Bàn giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 03/11/2023 19:58
(ĐCSVN) – Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức nhằm tổng hợp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia về đánh giá thực trạng, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

 Ngày 3/11, tại Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Viện Kinh tế Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cũng như của từng địa phương. Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức nhằm tổng hợp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia về đánh giá thực trạng, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu cho biết, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu thì đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước xu thế chung đó, Hải Phòng cần nhanh chóng bắt nhịp để phát triển nhanh và bền vững.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực và tin tưởng rằng, trên cơ sở nhận thức rõ thực trạng, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố; từ kinh nghiệm quốc tế, trong nước, với các bài học được rút ra, Hội thảo sẽ thu được kết quả là những giải pháp chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách tại Hội thảo. 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là hoạt động khoa học có ý nghĩa nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước coi phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; sự quán triệt rất có hiệu quả của thành phố Hải Phòng trong đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới.

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm đề nghị các nhà khoa học, đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 4 vấn đề cơ bản: Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước và của thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó tập trung làm sáng rõ những tác động đến kinh tế biển đặc trưng của Hải Phòng; Phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng, những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc; chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; Chỉ ra những vấn đề mới đang đặt ra cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để bổ sung, hoàn thiện lý luận và chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới; Đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để chuyển hóa các nguồn lực thành giá trị thực tiễn nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... 

Với gần 20 bài tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp, Hội thảo đã góp phần đề xuất một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Tin, ảnh: Nguyễn Chắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực