Mời tham gia viết bài tham luận “30 năm quân dân y trên biển, đảo”

Thứ bảy, 08/05/2021 13:45
(ĐCSVN) - Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà báo tham gia viết bài, tham luận tại Hội thảo khoa học “30 năm quân dân y trên biển, đảo”.
leftcenterrightdel
 

Kết hợp quân dân y (KHQDY) là truyền thống của ngành Y tế Việt Nam được hình thành ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và phát triển qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vào tháng 10/1990, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai Bộ Y tế - Quốc phòng đã tổ chức hội nghị KHQDY toàn quốc lần thứ nhất. Theo đó, hai Bộ đã thống nhất đưa hoạt động KHQDY thành Chương trình y tế số 12 - KHQDY xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khoẻ nhân dân.

Nhằm phát huy tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09-02-2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển. Cùng với đó, ngày 30/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”. Đề án là minh chứng xác thực cho tầm quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên biển, đảo.

Để thiết thực kỷ niệm 30 năm quân dân y trên biển, đảo; khẳng định ý nghĩa chính trị, những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên các vùng biển, đảo trong 30 năm qua (1991 - 2021), Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm quân dân y trên biển, đảo”.

Hội thảo là dịp để trao đổi, đánh giá, khẳng định ý nghĩa chính trị, những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên các vùng biển, đảo. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần củng cố tạo niềm tin, điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám đảo, bám  biển; góp phần thiết thực giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quân dân y trên biển, đảo.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như trên, Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà báo tham gia viết bài tham luận tại Hội thảo khoa học “30 năm quân dân y trên biển, đảo”.

Nội dung viết bài Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

1. Khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác kết hợp quân dân y trên biển, đảo không chỉ góp phần giữ vững và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và bộ đội mà còn là chủ trương đúng đắn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc với quân và dân thực hiện công tác dân vận, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước. 

2. Đánh giá những thành tựu và kết quả nổi bật trong công tác kết hợp quân dân y trên biển, đảo 30 năm qua; cũng như nêu rõ những khó khăn, tồn tại, những vướng mắc trong quá trình triển khai.

3. Làm rõ những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong triển khai thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y trên, biển, đảo.

4. Đề xuất, kiến nghị, nêu một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác kết hợp quân dân y trên biển, đảo. Cụ thể như những nội dung liên quan đến chính sách của Trung ương và địa phương thực hiện công tác quân dân y trên biển, đảo như: Bổ sung, xây dựng chính sách về tài chính, đầu tư cho y tế phù hợp với đặc thù các vùng biển, đảo; Quy định về đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ viên chức ngành y tế được bố trí công tác trên biển, đảo; Quy định tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, giới, nghĩa vụ, chính sách, chế độ thu hút, ưu đãi; Xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, thuốc cơ số, thuốc dự trữ cho các cơ sở y tế trên biển, đảo của tàu, thuyền hoạt động trên biển…

Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các tổ chức (về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ...) trong việc thực hiện quân dân y trên biển, đảo, đặc biệt là khi có lũ lụt, thiên tai.

Triển khai công tác kết hợp quân dân y trong bảo đảm y tế khu vực phòng thủ, trách nhiệm của các lực lượng có liên quan.

Vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kinh phí; nâng cao nhận thức của người dân trên biển, đảo khi có sự cố liên quan đến sức khỏe.

Đầu tư nhân lực, trang thiết bị, phương tiện truyền thông nhằm phục vụ tốt công việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho Nhân dân trên các vùng biển, đảo.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, SĐT: 0388136666

- Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 175 – Bộ Quốc phòng, SĐT: 0971195999

Bài viết tham gia Hội thảo vui lòng gửi theo địa chỉ: banthukytoasoan@gmail.com./.

Ban Tổ chức Hội thảo
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực