Hình ảnh tại buổi Hội thảo (Ảnh: Đ.H)

Đó là nhận định của ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tại Hội thảo Quốc tế “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch” được tổ chức tại Quảng Ninh ngày 22/5. Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào; UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm hướng tới mục đích giúp các nhà báo hai nước Việt Nam và Lào cùng chia sẻ những kinh nghiệm về thực trạng hoạt động báo chí gắn liền với sự phát triển du lịch hiện nay.

Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Ngài Savankhon Raz Mountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào; Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Ngài Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; cùng đông đảo lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và lãnh đạo một số cơ quan báo chí và phóng viên.

Cũng theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, thực hiện Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với nước CHDCND Lào trong tình hình mới, trong đó có giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ các cơ quan thông tin, truyền thông, phóng viên của Lào đưa tin, bài quảng bá về Việt Nam trên các loại hình thông tin ở Lào. Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông về du lịch, qua đó tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch bền vững và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Lào cũng như Việt Nam đều có hiện trạng là nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền chưa cao, dẫn đến hiệu quả còn chưa như mong muốn. Do đó, cần tăng cường nhận thức về vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về du lịch trong giai đoạn hội nhập hiện nay, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về cơ hội cũng như thách thức của việc phát triển du lịch, thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản đang có. Vì thế, trong Hội thảo này, các diễn giả cùng nhau bàn đến những giải pháp, những khó khăn và thuận lợi trong công tác truyền thông gắn liền với du lịch, để nêu bật được vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền bảo vệ di sản và phát triển du lịch bên vững, tăng cường giao lưu văn hóa. Mỗi cơ quan truyền thông cần phải chủ động trong việc đưa ra chiến lược truyền thông dài hạn, phát triển tất cả các kênh, các loại hình truyền thông, biết tận dụng lợi thế của công nghệ số hiện đại. Và trên hết, cần phải đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao tính chuyên nghiệp để tạo ra hiệu quả cao cho công tác tuyên truyền. Các kênh truyền thông, các cơ quan báo chí cần có sự đồng bộ, tương tác để cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là phát triển du lịch.

Phát biểu tại Hội thảo, Ngài Savankhon Raz Mountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào cho rằng Hội thảo lần này đã cơ hội để cho báo chí hai nước được gặp gỡ trao đổi ý kiến, đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thúc đẩy du lịch phát triển bền vững với việc tuyên truyền bảo vệ phát huy giá trị di sản cũng như những giá trị trị lịch sử văn hóa thiên nhiên. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tăng cường hiểu biết về tình hình trong và ngoài nước nhất là du lịch. Do đó, trong thời điểm hiện nay, việc tuyên truyền thúc đẩy du lịch đặt ra yêu cầu cho báo chí hai nước phải tăng cường phát triển rộng rãi, nhanh chóng, kịp thời với sự hợp tác trao đổi thông tin lẫn nhau.

Thời gian qua, báo chí hai nước Lào và Việt Nam đã hợp tác trao đổi giúp đỡ lẫn nhau về thiết bị máy móc công nghệ và phát triển nhân lực; tăng cường hợp tác trao đổi giúp đỡ lẫn nhau trong việc truyền thông cũng như trên tinh thần các thỏa thuận hợp tác được ký kết hàng năm giữa hai bộ, ngành, các cơ quan báo chí nói riêng. Hội thảo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy du lịch hai nước phát triển nhanh, mạnh, thu hút khách du lịch các nước sang thăm những điểm du lịch của nhau, thu hút du khách trong khu vực và trên thế giới sang thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng và khám phá tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc hai nước.

Du lịch đã trở thành ngành công nghiệp giúp kinh tế tăng trưởng bền vững, trong đó quan trọng là tạo công ăn việc làm, tăng doanh thu và thúc đẩy xuất khẩu. Lào và Việt Nam có cơ hội lớn và có thế mạnh về du lịch so với nhiều nước trên thế giới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với một số thách thức mà báo chí cần phải nhận thức rõ, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết thu hút du khách, cùng nhau giải quyết trả lời những thắc mắc của du khách trong các vấn đề quan tâm. Đồng thời, phản bác lại những luận điệu sai trái của một số báo chí nước ngoài hoặc những phần tử xấu muốn phá hoại hình ảnh du lịch của Lào và Việt Nam.

Cũng tại Hội thảo, các diễn giả đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về ba chuyên đề, đó là: Vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền bảo vệ di sản và phát triển du lịch bền vững, tăng cường giao lưu văn hoá; khai thác lợi thế của các loại hình báo chí để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhằm góp phần phát triển du lịch; kinh nghiệm quản lý và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền nhằm hỗ trợ phát triển du lịch.

Đặng Hiếu