Đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ

Thứ sáu, 18/09/2015 20:36
(ĐCSVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các ngân hàng thương mại (NHTM), Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn) triển khai thực hiện tốt một số nội dung để đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS).

 

 Ảnh minh họa (nguồn: thitruongtaichinh.vn)


Cụ thể, NHNN yêu cầu Ban Chỉ đạo phát triển POS các tỉnh, thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM triển khai lắp đặt thêm POS và thúc đẩy thanh toán qua POS trên địa bàn; Chỉ đạo các NHTM trên địa bàn sắp xếp lại, bố trí mạng lưới POS đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả, thực chất; tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới, tăng cường lắp đặt POS ở những nơi có điều kiện và tiềm năng phát triển thanh toán thẻ. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các vi phạm về thanh toán qua POS theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; công bố công khai các đơn vị vi phạm; Tiếp tục chỉ đạo các NHTM thực hiện việc trả lương qua tài khoản kết hợp với đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán thẻ qua POS; vận động, khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng thanh toán qua POS nhằm tạo sự lan tỏa ra toàn xã hội.

Cùng với đó, các NHTM chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trực thuộc bám sát chỉ đạo của NHNN, của Ban chỉ đạo phát triển POS các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai lắp đặt thêm POS, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán qua POS; nghiên cứu, triển khai mở rộng đến các lĩnh vực tiềm năng như bệnh viện, trường học, dịch vụ công, chợ đầu mối, hộ tiểu thương…; phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qu mPOS nhằm phát triển nhanh các đơn vị chấp nhận thẻ mới.

NHNN cũng yêu cầu Các NHTM đã được NHNN Việt Nam chấp thuận thí điểm sử dụng hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ dưới dạng chứng từ điện tử khi triển khai cung ứng dịch vụ mPOS tiến hành rà soát, đánh giá kết quả triển khai cung cứng dịch vụ mPOS thời gian qua, nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ mPOS mới, đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý để thúc đẩy phát triển thanh toán qua mPOS.

Bên cạnh đó, các NHTM yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ niêm yết công khai và nghiêm túc thực hiện cam kết chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ và không thu phụ phí của khách hàng khi thanh toán bằng thẻ; rà soát, chấn chỉnh, phối hợp xử lý các đơn vị chấp nhận thẻ thu phụ phí của chủ thẻ; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các sự cố, các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn thanh toán qua POS, mPOS cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các NHTM nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ chuyển mạnh POS; khắc phục, xử lý nhanh các sự cố về đường truyền, chuyển mạch, hạn chế ách tắc, giảm thiểu các giao dịch chuyển mạch không thành công; phối hợp xử lý tốt việc tra soát các giao dịch thanh toán POS; Nghiên cứu đề xuất và xây dựng các cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển mạng lưới POS theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực