(ĐCSVN) - Ngày 3/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chương trình liên tịch giữa hai bên, trong đó có nội dung về ủy thác vốn vay chính sách ưu đãi cho người nghèo, đối tượng chính sách

 

 Hai bên họp liên tịch sơ kết công tác 6 tháng đầu 2015 (Ảnh: PV)


Theo đó, tính đến 30/6/2015, tổng dư nợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận ủy thác của NHCSXH là 15.253 tỷ đồng, thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, chiếm 11,4% trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH, tăng 1.062 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, HSSV hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, NS&VSMTNT 1.842 tỷ đồng. 5 chương trình trên chiếm tỷ trọng gần 89% tổng dư nợ của Đoàn Thanh niên với NHCSXH. Hiện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang quản lý 23.341 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 61,7%, khá chiếm 28,6% và số tổ trung bình là 4,7%...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Những năm qua, hoạt động của NHCSXH đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và xem đây như một giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động của NHCSXH còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, vì vậy việc thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi đã nâng cao vai trò và vị thế của Đoàn trong các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong những tháng còn lại của năm 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của NHCSXH đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên. Rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dựng ưu đãi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo đến đoàn viên thanh niên biết để sớm hoàn thiện thủ tục vay vốn đối với những đối tượng này. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề... giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm thanh niên tích cực làm kinh tế, giảm nghèo hiệu quả. Phối hợp với NHCSXH và UBND các cấp thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành chất lượng tín dụng còn thấp.