Bắc Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 trên 17%

Thứ bảy, 01/02/2020 14:34
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 17,1%, đứng trong Top đầu cả nước.
Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đọc Diễn văn tại Lễ mít tinh (Ảnh: Thái Hòa) 

Ngày 1/2/2020, Tỉnh ủy Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Dự buổi Lễ có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới cùng tham dự.

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Hải đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Đảng; nhấn mạnh ý nghĩa to lớn sự ra đời của Đảng; quá trình lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng đưa nhân dân ta làm cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những mốc son chói lọi, như ngay sau khi ra đời, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng tám năm 1945. Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 – 1975). Đảng lãnh đạo thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuốc đổi mới đát nước  từ 1975 đến nay; trong đó nổi bật là kết quả gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xưỡng và lãnh đạo.

Nền kinh tế nước ta đã tăng trướng khá, năm 2019 kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, nằm trong Top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu; văn hóa - xã hội có bước phát triển; quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; xây dựng Nhà nước pháp quyền được đẩy mạnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh đã và đang đạt một số kết quả tích cực; các cấp tổ chức Đảng lớn mạnh, số lượng đảng viên ngày càng tăng; nhân dân phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Những thành tựu trên đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời chứng minh sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn. Đó là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; tuyệt đối trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Phát huy truyền thống của Đảng, nắm vững các bài học kinh nghiệm toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển ngày càng giàu đẹp.

Trong tiến trình phát triển chung của toàn Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũng đã sớm được thành lập. Tháng 7/1929, chi bộ Đảng đầu tiên của 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang ra đời; tháng 8/1929 Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Giang - Bắc Ninh được thành lập; cuối năm 1937 Chi bộ Phủ Lạng Thương được thành lập; tháng 8/1940, Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Giang – tổ chức tiền thân của Tỉnh ủy Bắc Giang ra đời. Đảng bộ Bắc Giang đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh làm cách mạng giành nhiều thắng lợi to lớn trong đấu tranh và xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội; và là một trong 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bắc Giang đã đóng góp tích cực sức người, sức của với nhiều phong trào thi đua “thóc thừa cân - quân thừa người”, “mỗi người làm việc bằng hai”, “chắc tay súng, vững tay cày”… cùng quân dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc tổ quốc; vừa chiến đấu vừa ra sức sản xuất xây dựng quê hương, đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Bắc Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng với phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt. Đặc biệt là sau khi tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội địa phương liên tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, những năm gần đây luôn đứng ở Top đầu trong cả nước. Năm 2019, là năm thứ hai liên tiếp Bắc Giang đạt tốc độ tăng trưởng trên 16%; quy mô nền kinh tế tiếp tục cải thiện, GRDP đạt trên 106.750 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2015, đứng thứ 16/63 tỉnh thành, đứng thứ 2 khu vực miền núi phía Bắc; Thu ngân sách tăng 2,5 lần; các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển tích cực; an ninh quốc phòng được giữ vững; đời sống của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát triển khá; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã qua 18 lần tổ chức Đại hội, hiện có trên 9,6 vạn đảng viên. Phát huy truyền thống 90 năm của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bước vào thời kỳ mới với sinh lực mới, khí thế mới để đạt những thành tựu mới cao hơn. Trước mắt, năm 2020, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhóm đứng đầu cả nước, khoảng 17,1%; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Với niềm tin, tự hào về Đảng; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang nguyện tăng cường đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới; xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh; đóng góp tích cực sự nghiệp phát triển chung của đất nước./.

 

Thái Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực