Hà Nội phê duyệt chủ trương cho 26 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thứ năm, 04/07/2024 10:30
(ĐCSVN) - Trong 26 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 22 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư; 3 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và 1 dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư…
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội tham gia biểu quyết Nghị quyết.  

Sáng 4/7, trong phiên làm việc cuối của Kỳ họp 17, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong 26 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 22 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư (13 dự án chuyển tiếp thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026 - 2030; 9 dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2030); 3 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và 1 dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư; thuộc các lĩnh vực phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước 2 dự án; giao thông, đô thị là 17 dự án; văn hóa - xã hội là 6 dự án; đê điều là 1 dự án.

Đối với Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội, tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố nêu, đối với nguồn vốn ODA, đề xuất điều hòa 6,03 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 2,97 tỷ đồng nguồn ODA vay lại của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

UBND cũng đề nghị điều chỉnh giảm hơn 2.516 tỷ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn đối với nguồn ngân sách Thành phố trong nước và điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đối với 202 nhiệm vụ, dự án có khả năng thực hiện, giải ngân tốt.

Về nguồn vốn đầu tư công năm 2025, dự kiến là hơn 81.392 tỷ đồng, tăng gần 359 tỷ đồng so với năm 2024.

Phương án dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố là trên 63.742 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn thu hồi ứng trước, hoàn trả quỹ đầu tư phát triển thành phố, vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt, hỗ trợ địa phương bạn là gần 3.300 tỷ đồng. Vốn phân bổ thực hiện dự án đầu tư công Thành phố là trên 48.602 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn bố trí thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là trên 1.431 tỷ đồng, ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện trên 10.409 tỷ đồng.

Qua rà soát sơ bộ bước đầu, UBND TP dự kiến 02 phương án giảm kế hoạch vốn trung hạn như sau: Phương án 1 (theo khả năng thực hiện dự án) giảm 14.000 tỷ đồng ngân sách trong nước và 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại. Phương án 2 (theo khả năng thực hiện và khả năng cắt giảm để cân đối nguồn vốn) giảm 21.000 tỷ đồng ngân sách trong nước và 2.567,095 tỷ đồng vốn ODA vay lại./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực