Theo thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT, Tổng cục đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT.

Trước đó, ngày 8/10, Tổng cục ĐBVN đã họp với doanh nghiệp dự án làm rõ các nội dung vướng mắc của dự án; tiếp đó, từ ngày 12/10 đến ngày 13/10, Tổng cục ĐBVN và doanh nghiệp dự án đã phối hợp rà soát phương án tài chính của dự án.

Dự án bắt đầu thu phí từ ngày 16/10/2010, thời gian thu phí và tính hoàn vốn tại Hợp đồng dự án là ngày 1/1/2011. Việc thu phí sớm đã được chấp thuận mốc thời gian bắt đầu thu phí, quyền được hưởng nguồn thu phí trong thời gian thu phí sớm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

leftcenterrightdel
Tổng cục ĐBVN quyết định dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú  từ ngày 20/10/2020. (Nguồn ảnh: Báo Công Luận)

Về lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công, ngày 5/10, tập thể Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN đã họp và ban hành Thông báo kết luận số 304/TB-TCĐBVN về phương án giải quyết vướng mắc một số Hợp đồng dự án BOT. Trong đó kết luận chưa có đủ cơ sở pháp lý đưa chi phí này để tính toán vào phương án tài chính dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT đúng 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020

 
Kim Cương