Tái cấp vốn 7.500 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ do đại dịch COVID-19

Thứ năm, 22/07/2021 21:21
(ĐCSVN) - Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: PV)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN ngày 21/7/2021 quy định về việc tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, NHNN tái cấp vốn không tài sản bảo đảm đối với NHCSXH, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước. 

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp đến hết ngày 05/4/2022, NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15/4/2022, NHCSXH phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH không trả hết nợ theo quy định thì NHNN chuyển dư nợ khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, NHCSXH phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm dư nợ vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, dư nợ vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 42 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp phát hiện NHCSXH có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn theo quy định, NHNN sẽ áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của NHCSXH đối với người sử dụng lao động quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày phải trả theo quy định tại Thông tư này đến ngày NHCSXH trả hết số tiền chưa trả đúng.

Đồng thời, trích tài khoản của NHCSXH tại NHNN để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch NHNN nhận được văn bản thông báo vi phạm quy định của NHCSXH.

Trường hợp vẫn chưa thu hồi đủ số tiền vay tái cấp vốn mà NHCSXH chưa trả đúng và tiền lãi, Sở Giao dịch NHNN tiếp tục theo dõi, trích tài khoản của NHCSXH tại NHNN cho đến khi thu hồi hết nợ…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực