Thái Bình quy hoạch kho nổi tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí

Thứ năm, 30/11/2023 15:48
(ĐCSVN) – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình như đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình.
 Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Báo Đầu tư)

Bộ GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình về chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý trong Quy hoạch hệ thống cảng biển.

Theo Bộ GTVT, tại Quyết định số 500 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Nhà máy điện khí LNG Thái Bình có công suất 1.500 MW thuộc danh mục dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

Hiện UBND tỉnh Thái Bình đang khẩn trương chỉ đạo các bước triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cung ứng nguồn điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa.

Ngoài ra, tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579 và kết quả lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, khu bến Trà Lý được quy hoạch có bến tổng hợp, hàng rời, công ten nơ, hàng lỏng/khí (cho tàu đến 150.000 tấn) phục vụ Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng và Quy hoạch phát triển điện lực.

Theo kết quả lập Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ, đối với khu bến Trà Lý, đến năm 2030 sẽ đầu tư bến cảng (kho nổi) hàng lỏng/khí tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn phía ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình, năng lực thông qua đến 1,5 triệu tấn.

Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất chủ trương quy hoạch bến cảng (kho nổi) tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình như đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp nội dung đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình tại văn bản nêu trên trong quá trình chủ trì lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và Quy hoạch chi tiết phát triển vũng đất, vùng nước cảng biển Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình để thống nhất các nội dung cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng các Quy hoạch.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; thống nhất các nội dung cụ thể đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành hàng hải và các quy hoạch liên quan trong quá trình thực hiện.

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực