(ĐCSVN)Ngày 31/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Bộ Quốc phòng) chính thức niêm yết 5.115.800 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán TA9, giá chào sàn 13.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thuộc Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng) với vốn sở hữu nhà nước 51%, vốn điều lệ trên 82 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đê đập, bến cảng, công trình cấp thoát nước, công trình bưu chính viễn thông và các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh…

Ông Võ Cửu Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 
đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu TA9. Ảnh: KT
 


Sau hơn 7 năm cổ phần hóa, mức độ tăng trưởng của Công ty đạt 30-35%, lợi nhuận trung bình đạt 2% trên doanh thu, mức chia cổ tức trung bình 24%/năm. Doanh thu thuần quý I năm 2015 là 164,565 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 13,204 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2015 tổng doanh thu của công ty dự kiến là 2.125 tỷ đồng, tăng 36% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 42,5 tỷ đồng, tăng 39% so với lợi nhuận trước thuế năm 2014./