Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức

Thứ hai, 08/07/2024 15:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thực hiện chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố…
Quang cảnh hội nghị.  

Ngày 8/7, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ mười hai (nhiệm kỳ 2020-2025) đánh giá kết quả công tác quý 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và cho ý kiến về một số nội dung chuyên đề theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố (Ban Chỉ đạo) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, đồng bộ cả khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình; đồng thời chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Kết quả thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và thành phố.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, chủ trương của Thành ủy về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để cập nhật các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác, tạo sự đồng thuận trong dư luận nhân dân.

Về công tác tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các đơn vị hành chính cấp xã theo phương án đã phê duyệt giai đoạn 2023-2025; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và nâng mức tự chủ các đơn vị: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Đại học Thủ đô; các trường cao đẳng, trung cấp nghề; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thành phố.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành chuyển giao Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã hiện thuộc Sở Y tế về UBND quận, huyện, thị xã quản lý; kiện toàn, tổ chức lại, giải thể, thành lập mới các chi cục, đơn vị sự nghiệp; phê duyệt Đề án cơ cấu lại 4 tổng công ty thuộc UBND TP; phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Đề án đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), huyện Mỹ Đức…

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý, điều hành; hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; triển khai thí điểm trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, rút kinh nghiệm để nhân rộng… Các đơn vị chức năng báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp phát triển cơ quan báo chí trực thuộc theo Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 27-2-2020 của UBND TP; phương hướng phát triển và quản lý báo chí thành phố sau năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị rà soát vị trí việc làm và biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; xây dựng phương án giao biên chế năm 2025 cho hệ thống chính trị thành phố, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét tăng định suất biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu về tính chất, khối lượng công việc đặc thù của Thủ đô…

Song hành với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn tiếp tục tổ chức hoạt động của HĐND cấp huyện và cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị của thành phố cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách mới trên cơ sở Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của UBND thành phố và thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc sau phân cấp, ủy quyền.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố đề nghị tiếp tục triển khai việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hànộimới. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thực hiện chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố… qua đó góp phần hoàn thành những nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2024./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực