Chủ động, sáng tạo vì một kỳ Đại hội thành công

Thứ bảy, 06/07/2024 18:26
(ĐCSVN) - Đến cuối tháng 6/2024, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp quận, huyện. Việc này đã tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra từ ngày 21-23/8 tới đây bảo đảm thời gian theo quy định.
Lãnh đạo  Hà Nội và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII. 

Có được kết quả đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn, 5 Tổ chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đã bám sát kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội cấp huyện và theo dõi Đại hội cấp xã đảm bảo tiến độ, nội dung theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; tổng hợp, đánh giá kết quả Đại hội cấp xã, cấp huyện và báo cáo Trung ương, Thành phố theo quy định.

Ngay sau hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị điều kiện để hoàn tất việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp quận, huyện trong tháng 6/2024. Nhờ đó, công tác tổ chức Đại hội được bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Còn ở cấp thành phố, việc chuẩn bị nội dung các văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cấp thành phố tham gia nhiệm kỳ mới cũng đang được khẩn trương thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029”.

Các Tổ chỉ đạo Đại hội cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, nhất là các đơn vị cấp xã diện dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính và các đơn vị có khó khăn về nhân sự. Tổng hợp tình hình theo tiến độ tổ chức Đại hội cấp xã và cấp huyện báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hằng tuần. Công tác nhân sự đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận Hoàn Kiếm và huyện Ứng Hòa là hai đơn vị cuối cùng hoàn thành Đại hội MTTQ.

100% các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, từ trang trí tuyên truyền trực quan đến việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, có các công trình, phần việc phụ trợ công tác tuyên truyền (trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm OCOP của địa phương... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị thực sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 07 ngày 4/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024- 2029”. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự; chương trình, kịch bản điều hành, tuyên truyền Đại hội.

Công tác điều hành Đại hội nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đề ra và thời gian quy định. Tại Đại hội, MTTQ cấp quận, huyện, thị xã đã hiệp thương cử 1.821 Ủy viên Ủy ban MTTQ, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, có 476 vị là người ngoài Đảng; 654 vị là nữ; 38 vị là người dân tộc; 120 vị là người tôn giáo. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 30 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị. Trong đó, có 22 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện tái cử; 29 vị là Thường vụ cấp ủy cùng cấp; 1 vị là Đảng ủy viên cùng cấp; 2 vị kiêm nhiệm chức danh khác.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền tạo điều kiện. Đa số địa phương đã thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR tài liệu Đại hội. Các nội dung chương trình tại Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Ngoài ra, Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nêu bật được kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, thị xã, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Không dừng lại ở đó, các tham luận được chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những ý kiến cần quan tâm, giải quyết. Bên cạnh đó, quy trình chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ cấp quận, huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện đúng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Quá trình chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan; chú trọng Ủy viên là người ngoài đảng và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân.

“Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò nòng cốt chính trị quan trọng của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thi đua phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững” - ông Nguyễn Sỹ Trường thông tin.

Đáng chú ý, để tạo không khí sôi nổi hướng về Đại hội, trên địa bàn Thành phố sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2029; phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh "Sắc Sen Tây Hồ"; tổ chức liên hoan tiếng hát các tổ chức tôn giáo; hoàn thành công trình xây dựng 724 nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật dân chủ ở cơ sở...

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội với nhiều hình thức: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị, thông qua các hoạt động, các phần việc chào mừng Đại hội; tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động, các phần việc được phân công, góp phần tạo nên thành công Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhìn lại công tác tổ chức Đại hội MTTQ quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội lần này cho thấy sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương. Tính đến nay, toàn TP Hà Nội có gần 700 công trình, phần việc chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương đề nghị Mặt trận các cấp khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp đến cán bộ Mặt trận, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức thành viên; khẩn trương giám sát, hoàn thành việc xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo để chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Mặt trận của từng cấp, từng đơn vị mà tại Đại hội vừa qua các đơn vị đã chỉ rõ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đối với công tác Mặt trận…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực