Đà Nẵng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố

Thứ hai, 16/05/2022 17:35
(ĐCSVN) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) TP Đà Nẵng được thành lập năm 1991. Qua 06 kỳ đại hội, bước trưởng thành và lớn mạnh của Liên hiệp các Hội KH&KT TP ngày càng rõ nét thông qua hệ thống các hội thành viên cũng như các cơ quan, đơn vị trực thuộc đội ngũ trí thức tập hợp được, từ đó có nhiều hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP.
 Với  chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng nói chung và đội ngũ trí thức TP nói riêng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển TP Đà Nẵng hiện nay

Thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên

Theo đồng chí Võ Công Trí - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng hiện có 32 hội thành viên, 05 trung tâm trực thuộc và Quỹ sáng tạo Khoa học và Công nghệ (KH&CN), với gần 160.000 hội viên, trong đó có 74 giáo sư, phó giáo sư; 379 tiến sĩ; 2.506 thạc sĩ.

Đội ngũ hội viên kể trên tập trung theo 03 nhóm tuổi: dưới 45 có 51.010 người; từ 45 đến 60 có 79.317 người; trên 60 có  27.683 người.

Cùng với việc thường xuyên củng cố và phát triển đội ngũ, trong những năm gần đây, Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động và có nhiều cố gắng, nỗ lực để đa dạng các hình thức tập hợp trí thức; đồng thời đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, duy trì các hoạt động theo đúng Điều lệ của đơn vị và làm tốt đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng như các đoàn thể khác.

Theo ghi nhận, trên cơ sở Điều lệ và các quy định, nhiệm vụ được đặt ra, trong 25 năm qua Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng đã tập trung thực hiện có hiệu quả 04 nhóm công việc trọng tâm gồm: Các hoạt động chính trị - xã hội; hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển Thành phố

Nói những kết quả các mặt công tác trọng tâm này, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng - Võ Công Trí cho biết: Trên mỗi hoạt động, đơn vị đều quan tâm có kế hoạch, phân công nhiệm vụ và quan tâm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc để triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống.

Trong đó, với các hoạt động chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT TP thường xuyên tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia nghiên cứu và triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục pháp luật, quốc phòng- an ninh trên địa bàn TP…

Từ những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thực tư tưởng chính trị, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đồng thời tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức TP.

Cùng với hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội cũng được đơn vị và các hội thành viên tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức từ các ngành, lĩnh vực tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước; tham mưu, đóng góp xây dựng pháp luật, hoạch định chủ trương, chính sách của cấp uỷ và chính quyền; tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục- đào tạo; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là 1 trong 3 hoạt động quan trọng, chủ động tham gia và được UBND TP Đà Nẵng giao thực hiện nhiều đồ án dự án trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, môi trường và các dự án trọng điểm của TP.

Liên quan đến nhiệm vụ này, theo đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng: Trong 25 năm qua, nhất là từ năm 2015-2019, đơn vị đã tổ chức phản biện khối lượng lớn các đồ án quy hoạch đô thị có quy mô vừa và lớn. Tiêu biểu như Quy hoạch chuyên ngành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố, 07 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, các đồ án cho các khu công nghiệp, các cuộc thi quốc tế quy hoạch kiến trúc, đồ án quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050…

“Các đề tài nghiên cứu, ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn cuộc sống gắn với lao động và sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, được dư luận xã hội đồng tình, lãnh đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao” - đồng chí Võ Công Trí cho biết thêm.

Tại Toạ đàm "Trí thức KHH&CN chung tay vì sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng diễn ra hôm 12/5 vừa qua đã khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của địa phương 

Trên lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng cùng các hội thành viên đẩy mạnh với nhiều công trình, giải pháp KH&CN có chất lượng cao, được ứng dụng vào đời sống và sản xuất, đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và của Thành phố. Trong đó, với Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2019 Đà Nẵng đạt 04 giải (01 Nhất, 01 Nhì và 02 Ba); năm 2020 đạt 07 giải (01 Nhất, 04 Ba, 02 Khuyến khích); năm 2021 đạt 05 giải (01 Nhì, 01 Ba, 03 Khuyến khích).

Còn với Hội thi Khoa học Sáng tạo toàn quốc kể từ lần thứ 14 (2016-2017), lần thứ 15 (2018-2019), lần thứ 16 (2020-2021), Đà Nẵng đạt 15 giải (gồm 01 Nhất, 02 Nhì, 05 Ba và 07 Khuyến khích).

Với cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh - Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc, năm 2019 Đà Nẵng đạt 04 giải (03 Ba, 02 Khuyến khích); năm 2020 đạt 03 giải (01 Nhì, 01 Ba, 01 Khuyến khích); năm 2021 đạt 03 giải (01 Nhì, 02 Ba).

Bên cạnh hệ thống các giải quốc gia kể trên, Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng - cơ quan vận động, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thi được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và Ban tổ chức cuộc thi của Trung ương đánh giá cao, tặng Bằng khen là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng các giải pháp đoạt giải.

Ngoài ra, tại cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2019 có 22 đội với hơn 200 học sinh tham gia, Đà Nẵng dành 04 giải. Từ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không tổ chức được cuộc thi này.

Đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN, đối ngoại, hợp tác quốc tế, theo lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng, đây luôn là hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đơn vị và các hội thành viên đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng khắp, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cuộc sống của Nhân dân.

 Thời gian qua, Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng đã tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch chung TP đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Liên hiệp các Hội KH&KT TP thường xuyên tổ chức các cuộc tạo đàm, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn và báo cáo khoa học có chất lượng, được nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia và đánh giá cao. Qua đó cung cấp cấp tri thức cần thiết để người dân có thể tiếp cận, áp dụng vào đời sống và sản xuất, tuân thủ pháp luật, từ bỏ thói quen, nếp sống lạc hậu, nâng cao đời sống và bảo vệ sức khoẻ…

Cạnh đó, các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế thời gian qua tại Liên hiệp các Hội KH&KT TP Đà Nẵng luôn được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị đã kết nối với nhiều tổ chức quốc tế như: VECO (Vương quốc Bỉ), BORDA (CHLB Đức), WUSC (Canada)…; phối hợp với Trung tâm bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Nhóm nghiên cứu - giảng dạy Môi trường và Tài nguyên Sinh vật - Đai học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thảo quốc tế thường niên “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên” với nhiều chủ đề đa dạng, thiết thực, thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia.

Nhiều đơn vị trực thuộc đã vận động được nguồn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ quốc tế phục vụ hoạt động, góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của TP; đã kêu gọi được 10 dự án với trên 23 tỷ đồng.

Các Hội thành viên, các Trung tâm trực thuộc khuyến khích các doanh nghiệp, trường học tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao năng lực cạnh trên trên thị trường…/.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực