(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nươc (NSNN) tháng 7 ước đạt 92,77 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014.

 

 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Trong tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7/2015, thu nội địa ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015 theo chế độ quy định.

Lũy kế thu nội địa 7 tháng đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%, đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây, cho thấy sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã góp phần gia tăng nguồn thu cho NSNN.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 7 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng 6; luỹ kế thu 7 tháng đạt ước đạt 42,27 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo Bộ Tài chính, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán. Trong đó, tổng thu thực tế đạt 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014, song đã hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 52 nghìn tỷ đồng. Các khoản thu còn lại là từ thu viện trợ và thu khác.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 7 ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, trong những tháng cuối năm cần tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Đồng thời, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.