Lai Châu: Biểu dương, khen thưởng 57 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Thứ sáu, 17/05/2024 20:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 57 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 140 điểm cầu, 4.260 đại biểu. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu kết luận Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị là chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục đặc sắc về Bác Hồ kính yêu.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều sáng tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo và nêu gương Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo và nêu gương Bác, là hạt nhân để tiếp tục nhân rộng, lan tỏa trong xã hội. Những kết quả đó đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn 2023 – 2024, tỉnh Lai Châu đạt một số kết quả nổi bật trong học tập và làm theo Bác như: Tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa với 4.585 hội nghị/258.833 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95,2%, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên đạt 97,5%. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lồng ghép việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hóa nội dung của Kết luận số 01-KL/TW vào các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 Hội nghị biểu dương được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 140 điểm cầu, 4.260 đại biểu.

Tỉnh đã thực hiện hiệu quả 1.095 nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, 719 mô hình tiêu biểu; tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; tháo gỡ những bức xúc, điểm nghẽn; tuyên truyền, vận động, bồi đắp ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Nhiều nơi người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chủ động phát huy nội lực của gia đình, bản, xã, địa phương để phát triển sản xuất, làm giàu; qua các phong trào xuất hiện một số điển hình tiêu biểu về sự nỗ lực vượt khó vươn lên...

Tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị đã tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần được tháo gỡ, chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: Một số giải pháp tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nhiệm vụ, giải pháp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học; nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

 Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã đạt thành tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác; đồng thời khẳng định, việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa vào nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân và dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người; trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Những kết quả trên đã thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong học tập và làm theo Bác là: thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Lương yêu cầu các cấp, ngành khắc phục khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác, nhất là người đứng đầu; thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm; kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

 Đồng chí Lê Văn Lương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Văn Lương khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, trở thành nhu cầu văn hoá của mỗi người, cơ quan, đơn vị, từ gia đình tới nhà trường và toàn xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; 11 tập thể, 35 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. 

 

PV.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực