TP Hồ Chí Minh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thứ năm, 23/03/2023 10:36
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
 Ảnh minh họa. Nguồn: PV

Chương trình nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2023 đạt trên 95%.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP phương án phân bổ hết số vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP giao; đồng thời chủ trì đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để được bố trí vốn (hoàn thành trước ngày 31/3/2023). Tham mưu UBND TP phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn. Tham mưu hoạt động của Tổ công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn...

Sở Tài chính định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kết quả giải ngân chi tiết tất cả các nguồn vốn đầu tư do Thành phố quản lý. Thực hiện nhập liệu các thông tin về mục lục ngân sách nhà nước của các dự án được giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), đảm bảo các dự án có thể giải ngân đủ số vốn được phân bổ…

Kho bạc nhà nước TP hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi Kho bạc nơi mở tài khoản về thành phần, số lượng hồ sơ thanh toán theo quy định; Chỉ đạo hệ thống tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo đúng quy định; Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán. Phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị giải ngân, hồ sơ hoàn ứng, quyết toán dự án hoàn thành, nộp trả ngân sách (nếu có), khi đủ điều kiện theo quy định.

Sở Nội vụ xem xét, không đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký với Chủ tịch UBND TP. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tập thể và lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận - huyện và các chủ đầu tư; nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ tốt cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm có ý kiến về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án đối với các hồ sơ trình chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật, bám sát giá thị trường, đảm bảo tính khả thi khi triển khai, tránh tình trạng sau khi phê duyệt dự án thì người dân lại không đồng ý, hợp tác, dẫn đến việc phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ giải ngân và thực hiện dự án.

Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất TP tham mưu UBND TP phê duyệt đơn giá bồi thường đối với những dự án đã có quyết định đầu tư để làm cơ sở giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ động hướng dẫn chi tiết, cụ thể các cơ quan, đơn vị đối với các hồ sơ trình duyệt chưa đáp ứng theo quy định, tránh xảy ra tình trạng phải thực hiện trình, thẩm định và bổ sung hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân dự án.

Tham mưu hoạt động của Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP Thủ Đức, UBND các quận - huyện chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn, chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ký hợp đồng và hỗ trợ thủ tục với các Chủ đầu tư để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ thực hiện, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng công tác thẩm định nội bộ, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ trình duyệt đơn giá bồi thường, chủ động liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng phải chỉnh sửa, trình duyệt nhiều lần.

Rà soát, kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Thủ Đức và UBND các quận - huyện, đảm bảo tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Đối với các dự án đã được UBND TP phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì UBND các địa phương khẩn trương ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án và thực hiện chi trả theo đúng quy định…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bồi thường các dự án, UBND TP đề nghị Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư quận ủy/huyện ủy 21 quận - huyện, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND 21 quận - huyện quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt các Phòng, Ban, đơn vị, Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chưa thể triển khai hoặc đang triển khai nhưng vướng công tác giải phóng mặt bằng không thể thi công tiếp, các chủ đầu tư dự án chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trường hợp cần thiết, đề xuất dừng hoặc thu hẹp quy mô dự án (nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án) để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn hoặc phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Đối với các dự án bố trí vốn góp ngân sách TP tham gia các dự án chuyển tiếp theo hình thức đối tác công tư, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức, thực hiện, hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước.

Đối với các dự án đến nay đã hết thời gian thực hiện, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định…

Các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận - huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc lĩnh vực được giao quản lý, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về tiến độ triển khai và chất lượng công trình./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực