những đối tượng tiếp cận nhanh các cái mới của Đảng và đón nhận khá tích cực. Họ kỳ vọng vào các giải pháp – lời giải tốt cho các bức xúc đang diễn ra hiện nay.

Đối với tình hình triển khai trong tổ chức Đoàn, có hai kênh: Các cấp bộ Đoàn triển khai quán triệt Nghị quyết và cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Riêng các cấp bộ Đoàn còn có thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp.

Chúng tôi xác định, với cán bộ Đoàn, thực hiện các nội dung liên quan tới kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Với đoàn viên thanh niên, chúng tôi sẽ thiên về quán triệt nội dung Nghị quyết.

Cũng tương tự các nội dung như đồng chí Nguyễn Đức Hà vừa thông tin, chúng tôi triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết trong toàn cấp bộ Đoàn cũng như tiến hành tự phê bình và phê bình.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Thưa đồng chí Lê Thị Thu Hồng, với thanh niên cả nước đã có những hành động cụ thể như vậy, còn đối với địa phương, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay như thế nào?Và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bắc Giang có những vấn đề nào mới và nổi bật hơn so với các Nghị quyết khác, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng

Thưa các đồng chí, tỉnh Bắc Giang khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ban hành thì chúng tôi xác định đây là nội dung rất quan trọng. Từ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thì với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Bắc Giang đã triển khai rất quyết liệt và đồng bộ. Chúng tôi đã tổ chức học trực tuyến. Lần này, Bắc Giang rất quan tâm chú trọng việc học trực tuyến và đã có tới gần 50% cấp xã, tỉnh tổ chức học trực tuyến và xây dựng một chương trình hành động rất cụ thể với 14 việc cần làm ngay, làm thường xuyên và giao nhiệm vụ cụ thể cho 11 nhóm cơ quan.

Chúng tôi đã xây dựng chuyên mục, chuyên trang trên Báo Bắc Giang, trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và thường xuyên phản ánh những thông tin, những kết quả ban đầu thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng

 

Nội dung nữa là tiếp tục thực hiện việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân.  Ở đây, tập trung vào những biểu hiện, dấu hiệu suy thoái về đạo đức lối sống, một số vấn đề nhạy cảm trong công tác cán bộ, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính.

Ở Bắc Giang, chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cụ thể, đến quý 2 này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giám sát tới 100% đơn vị trực thuộc về triển khai chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ những thông tin của các ban xây dựng Đảng cũng như dấu hiệu biểu hiện, thì đến quý 3/2017, chúng tôi xác định sẽ có một cuộc kiểm tra chuyên đề, tức là sau khi nắm tình hình các huyện, ban, ngành thì các cơ quan xây dựng đảng mà ở đây cụ thể là Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tổ chức sẽ đề xuất để kiểm tra các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu, hoặc kiểm tra chuyên đề đối với một số các đồng chí đứng đầu của các sở, ban, ngành cũng như địa phương về thực hiện Nghị quyết.

Đối với Bắc Giang, từ trước tới nay, chủ trương hướng về cơ sở được thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Tuy nhiên, đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy sẽ không chỉ dừng ở việc đi tới cấp  huyện, mà tới cấp xã, thôn, bản và dự sinh hoạt ở đó để nắm tình hình thực hiện.

Đồng thời, Bắc Giang tập trung vào công tác tự phê bình và phê bình. Ở đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quy định rõ là hàng tháng chi bộ sinh hoạt thì các đồng chí đảng viên trong chi bộ phải phát biểu và đối chiếu với 27 dấu hiệu, biểu hiện để tự phê bình, phê bình. Cùng với đó là nội dung các đồng chí tham dự báo cáo luôn việc thực hiện cam kết về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với những việc cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Đối với những chi bộ mà có đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa hoặc có dấu hiệu vi phạm thì cấp ủy ở đó phải gợi ý; nếu đảng viên, tập thể cấp ủy  đó mà có kết luận của thanh tra, kiểm tra mà đến mức vi phạm nhưng cấp ủy ở đó không gợi ý thì phải chịu hình thức kỷ luật tùy theo quy định.

Tôi thấy rằng, bước đầu triển khai nội dung gắn Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05, việc tự phê bình và phê bình rất sát sao ở các chi bộ bước đầu có sự lan tỏa.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Lê Thị Thu Hồng!  

 

Thưa đồng chí Nguyễn Phương Hoa, đồng chí có thể nói rõ hơn về việc gắn kết giữa triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị?


Đồng chí Nguyễn Phương Hoa

 

Đồng chí Nguyễn Phương Hoa:

Học tập và làm theo Bác được xem như là một giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp tư tưởng chính trị về công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, mà còn học và làm theo tư tưởng, phong cách của Người.

Năm nay, năm 2017, chủ đề học Bác được Trung ương đặt ra là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Như chúng ta đã biết, sinh thời, Bác chỉ ra hàng chục loại bệnh mà chúng ta kiên quyết phải chống, từ bệnh chủ nghĩa cá nhân, kiêu ngạo, lười biếng, đến bệnh lười học chính trị, coi thường lý luận… Vì vậy, học và làm theo Bác thì chắc chắn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người chúng ta phải nhận thức rõ hơn căn bệnh của mình mà mình phải chống.

Bác cũng dặn chúng ta là mỗi con người đều có mặt tích cực, có mặt tiêu cực, có mặt tốt, có mặt xấu. Mặt tốt thì phải trau dồi, phát huy, mặt xấu thì phải đấu tranh đẩy lùi. Những việc này phải được làm hằng ngày giống như chúng ta đánh răng, rửa mặt. Vấn đề mấu chốt trong Chỉ thị 05 là phải phát huy cho được những mặt tích cực, những mặt tốt đẹp của mỗi cá nhân để đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái xấu, những mặt chưa được trong mỗi con người, cũng như trong toàn xã hội.

Do đó, để thực hiện tốt Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mỗi người chọn một vài việc cụ thể để làm theo một cách hiệu quả cũng chính là làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Việc học tập Chỉ thị 05 phải gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Phương Hoa! Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được nghe các vị khách mời nói về sự cần thiết ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; những điểm mới trong Nghị quyết và tình hình triển khai Nghị quyết tại các cấp. Còn trên lĩnh vực báo chí, thưa đồng chí Nhị Lê, trong thời gian qua, báo chí phát huy vai trò của mình như thế nào trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nói chung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng?


Đồng chí Nhị Lê

 

Đồng chí Nhị Lê: 

Từ lâu rồi, báo chí cách mạng Việt Nam với trách nhiệm tập thể của báo giới trước những vấn đề trọng đại của quốc gia, trước những việc lớn của Đảng, báo chí là một trong những lực lượng tiên phong, không phải chỉ với trách nhiệm thiên khải, mà là tư cách là trách nhiệm người cầm bút.

Về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tôi hình dung như không khí những năm 1986, tôi có vinh dự là người cầm bút chuyên nghiệp. Hơn 800 tờ báo tôi được biết, hơn 16.000 nhà báo (theo tổng kết của Hội Nhà báo Việt Nam), chưa bao giờ báo chí tham dự, can dự và cất tiếng nói mạnh mẽ như vậy. Nó không chỉ ở bề mặt, mà với chức năng thiên khải của mình, là người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể và người tổ chức tập thể, giới truyền thông nước nhà (báo chí của Đảng, Nhà nước, Quốc hội…) đã vào cuộc một cách sâu sắc và đồng bộ. Cho đến giờ, nhìn trên diện mạo nước nhà, không một tờ báo, đài truyền hình nào lại không đề cập đến Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng. Qua theo dõi ở hình thức này hay hình thức kia, mức độ nào đi nữa, sự đề cập mặc dù chưa đều nhau nhưng truyền thông của nước nhà đều vào cuộc một cách chủ động. Mỗi tờ báo tiếp cận hiện thực, tiếp cận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo cách riêng của mình, như: Đại đoàn kết, Nhân Dân, các tờ báo của 63 tỉnh, thành đều vào cuộc.

Điểm mới đặc biệt lần này, chưa bao giờ tiếng nói của nhân dân được phản ánh một cách sâu sắc, đa diện, toàn diện như vậy. Tất cả những vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sự hiện diện của bạn đọc, sự tương tác của các báo điện tử, đủ các giai tầng, các lứa tuổi, các tờ báo đều mở diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục không chỉ cho tờ báo của mình mà cho mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tạo một làn sóng rộng rãi, mạnh mẽ và sâu sắc về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chúng ta có thuận lợi là, đây không phải lần đầu chúng ta xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 87 năm qua, chúng ta đã có 5 lần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà lần  này là đỉnh cao.

Có một điểm trùng hợp nữa là khóa XI có Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03, khóa XII có Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Nó không chỉ thể hiện trách nhiệm của cấp ủy mà còn là công việc của nhân dân. Báo chí là con thuyền chở tiếng nói của dân tộc, là diễn đàn của nhân dân. Hai năm trở lại đây, 82% sự việc được cơ quan chức năng giải quyết là do công phát hiện của báo chí. Sự tương tác của báo chí ngày càng gắn bó với tiếng nói của nhân dân. Chưa bao giờ báo chí vào cuộc mạnh mẽ và được nhân dân giúp đỡ tận tình như vậy. Trong mắt dư luận và đồng bào, chưa bao giờ như bây giờ, tất cả đều hợp lưu vào công việc lớn của đất nước. Đây là điều rất mừng và cũng là chức năng thiên khải của nhân dân đối với báo chí, làm cho Đảng ta thật sự xứng đáng là đứa con nòi của nhân dân lao động, không chỉ là người lãnh đạo mà còn là đầy tớ của nhân dân. Tôi xin nhấn mạnh câu nói của Bác Hồ “Đảng ta là đứa con nòi của nhân dân”. Trách nhiệm xây dựng Đảng không chỉ về mặt pháp lý mà còn là trách nhiệm về mặt đạo lý. Đảng đến lượt mình cũng phải xứng đáng là “đứa con nòi” của nhân dân.

Đây cũng là những điểm mới từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Sắp tới Hội nghị Trung ương 6 sẽ bàn trực tiếp đến các công việc của Đảng. Qua đây, để thấy được rằng, nhìn tổng thể Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII là điểm trụ, báo chí phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Thưa đồng chí Nguyễn Đức Hà, qua các vụ việc, vụ đại án tham nhũng trong thời gian vừa qua cho thấy tình trạng “con voi chui lọt lỗ kim”, vụ sau lớn hơn vụ trước mà chúng ta xác định nguyên nhân chính ở đây là sự buông lỏng của tổ chức và chính là do con người. Vậy thưa đồng chí, những trường hợp đó có suy thoái theo các biểu hiện nói trên hay không? Đồng chí có thể phân tích từ một vụ việc cụ thể?

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà

Đồng chí Nguyễn Đức Hà:

Trước hết, tôi rất đồng tình với nhiều ý kiến của đồng chí Nhị Lê. Nhưng tôi muốn nói thêm về vấn đề suy thoái, cái mới nhất của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, chính là Trung ương đã nhận diện rõ, chỉ mặt, đặt tên một cách khá cụ thể. Vì tôi theo dõi từ Trung ương 4 khoá XI, Trung ương đã đặt ra “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống thì đâu phải tất cả các đảng viên đã nhận thức được. Nhiều đảng viên xem như vấn đề suy thoái ở đâu chứ không phải mình, thậm chí ở cơ quan thì chắc là người khác. Trung ương bảo là Trung ương không suy thoái chắc chỉ dưới tỉnh; tỉnh bảo tỉnh không suy thoái chắc chỉ có huyện; huyện thì bảo làm gì mà suy chắc chỉ có xã; xã bảo chắc dưới thôn, bản, tổ dân phố. Nhưng xuống tổ dân phố thì lại chỉ chắc chỉ suy ở trên. Có nghĩa là không ai nhận diện ra được suy thoái.

Nhưng lần này, Trung ương chỉ ra rất rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức. Ngay như việc nể nang, né tránh cũng là suy thoái, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh cũng là suy thoái, thiếu tinh thần trách nhiệm cũng là suy thoái; dễ làm khó bỏ cũng là suy thoái, chứ chưa nói đến tham ô, tham nhũng.

Trung ương đã chỉ ra rất rõ thế nào là biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống? Thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ? Nghị quyết Trung ương 4 được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có “dính” biểu hiện nào không? Nếu “dính” thì “dính” nặng hay “dính” nhẹ để chúng ta tự điều chỉnh, tự sửa chữa. Đây chính là mục đích lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4, chứ đâu phải ra Nghị quyết này để “chém”, để kỷ luật, thanh trừng ai.

Tất nhiên, trên cơ sở quy định của Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị tới đây sẽ ban hành quy định về xử lý đối với tập thể cá nhân. Sai phạm ở mức nào sẽ xử lý ở mức đó.

Còn nói đến các vụ đại án, các vụ tham nhũng, vấn đề này không phải đến Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII mới đặt ra mà thực chất từ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Chỉ cần một thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về xử lý vụ việc tiêu cực Trịnh Xuân Thanh mà báo chí nêu đã làm rung chuyển cả đất nước. Đây là một quan điểm rất lớn của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII lần này là phải kết hợp giữa xây và chống, nhưng phải lấy xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; và lấy chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Nói cách khác, đợt này chúng ta tập trung nhấn mạnh kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nhấn mạnh pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng xin muốn nói lại một câu của đồng chí Tổng Bí thư khi bàn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: “Vừa rồi Ban Bí thư có kỷ luật một số cán bộ, đây mới là xử lý về nguyên tắc, tổ chức của Đảng. Còn tới đây thanh tra, kiểm tra, kiểm toán “dính” đến pháp luật chỗ nào thì cứ pháp luật mà làm”. Như vậy, lần này rất nhấn mạnh về vấn đề mà trước đây chúng ta cứ nói là kết hợp giữa đức trị và pháp trị, thì lần này phải nhấn mạnh pháp trị.

Vừa qua một loạt các vụ đại án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Tới đây, tiếp tục còn các vụ khác nữa. Rõ ràng đây là biểu hiện tham nhũng rất nặng. Ví dụ cụ thể vụ việc Trịnh Xuân Thanh là tiêu điểm, tổng hợp của rất nhiều biểu hiện của sự suy thoái. Đầu tiên là chạy thành tích, chạy thi đua, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu - Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra rất rõ đây là biểu hiện suy thoái,  làm đẹp hồ sơ, ẩn khuyết điểm - để năm 2009 nhận Huân chương Lao động, năm 2010 tiếp tục nhận Huân chương Lao động bậc cao hơn, năm 2011 được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra những khuyết điểm, lỗ “đầm đìa”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, thì Chủ tịch “chạy” đường Chủ tịch, Tổng Giám đốc “chạy” đường Tổng Giám đốc, thế là chạy tội, không kiểm điểm gì cả, êm ả rồi thì chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, quy hoạch. Cuối cùng về giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tất cả những biểu hiện “chạy” này là biểu hiện của sự suy thoái. Ở đây rõ ràng trong tất cả khuyết điểm mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra, nguyên nhân sâu xa của tình hình suy thoái trong cán bộ, đảng viên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng Trung ương chỉ ra nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong nguyên nhân chủ quan đó nguyên nhân sâu xa, cơ bản và trực tiếp nhất chính là cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, để cho chủ nghĩa cá nhân phát triển, cho nên công tác quản lý cán bộ đảng viên lỏng lẻo, thậm chí là buông lỏng.  Đây là vấn đề đặt ra, tới đây chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý chặt chẽ hơn.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Hà! Thưa đồng chí Đào Duy Quát, “nói không đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo; vướng vào tư duy nhiệm kỳ” cũng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Theo đánh giá của đồng chí, tình trạng trên đang diễn ra ở mức độ nào và giải pháp khắc phục ra sao?

 

PGS. TS Đào Duy Quát

 

PGS. TS Đào Duy Quát:

Nói không đi đôi với làm; nói một đằng làm một nẻo, tư duy nhiệm kỳ là 2 trong 9 biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị. Mức độ biểu hiện của 2 biểu hiện này theo tôi ở một bộ phận không nhỏ.

Ở đây, tôi muốn làm cho rõ biểu hiện hiện nay như đánh giá của Trung ương 4 là nằm trong “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”.

Căn cứ vào nhận diện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tư duy nhiệm kỳ là chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trước mắt có lợi cho mình, tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ quản lý, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích. Nói cách khác, tư duy nhiệm kỳ là khi người cán bộ chỉ thấy nhiệm kỳ của mình là cơ hội để tranh thủ làm gì có lợi cho cá nhân, cho gia đình, con cái mà cái đó không phù hợp và có hại cho lợi ích chung.

Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ nhiệm kỳ của mình để lo cho các sân sau của mình những dự án, công trình… giành siêu lợi nhuận bất chấp thiệt hại rất nặng nề của nhà nước và nhân dân.

Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ “bán chức” cho những người “mua quan” để lấy tiền làm giàu bất chính...

Hôm nay, tôi muốn nhấn vào 3 ý này để nhận diện cho rõ.

 Và căn cứ vào các vụ đại án, các dự án lãng phí, thất thoát hàng ngàn tỷ; các cơ quan bổ nhiệm đề bạt quá nhiều cấp phó, hoặc trong thời gian ngắn đưa từ nhân viên lên phó giám đốc, từ lái xe lên viện phó, chủ tịch hội đồng khoa học. Việc mà báo chí thời gian qua đã thông tin cả cấp trung ương và cấp tỉnh, chúng ta thấy rất rõ 2 biểu hiện suy thoái này diễn ra chủ yếu ở 2 khâu: Cấp dự án và bổ nhiệm cán bộ, rất nhiều cấp phó, có nơi có tới 17 cấp phó…

Do đó, biểu hiện này gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Đó là người có trách nhiệm và quyền quyết định đối với 2 khâu này.

 

Các phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tốc ký câu trả lời của các vị khách mời

 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Đào Duy Quát! Vậy thưa đồng chí, “chủ nghĩa cá nhân”, “lợi ích cá nhân”, “lợi ích nhóm” là gì? Và đó có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự suy thoái không? Đồng chí có thể phân tích biểu hiện này qua một số vụ việc gần đây?

PGS. TS Đào Duy Quát

Chủ nghĩa cá nhân quan niệm mỗi cá nhân có quyền tự do, độc lập tuyệt đối với xã hội. Chủ nghĩa cá nhân là cơ sở thế giới quan của chủ nghĩa vị kỷ, nhằm theo đuổi những mục đích vụ lợi, hưởng lạc và nuôi dưỡng tính hám lợi, tính hiếu danh; chủ nghĩa cá nhân biến con người thành bất nhẫn, độc ác, tàn nhẫn. Để đạt được những mục đích vụ lợi, hưởng lạc, danh vọng, cá nhân chủ nghĩa làm cho người ta hành động bất chấp đạo đức và pháp luật.

Lợi ích là một trong những động lực quan trọng trực tiếp thúc đẩy hành động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu của cá nhân, gia đình, tập thể, dân tộc, xã hội. Một cách tương ứng người ta phân biệt lợi ích cá nhân (lợi ích riêng) và lợi ích chung (gia đình, tập thể, giai cấp, dân tộc, xã hội). Lợi ích là nguyên nhân thực sự, căn bản của hành động lịch sử và hành vi xã hội của con người. Lợi ích được con người ý thức trở thành động cơ tư tưởng của hoạt động thực tiễn có mục đích.

Do vậy, lợi ích cá nhân khác bản chất chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân nhưng phải tôn trọng bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của cá nhân, đồng thời xử lý hài hòa lợi ích cá nhân – tập thể - xã hội.

 “Lợi ích nhóm” – “nhóm lợi ích” là khái niệm chỉ một nhóm người có khả năng chi phối, thao túng, điều khiển cán bộ quản lý. Từ đó, có những chủ trương, quyết định tạo ra “siêu lợi nhuận” cho các thành viên trong nhóm bất chấp thiệt hại của nhà nước và nhân dân.

Tôi vừa gõ từ khóa “lợi ích nhóm”: Báo Thanh niên điện tử cho ra một số tin bài với các tiêu đề sau: “Chấm dứt lợi ích nhóm lũng đoạn quy hoạch”, “Ngăn lợi ích nhóm trong cổ phần hóa doanh nghiệp”, “Doanh nghiệp và lợi ích nhóm tác động sâu đang làm biến dạng báo chí cách mạng”, “Bộ trưởng Công Thương đau xót vì doanh nghiệp cho rằng ngành có lợi ích nhóm”, “Có lợi ích nhóm trong bổ sung dự án thép Cà Ná vào quy hoạch không?”, “Không để lợi ích nhóm băm nát quy hoạch”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 chỉ rõ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

 

PGS. TS Đào Duy Quát

 

Chủ nghĩa cá nhân và “lợi ích nhóm” là nguyên nhân chủ quan, Nghị quyết Trung ương 4 chỉ rõ một nguyên nhân do bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang dao động trước những tác động từ bên ngoài và sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, và bảy nguyên nhân do các yếu kém sai lầm của tổ chức:

- Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Một số Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi và thiếu chế tài xử lý.

- Những yếu kém, bất cập trong ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật:

- Những khuyết điểm trong bố trí, sử dụng cán bộ.

- Việc thực hiện kỷ luật Đảng còn nhiều hạn chế.

- Thiếu chủ động và đồng bộ trong định hướng thông tin và quản lý thông tin còn lỏng lẻo.

- Chưa phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Do đó, chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm là một trong những nguyên nhân chủ quan trực tiếp dẫn đến sự suy thoái.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã xác định 27 biểu hiện cụ thể và phân tích của các khách mời cũng đã nêu những vụ việc, vụ án cụ thể nói lên tình trạng này. Tuy nhiên, trên thực tế, những hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, thậm chí, có kết luận sai phạm nhưng chúng ta vẫn gặp khó khăn trong quá trình xử lý cán bộ. Theo đồng chí Đào Duy Quát, đâu là nguyên nhân và đồng chí có thể nêu ví dụ cụ thể về vấn đề này?

PGS. TS Đào Duy Quát:

Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo xử lý một số vụ tiêu cực trong công tác cán bộ và một số vụ án kinh tế nghiêm trọng, đã bước đầu khơi dậy niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc đấu tranh đẩy lùi nguy cơ tham nhũng, lãng phí hiện nay. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới là bước đầu, và thời gian tới còn rất nhiều khó khăn thách thức.

Tháng 1 năm 2017, trong bài viết thay lời tựa cho cuốn sách “Sức sống những việc cần làm ngay”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Phải coi việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng là những việc cần làm ngay. Từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị phải giải quyết những công việc cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ, đặc biệt là tham nhũng, lãng phí. Tư tưởng chỉ đạo này là định hướng quan trọng nhất.

Giải pháp để có thể tới đây xử làm sao cho thật triệt để, cho có kết quả những vụ án nghiêm trọng  trong công tác cán bộ và trong kinh tế. Trước hết, cần kế thừa các bài học kinh nghiệm thành công của Trung ương khóa VI, VII, VIII trong xử lý các cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nghiêm trọng như: Khóa VI:  một cán bộ cao cấp suy thoái tư tưởng chính trị, có tham vọng cá nhân đã được Bộ Chính trị và Trung ương xử lý kịp thời.

Khóa VII: Phát hiện một cán bộ cao cấp khai man lý lịch chính trị bản thân, Bộ Chính trị và Trung ương đã xử lý kiên quyết qua vụ án Thủy cung Thăng Long, cơn sốt xi măng, vụ Điện lực, Bộ Chính trị và Trung ương đã xử lý kiên quyết và dứt điểm. Kỷ luật nghiêm khắc một số cán bộ cao cấp, mấy phó thủ tướng, bộ trường, thứ trưởng… Như thế, trong lịch sử xây dựng, chỉnh đốn Đảng chúng ta đã có những bài học thành công.

Khóa VIII: Phát hiện vụ án Năm Cam, Bộ Chính trị và Trung ương đã chỉ đạo xử lý kiên quyết, triệt để, dứt điểm, kỷ luật nghiêm minh một số cán bộ cao cấp. Có thể nhận rõ các nguyên nhân dẫn đến thành công qua việc xử lý sai phạm nghiêm trọng của cán bộ, đảng viên nêu trên.

Đứng trước những khó khăn, thách thức như chúng ta vừa nêu cần nhìn lại, tiếp thu những mặt thành công trong khóa VI, VII, VIII về xử lý các vụ tham nhũng.

Theo tôi, những vụ “đại án” mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra thì cần phải làm ngay. Tinh thần làm ngay là phải đúng như đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết trong lời tựa cuốn sách tôi đã nói ở trên. Phải trên tinh thần “lấy dân làm gốc”, khi báo chí và nhân dân bức xúc thì các cơ quan phải có trách nhiệm vào cuộc ngay, có kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra… theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vừa được ban hành đã nêu rõ những việc cần làm ngay: Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử ngay, dứt điểm đối với các dự án thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm về kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp không chờ đến điều chỉnh mà phải được xử lý ngay.

Hiện nay, những vụ việc mà báo chí và công luận đã nêu là những vụ việc cực kỳ bức xúc mà công luận và nhân dân trông chờ, đang đặt ra cho các cơ quan có trách nhiệm như: Kiểm toán, thanh tra, kiểm tra Đảng, điều tra của Công an… vào cuộc.

Như vậy, hiện nay đang đặt trước các cơ quan nhà nước một vấn đề rất lớn là các cơ quan này phải được xây dựng thật trong sạch, vững mạnh. Có như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết các vụ việc nhanh, đúng đắn, triệt để, có lý, có tình.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Đào Duy Quát! Đi vào những sự việc cụ thể trong thời gian gần đây đang được dư luận cả nước quan tâm. Đó là việc bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm cán bộ “thần tốc”sai quy định đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ và yêu cầu xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm thì đó là biểu hiện nào theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thưa đồng chí Lê Thị Thu Hồng? Theo đồng chí, biểu hiện đó dẫn tới nguy cơ gì cho Đảng ta?

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng:

Đúng là hiện naydư luận, báo chí có nêu một số trường hợp bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm “thần tốc”. Theo tôi, đây là vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận một cách khách quan. Tôi nghĩ, một số trường hợp cán bộ là người nhà của các đồng chí lãnh đạo có năng lực, có trình độ, có uy tín, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được cơ quan xem xét, cân nhắc, bổ nhiệm đúng quy trình hoặc là một số cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất và qua quá trình, thời gian rèn luyện có tín nhiệm, có chiều hướng phát triển để có thể tạo nguồn cán bộ lâu dài và được cơ quan có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng, có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và tiến hành bổ nhiệm sớm hơn, đây là chuyện cần quan tâm.

 

Các đại biểu dự tọa đàm

 

Quan điểm của Đảng về công tác cán bộ cũng cần phải có 3 độ tuổi, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, có uy tín. Tuy nhiên, vấn đề cần đề cập ở đây là một số trường hợp bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm “thần tốc” sai quy định, theo tôi là vấn đề rất nghiêm trọng. Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thì cả người được bổ nhiệm và người có thẩm quyền được bổ nhiệm đều vi phạm vào những biểu hiện suy thoái.

Cụ thể là, đối với người có thẩm quyền bổ nhiệm thì vi phạm vào một số nội dung trong các biểu hiện như: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi và biểu hiện thao túng về công tác cán bộ. Rồi biểu hiện sử dụng quyền lực được giao để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Còn đối với người được bổ nhiệm thì vi phạm một số biểu hiện suy thoái đạo đức như: Chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể và biểu hiện đó là biểu hiện của tham vọng chức quyền, thậm chí là tìm cách vận động, tác động tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân mình một cách không lành mạnh.

Theo tôi, việc làm này dẫn đến 4 nguy cơ:

Thứ nhất, sẽ gây dư luận không tốt đến cán bộ, đảng viên trước hết là ở cơ quan đó, sau đó làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể lãnh đạo và cá nhân đồng chí có thẩm quyền quyết định rồi xa hơn là ảnh hưởng đến tổ chức đảng, làm giảm lòng tin đối với cá nhân đồng chí được bổ nhiệm, sau đó là chế độ.

Thứ hai, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ nếu có sự phản đối. Nếu không có sự phản đối lại là biểu hiện đoàn kết xuôi chiều, ngại đấu tranh, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Thứ ba, gây mất động lực phấn đấu trong cán bộ trước hết là ở cơ quan đó, khi người có năng lực, trình độ không được quan tâm, không được tạo điều kiện, trong khi người không đủ điều kiện, lại được bổ nhiệm “thần tốc”.

Thứ tư, tạo ra một số cán bộ không có năng lực chuyên môn hoặc uy tín thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công việc ngay tại cơ quan, đơn vị đó.

Tất cả những nguy cơ này, hậu quả này có liên quan đến nhau.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, qua những phân tích như trên, chúng ta thấy rằng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã “bắt mạch” được những biểu hiện cụ thể về sự suy thoái trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ để có thể chấn chỉnh, làm tốt hơn trong thời gian tới. 

Và trên thực tế, trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn đặt ra yêu cầu phải chọn được người có đức, có tài và cũng luôn chú trọng đến cán bộ trẻ. Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện tốt được mục tiêu trên? Trên cương vị Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này?

Đồng chí Bùi Quang Huy:

Đúng là, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã “bắt mạch” được những biểu hiện cụ thể về sự suy thoái trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ. để có thể chấn chỉnh, làm tốt hơn trong thời gian tới. Thực tế, trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, cán bộ chúng ta luôn có những tiêu chí để lựa chọn những người có đức, có tài và những cán bộ trẻ. Theo tôi, để làm việc này tốt trước hết phải có chiến lược, có quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Ngay như tập đoàn, doanh nghiệp hiện nay đều đã có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chứ chưa nói đến hệ thống chính trị của chúng ta. Trước hết, đó là việc tạo nguồn. Việc tạo nguồn cần được thực hiện một cách chủ động. Hiện nay, một số địa phương đã có chương trình đào tạo riêng về đào tạo nguồn nhân lực của họ. Như thế, với việc thực hiện các chiến lược quy hoạch, kế hoạch đó thì cần phải khá dài hơi và bài bản, họ phát hiện những nhân tố tiềm năng ngay từ thời ngồi ghế nhà trường phổ thông, tạo điều kiện cho các bạn rèn luyện trong các bậc học tiếp theo như đại học, cao học… để cho họ phát triển hơn nữa. Tất nhiên, qua quá trình đào tạo, rèn luyện, từ số đông thì họ sẽ sàng lọc dần dần để “chắt lọc” được đội ngũ tốt và bước tiếp theo sẽ đưa vào quy hoạch.

Chúng ta thấy rằng, hiện nay có tình trạng, đôi khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực chỉ căn cứ vào bằng cấp và một số tiêu chuẩn có tính định lượng, còn năng lực thực tế bị xem nhẹ. Cho nên mặc dù quy trình của chúng ta rất chặt chẽ và bài bản nhưng lại lựa chọn những người không có năng lực để đưa vào những vị trí cụ thể.

Thứ hai, công tác quy hoạch cũng phải được thực hiện đúng theo các quy định và công tác đào tạo, bồi dưỡng những người đã đưa vào quy hoạch để làm sao họ đạt được tiêu chuẩn của vị trí chức danh được quy hoạch rất quan trọng. Nếu chúng ta đã quy hoạch họ nhưng lại không đưa vào lộ trình đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch thì đó cũng chỉ là hình thức.

Tất cả những quá trình đó, tôi cho rằng hiện nay đã có những quy định của Đảng, Nhà nước về tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, vấn đề là người áp dụng, xử lý quy trình đó có tâm hay không? Tôi cho rằng, nếu người áp dụng có tâm sẽ chắc chắn lựa chọn được những cán bộ tốt. Nếu không có tâm thì quy trình của chúng ta có chặt chẽ đến đâu cũng  không bao giờ lựa chọn được cán bộ tốt.

Khi đã có nguồn nhân lực tốt thì các cấp ủy chính quyền của địa phương, đơn vị có mạnh dạn sử dụng những người trẻ hay không? Đây là một vấn đề lớn. Đại hội Đảng các cấp vừa rồi, chúng ta đặt ra chỉ tiêu 10% trong cấp ủy là trẻ, khái niệm trẻ ở đây là dưới 40 tuổi. Nhưng Trung ương đánh giá rất nhiều địa phương không đạt được chỉ tiêu này, đây là vấn đề cần suy nghĩ. Nghĩa là ngay cả khi có nguồn nhân lực tốt rồi thì cấp ủy phải mạnh dạn sử dụng thì mới phát huy được, nếu không chủ trương của Đảng vẫn không đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh quy trình như thế, cần phải có các chính sách khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực do họ tự đào tạo, chủ động đào tạo. Nếu có chính sách thu hút, sử dụng tốt thì đây sẽ là nguồn nhân lực lớn trong xã hội.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Chương trình xin được tiếp tục với đồng chí Nguyễn Đức Hà. Thưa đồng chí, vừa qua, dư luận có nhiều hoài nghi về kết quả kê khai tài sản cá nhân, vẫn có những cán bộ có nhiều nhà, đất, xe sang... nằm ngoài bản kê khai. Theo đồng chí đâu là nguyên nhân và cần có giải pháp gì ngăn chặn tình trạng trên?

Đồng chí Nguyễn Đức Hà:

Xung quanh vấn đề cán bộ, đây là vấn đề dư luận hết sức quan tâm. Các khách mời trước đã nhắc đến rất nhiều nhưng đây vẫn là vấn đề cần trao đổi.

Tôi có thêm một vài lời bàn: Thứ nhất, xung quanh vấn đề người nhà người thân, đây là vấn đề rất bức xúc hiện nay nên chúng ta cần xem xét hết sức cụ thể, không thể vơ đũa cả nắm về vấn đề này. Người nhà, người thân không có tội, quan trọng là làm việc như thế nào. Có thể nêu một vài ví dụ như ở Mỹ (Bush cha, con), hay ở Singapore, ở Ấn Độ, Triều Tiên… dư luận không hề bức xúc về việc cha truyền con nối. Do đó, vấn đề này cần được xem xét hết sức thận trọng. Ở Đảng ta, cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng những con em gia đình truyền thống cách mạng, con em cán bộ lãnh đạo. Bởi vì, cần suy nghĩ là một con người bình thường cần giữ gìn nền nếp gia phong. Vấn đề là, cán bộ trẻ, người nhà, người thân… có đạo đức, phẩm chất, năng lực như thế nào, đào tạo như thế nào, rèn luyện ra sao, đã trải  nghiệm thực tiễn chưa để xứng đáng với công việc được đề bạt. Trong số những người được lựa chọn có cùng tiêu chuẩn, tiêu chí cần ưu tiên những con em gia đình có truyền thống cách mạng. Hậu quả lớn nhất là làm thui chột động lực phấn đấu của cán bộ.

Thứ hai, vấn đề “chạy”. Một người “chạy” và một người “không chạy”. Người không chạy về cơ bản thường là có đủ phẩm chất, năng lực và đặc biệt là họ có lòng tự trọng. Còn người ra sức “chạy” thể hiện họ thiếu rất nhiều thứ để bù đắp những mặt thiếu, khoảng trống.

Thứ ba, quy trình. Tôi có thể nói, quy trình không có tội, không có khuyết điểm gì. Vừa rồi, Ban Tổ chức, nhiều cấp, nhiều ngành đã tìm nhiều cách để hoàn thiện các quy trình một cách chặt chẽ, dân chủ, công khai và chọn cho đúng người. Vừa rồi, nhiều trường hợp nói đã thực hiện đúng quy trình, nhưng theo tôi, là chưa đúng quy trình, làm tắt,làm sai hoặc làm méo mó quy trình. Ví dụ, trước cuộc bỏ phiếu, có nhiều cuộc  họp kín, trò chuyện, thủ thỉ… làm méo mó quy trình, không còn là quy trình nguyên bản. Trước đây, quy trình không nhiều như thế, chọn ai đúng người đó, đúng người đúng việc. Còn bây giờ, qua rất nhiều quy trình nên mới có trường hợp “con voi  chui lọt lỗ kim”, làm sai lệch bản chất vấn đề. Do đó, cái gốc của vấn đề vẫn là suy thoái nên phải chống suy thoái.

Thứ tư, kê khai tài sản. Rõ ràng chúng ta đã thực hiện rất nhiều đợt kê khai tài sản cán bộ, công chức. Qua hơn 1 triệu người kê khai nhưng chỉ phát hiện 4 người kê khai sai. Đây là con số hết sức phản cảm, thể hiện sự thiếu trung thực của cán bộ. Vì thế Nghị quyết Trung ương 4 đã đặt vấn đề: Một là, giao cho cơ quan bổ nhiệm cán bộ chịu trách nhiệm xác định tính xác thực của tài sản kê khai. Hai là, Nghị quyết lần này cũng nhấn mạnh, phát huy vai trò của nhân dân. Có cơ chế động viên, khuyến khích, bảo vệ những người phát giác. Ba là, Nghị quyết lần này cũng phát huy vai trò của báo chí và công luận, chấn chỉnh sai sót, vừa tăng cường quản lý, vừa cung cấp thông tin định hướng, đồng thời phát huy vai trò của báo chí và công luận. Do đó, thường xuyên và đột xuất kiểm tra, công khai việc kê khai tài sản. Cơ quan đề đạt, bổ nhiệm chịu trách nhiệm xác minh tính trung thực của kê khai.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Vâng, vậy còn theo đồng chí Nhị Lê, chúng ta cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và đề cao pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực như thế nào để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh?

Đồng chí Nhị Lê:

Bác Hồ nói “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” nhưng thực tiễn tôi quan sát rất nhiều nơi coi ý kiến của nhân dân chỉ là tham khảo. Vậy tham khảo thì hỏi làm gì? Thậm chí có những nơi coi ý kiến của cấp ủy chỉ là tham khảo! Vậy hỏi để làm gì?

Trở đi trở lại, cái khó nhất là con người, đặc biệt là cán bộ. Khi  lòng dạ không trong sáng thì việc nhỏ cũng thành việc to, khi lòng dạ đen tối thì biến cái an thành cái nguy.

Xung quanh công tác cán bộ còn rất nhiều chuyện. Điều tôi muốn nói là phải kiểm soát quyền lực. Tiến cử người sai thì người tiến cử cũng phải bị trừng phạt.

Ngoài những vấn đề về quy chế và kiểm soát quyền lực, tôi rất coi trọng vấn đề tự trọng và liêm sỉ, phải biết tự xấu hổ. Với người không biết tự xấu hổ thì cứ hỏi nhân dân.

Vấn đề then chốt trong việc làm trong sạch công tác cán bộ là phải tập trung vào làm trong sạch những người làm công tác cán bộ. Bên cạnh đó, cần phải có chế tài cụ thể. Như vậy mới chỉnh đốn được ngay từ bên trong. Cán bộ phải được giám sát từ cơ sở, không người nào lọt qua được sự giám sát của nhân dân. Như thế thì mới không “loạn”.

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Thưa đồng chí Lê Thị Thu Hồng, từ kinh nghiệm thực tiễn của của địa phương, xin đồng chí cho biết, tỉnh Bắc Giang đã có những biện pháp gì nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng, nhất là đã kịp thời ngăn chặn việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: 

Từ thực tiễn của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương  4, với tầm quan trọng, vai trò của  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  trong quá trình giám sát, Bắc Giang đã triển khai một số giải pháp nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. Cụ thể:

Thứ nhất, Bắc Giang đã và đang tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao nhận thức của cấp ủy về Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị năm 2013 về Quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong việc nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Ở Bắc Giang cũng có một điểm mà chúng tôi thấy có hiệu quả là hằng quý các ban xây dựng Đảng phải có báo cáo tổng hợp, ví dụ như Ban Tuyên giáo có báo cáo về tình hình dư luận nhân dân, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; với Ban Dân vận thì có báo cáo về những vấn đề bức xúc trong nhân dân cần phải giải quyết; Ủy ban Kiểm tra có báo cáo về những dấu hiệu, biểu hiện của cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ quản lý. Đây là nguồn thông tin rất hiệu quả đối với việc chỉ đạo của Ban Thường vụ.

Thứ hai, Bắc Giang cũng tăng cường công tác dân vận, cụ thể là những cơ quan bên chính quyền thì công tác dân vận phải được tăng cường theo tinh thần Nghị quyết 290 về công tác dân vận trong Đảng, đặc biệt đối với Bắc Giang có một số vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đó là tiếp tục một số mô hình về thực hiện quy chế hướng tới việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong giai đoạn hiện nay.

Bắc Giang hiện có một số đề án về tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như các cấp Hội đồng nhân dân. Đây là những vấn đề thiết thực trong giai đoạn hiện nay, trong đó, tập trung vào giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát những vấn đề bức xúc đang nổi lên tại địa phương. Ví dụ như những công trình trọng tâm, trọng điểm.

Một vấn đề được triển khai có hiệu quả ở Bắc Giang là việc thực hiện chấm điểm người đứng đầu. Trong thời gian gần đây, tỉnh có ban hành quy tắc về chấm điểm người đứng đầu. Người đứng đầu đặc biệt là người đứng đầu ở khối chính quyền. Có chấm điểm người đứng đầu là các sở,  ban, ngành, chấm điểm với những người đứng đầu ở huyện và các huyện chấm điểm ngược lại các sở, ban, ngành. Nội dung chấm điểm này hằng năm được đưa vào xếp loại, đánh giá đối với người đứng đầu. Tôi nghĩ đây là nội dung rất có hiệu quả đối với những đồng chí giữ những trọng trách quan trọng của địa phương.

Cuối cùng, phát huy được sức mạnh phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với các cơ quan đảng đoàn, Hội đồng nhân dân… 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, theo đồng chí Lê Thị Thu Hồng, ở Bắc Giang có đề xuất, kiến nghị gì?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng:

Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bắc Giang bắt đầu lan tỏa. Tỉnh có sự kỳ vọng lớn trong việc thực hiện Nghị quyết, đặc biệt là cán bộ đảng viên có theo dõi và giám sát các đồng chí lãnh đạo; sự nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương là như thế nào.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng

 

Ngoài những giải pháp trong Kế hoạch và Chương trình hành động qua thực tiễn ở cơ sở cần bổ sung một số giải pháp trong thực hiện Nghị quyết. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lộ trình phải rất cụ thể trong thực hiện những việc cần làm ngay, những việc làm thường xuyên, đồng thời có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm…

Để nội dung Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống với những chi bộ phải có sự sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết. Ví dụ với chi bộ nông thôn có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để hằng tháng sinh hoạt chuyên đề. Những đảng viên trong chi bộ ở khu vực này có nguy cơ mắc vào những diễn biến, chuyển hóa là cái gì và phương pháp giải quyết, ngăn chặn nội dung này ra sao.Như vậy, việc sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực tiễn địa phương và vấn đề này phải được đưa vào một cách cụ thể.

Người đứng đầu là người quan trọng, bởi trong một cơ quan, thủ trưởng làm gương tốt; trong một chi  bộ thì bí thư chi bộ làm gương tốt, cơ quan và chi bộ đó sẽ tốt. Vậy nên vấn đề người đứng đầu thực hiện cam kết trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là vấn đề được cán bộ, đảng viên đang quan tâm và theo dõi.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngoài kiểm tra, giám sát theo chương trình, theo điều lệ quy định thì cũng nên có những kiểm tra chuyên đề. Đặc biệt là đối với những cán bộ, đảng viên có nguy cơ, có dấu hiệu, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây cũng là một bước nhằm ngăn chặn đẩy lùi từ xa đối với những sai phạm cán bộ, đảng viên có thể mắc phải. 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Vâng, thưa các đồng chí và các bạn! Nói về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hiện chúng ta đang rất lo ngại khi phần lớn thanh niên hiện nay đều sử dụng mạng xã hội, thậm chí dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội. Không thể phủ nhận tác động không hề nhỏ của mạng xã hội đối với thanh niên. Các thế lực thù địch cũng đang dựa vào những trang mạng không chính thống để nói xấu chế độ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khiến thế hệ trẻ dễ mất niềm tin. Thưa đồng chí Bùi Quang Huy, vậy tổ chức Đoàn, Hội cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn tình trạng này và hướng thanh niên tiếp cận với những thông tin chính thống?


Đồng chí Bùi Quang Huy

 

Đồng chí Bùi Quang Huy:

Chúng tôi cho rằng, với sự bùng nổ của truyền thông, hiện nay, rất đông thanh niên sử dụng mạng xã hội và thấy rằng cái gì cũng có mặt trái của nó. Bên cạnh những mặt tích cực của mạng xã hội, mặt trái của nó vừa được nhà báo Nguyễn Trọng Hậu đã nêu, rằng các thế lực thù địch cũng đang dựa vào những trang mạng không chính thống để nói xấu chế độ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khiến thế hệ trẻ dễ mất niềm tin. Chúng tôi qua theo dõi thấy rằng, hiện nay các thông tin chính thống thường chậm hơn các thông tin đưa trên mạng xã hội vì tin trên mạng xã hội không cần có quy trình, không ai kiểm duyệt, không cần ai xem xét về nội dung. Thông tin của nó chủ yếu do cá nhân đưa lên. Do đó, yêu cầu cần thiết là những thông tin chính thống của chúng ta cần phải chủ động nhanh, chính xác, cung cấp đủ lượng thông tin cần thiết về những vấn đề liên quan. Tôi nhấn mạnh ở đây chính là tính chủ động, không đợi đến khi có thông tin sai lệch chúng ta mới đưa thông tin lên, chúng ta đưa sau chỉ mang tính “theo đuôi”, không định hướng được dư luận, tạo cảm giác cho dư luận chúng ta đang cố giải thích.

Thứ hai, phương thức của chúng ta bên cạnh chủ động cần phải thực hiện đúng theo Nghị quyết Trung ương 4 là kết hợp giữa xây và chống, trong đó, xây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trung ương Đoàn thì quan niệm cần phải lan toả những cái đẹp, cái đúng đắn, gương mẫu, rộng rãi nhằm hạn chế, bác bỏ những cái xấu.

Thực tế khi báo chí phản ánh những hiện tượng  tiêu cực trong xã hội lại tạo ra sự quan tâm lớn trong dư luận xã hội, nhưng điển hình mà mình nêu gương lại không được quan tâm. Chúng tôi cũng quan niệm rằng việc nêu gương để lan toả cái đẹp trong xã hội phải theo phương án “mưa dầm thấm lâu”, không thể ngày một ngày hai được. Chính vì vậy, việc chúng ta lan tỏa gương người tốt việc tốt, cái đẹp; những chủ trương ưu việt, đúng đắn của Đảng và Nhà nước cần được làm thường xuyên.

Đối với các đoàn viên, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên phải thực hiện tuyên truyền, sinh hoạt, phát ngôn trên mạng có trách nhiệm; trước cái xấu phải biết cách phản bác, trước những cái đẹp phải biết lan tỏa, đề cao tính trách nhiệm trong phát ngôn.

Đối với các tổ chức Đoàn, Trung ương Đoàn xác định đây là phương án chúng ta kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền nếu biết phát huy. Do đó, Trung ương Đoàn chỉ đạo tất cả các tổ chức Đoàn đều phải có trang fanpage để đăng tải thông tin của Đoàn, đồng thời là nơi đoàn viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, giao lưu, đây cũng là cách nắm được tư tưởng của thanh niên sớm để có biện pháp tác động phù hợp, là nơi triển khai công tác. Hiện nay, chủ trương này được thực hiện khá tốt. 

Nhà báo Nguyễn Trọng Hậu: 

Xin cảm ơn đồng chí Bùi Quang Huy! Thưa đồng chí Nhị Lê, để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống, báo chí cần phát huy vai trò của mình như thế nào trong thời gian tới?


Đồng chí Nhị Lê

 

Đồng chí Nhị Lê:

Theo như tôi nói ban đầu, trước các trọng sự của quốc gia, trước những việc lớn của Đảng, báo chí thực sự đóng vai trò là một trong những đội ngũ tiên phong.  Trước công việc lớn như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, báo chí tiếp tục xứng đáng là diễn đàn của nhân dân, tiếng nói của Đảng và Nhà nước.

Thứ nhất, chưa bao giờ báo chí cần tự soi xét lại mình như bây giờ.  Không ít những tờ báo, không ít những người cầm bút và những tòa soạn vô hình bị mua chuộc, vô hình bị sai khiến. Đấy là tổn thất lớn của báo chí.

Thứ hai, trước những công việc lớn, sự nỗ lực của báo chí bao nhiêu cũng không đủ nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các các cấp và toàn bộ hệ thống. Đồng thời, cũng phải chỉnh đốn lại những tồn tại.

Tôi biết, một số cấp ủy, một số người  đứng đầu của các địa phương rất ngại báo chí, rất ngại các nhà báo.

Thứ ba, dù như thế nào đi chăng nữa, bản thân báo chí đã xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân thì cần xứng đáng hơn nữa; xứng đáng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước thì cần tiếp tục xứng đáng hơn nữa.

Tôi tin rằng, trên con đường phát triển của báo chí, tất cả những điều không vui của một số tờ báo và một số người cầm bút tại những tờ báo này, dưới sự  chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy trực tiếp của tờ báo, sự nghiêm minh của pháp luật, và đặc biệt là sự tự trọng của người cầm bút, báo chí xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, các cấp ủy và của quần chúng nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử ĐCSVN phát biểu kết thúc Tọa đàm

 

Thưa các đồng chí và các bạn!

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chính là góp phần thực hiện những di huấn của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cách đây gần 70 năm, vào tháng 10/1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Gần 70 năm đã trôi qua, nhưng những điều mà Người viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn mang tính thời sự và còn nguyên giá trị bởi mỗi người cán bộ, đảng viên hôm nay vẫn có thể tìm thấy trong tác phẩm này những bài học quí giá cho chính mình.

 

Nhà báo Nguyễn Công Dũng phát biểu kết thúc Tọa đàm.

 

 

Và trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhắc nhở về tính thời sự, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 diễn ra cuối tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng địnhKhông liêm, không sạch thì không nói được người khác; không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác. Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải hành động, nói phải đi đôi với làm!

Vâng, đó cũng chính là những việc cần làm ngay để xây dựng, chỉnh đốn Đảng!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Trong 3 giờ qua, gần 20 câu hỏi đã được 5 vị khách mời trả lời rất tâm huyết. trách nhiệm, đem đến cho chúng ta những góc nhìn cụ thể về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Những nhận diện về 27 biểu hiện trong Nghị quyết cũng như những giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài cũng đã được các chuyên gia, khách mời tham gia, góp ý.

 

Các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tính đến thời điểm hiện nay, các đảng bộ địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những chương trình hành động cụ thể. Chúng tôi hy vọng rằng, dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa được trao đổi nhưng buổi Tọa đàm trực tuyến “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Những việc cần làm ngay” ngày hôm nay sẽ góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xin được kết thúc buổi tọa đàm ngày hôm nay tại đây.

Thay mặt Ban Tổ chức, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đồng hành cùng chúng tôi để làm nên thành công của buổi Tọa đàm!

Xin cảm ơn các vị đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí đã tham dự và đưa tin buổi Tọa đàm hôm nay!

Xin cảm ơn tất cả các bạn đọc đã tham gia và theo dõi chương trình!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực