Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Nội vẫn huy động tối đa nguồn tài lực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất. Kinh tế - xã hội của Hà Nội từ giữa năm đã có những dấu hiệu sản xuất phục hồi và khởi sắc trong quý IV-2009. Tăng trưởng GDP Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng 6,67%, cao hơn mức chung của cả nước và cao hơn so với nhiều địa phương.

Hầu hết lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Hà Nội đều giữ được mức duy trì hoặc tăng trưởng khá, tạo đà cho tăng trưởng trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 12-2009 tăng 11,3% so tháng trước. Tính chung, cả năm giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so năm 2008, trong đó kinh tế nhà nước tăng 6,1%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 11,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,4%.

Tổng mức và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn Hà Nội tăng 13,6% so với năm 2008, trong đó tổng mức bán lẻ tăng 19,9%. Tổng mức bán buôn hàng nhập khẩu, hàng cho sản xuất và bán cho các tỉnh phía Bắc nhiều tháng đầu năm sụt giảm, chỉ phục hồi trong mấy tháng cuối năm nên tỷ lệ tăng thấp so nhiều năm qua. Tổng mức bán lẻ, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn có mức tăng khá trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa của thành phố đã phát huy tác dụng giúp ích cho DN cũng như đông đảo người tiêu dùng.

Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa của Hà Nội đã đã phát huy tốt với doanh nghiệp cũng như đông đảo người tiêu dùng.

Năm 2009, xuất khẩu của cả nước gặp nhiều khó khăn do giá cả bị giảm mạnh bởi suy thoái kinh tế thế giới. Hà Nội cũng không tránh khỏi bối cảnh chung đó. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2009 chỉ đạt 6,36 tỷ USD, giảm 7,8% so với năm 2008, trong đó xuất khẩu địa phương giảm 4%.

Vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 147.814 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2008. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tăng 25,7%, vốn vay tăng 15,2%, vốn đầu tư của DN nhà nước tăng 8,3%, vốn đầu tư của các tổ chức DN ngoài nhà nước tăng 23,7%, vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,3%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm đạt 73.500 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán năm, tăng 1,5% so năm 2008... Những con số trên cho thấy khả năng huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển của Hà Nội vẫn khả quan trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới.

Trong năm 2009, tuy chịu ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế, nhưng đời sống nhân dân Hà Nội vẫn tương đối ổn định, toàn thành phố không còn hộ thiếu đói ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Theo kết quả điều tra tại 128 địa bàn với 2.101 hộ thì tỷ lệ thất nghiệp của toàn thành phố năm 2009 là 3,24%, tỷ lệ lao động thiếu việc làm là 2,7%.

Bước sang năm 2010, Hà Nội đón mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long- Hà Nội. Chào mừng sự kiện trọng đại này, Thành phố đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9 đến 10%, phấn đấu cao hơn 10%;quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến rõ nét trong văn hoá giao thông, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường xã hội, thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm ùn tắc giao thông, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội…