Những năm gần đây hoạt động chăn nuôi, trồng trọt theo quy mô tập trung của nông dân huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên  phát triển khá mạnh mẽ, theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Động hiện nay trên địa bàn huyện đang có trên 100 trang trại, gia trại cho doanh thu 500 triệu đồng/năm trở lên.

Các hộ nông dân chủ yếu phát triển theo mô hình V.A.C, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm với thả cá, trồng cây ăn quả, tập trung nhiều ở các xã như: Đức Hợp, Hùng An, Vũ Xá, Hiệp Cường… Trong đó có nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân khu vực nông thôn.

Được biết huyện Kim Động đã triển khai được nhiều chương trình hỗ trợ cho nông dân, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất theo quy mô tập trung, bảo đảm vệ sinh, bảo vệ môi trường như việc tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, những chuồng trại chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đi, tăng số lượng các trang trại, gia trại tập trung. Những mô hình này mỗi năm còn góp phần giải quyết việc làm cho 400- 500 lao động địa phương với thu nhập ổn định.