HĐND TP Hà Nội chất vấn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ tư, 03/07/2024 08:45
(ĐCSVN) - Hôm nay (3/7) HĐND thành phố (TP) Hà Nội dành 1 ngày để thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn về 2 nhóm nội dung: Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan Nhà nước thuộc TP; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn TP.
 Quang cảnh Kỳ họp.

 Có biểu hiện tâm lý “bàn lùi”, sợ sai, sợ trách nhiệm

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 27/6/2024, Thường trực HĐND TP đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu HĐND TP về dự kiến 02 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của đại biểu HĐND TP đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 02 nhóm nội dung đang được cử tri và Nhân dân rất quan tâm. Thứ nhất, HĐND TP chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, trong bối cảnh TP phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Nhà nước trong việc phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thành phố luôn xác định chủ đề công tác đó là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo chỉ đạo và gần đây nhất là Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội” .

HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát, tái giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền TP. UBND TP đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội của TP phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo. Một số việc lớn, việc khó, tồn tại nhiều năm của TP được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bước đầu đã có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ; giám sát của HĐND TP, đại biểu HĐND TP và ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa cao, chưa nghiêm. Cá biệt có nơi xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, biểu hiện tâm lý “bàn lùi”, sợ sai, sợ trách nhiệm. Một số cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu, đề xuất không thể hiện quan điểm rõ ràng, nhất quán, thiếu chủ động, trách nhiệm, nhất là trong xử lý, giải quyết những việc khó, phức tạp dẫn tới một số nhiệm vụ đã được Thành uỷ, HĐND, UBND TP chỉ đạo, giao nhiệm vụ nhưng còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn vi phạm, không nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cần được HĐND TP chất vấn để rà soát, đánh giá đúng các ưu điểm, tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Bố trí nguồn lực, đầu tư, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Nhóm vấn đề thứ hai, HĐND TP chất vấn về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn TP. Đây là vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nhất là đối với TP Hà Nội - là Thủ đô, đô thị đặc biệt, có quy mô diện tích, dân số, tốc độ đô thị hoá cao và đang trong quá trình phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành uỷ; Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tập trung giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập của Nhân dân Thủ đô.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc của đại biểu HĐND TP tại các quận, huyện, thị xã và gần đây nhất là ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND TP cho thấy: Đông đảo cử tri phản ánh và mong muốn TP tiếp tục quan tâm hơn nữa, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Đây là vấn đề quan trọng, cần thiết, đặt ra trong quá trình phát triển của TP, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân, cần được HĐND TP giám sát để đánh giá kết quả, xác định các tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của TP trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để cử tri và Nhân dân theo dõi./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực