leftcenterrightdel
 
 

(ĐCSVN) - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), đến nay nhiều mặt, lĩnh vực công tác của Đảng bộ TP Đà Nẵng tiếp tục giữ được sự ổn định và có những chuyển biến tích cực.

Bài 1: Kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng

Đây là một trong những đánh giá được Thành uỷ Đà Nẵng cho biết tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra hôm 16/8 vừa qua.

Theo đánh giá này, ngay ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, Đà Nẵng và cả nước đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là sự ảnh hưởng, kéo dài đến 2/3 thời gian nửa đầu nhiệm kỳ bởi đại dịch COVID-19, song với sự linh hoạt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cũng như của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã mang lại nhiều hiệu quả to lớn trên các lĩnh vực, các mặt công tác, nhờ đó kinh tế - xã hội của TP từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

 

leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ vừa qua, nhiều ý kiến thảo luận đã phân tích, đánh giá và khẳng dịnh kinh tế - xã hội TP hiện đã phục hồi, phát triến.

Khẳng định sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của Đảng bộ TP trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Thành uỷ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, vận dụng linh hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm của TP; kịp thời chỉ đạo việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa có biện pháp “chung sống” an toàn với dịch, sớm khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đặc biệt, TP đã ban hành gần 150 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch, trong đó có 03 văn bản rất quan trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát và đúng, phù hợp với hình dịch bệnh và đặc điểm của địa phương, góp phần giúp công tác phòng, chống dịch hiệu quả và từng bước ổn định tình hình, phục hồi kinh tế - xã hội là Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Thành uỷ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, vận dụng linh hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm của TP.

Trên cơ sở những chỉ đạo của Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ và UBND TP, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động từ sớm các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, Thành uỷ đã khẩn trương chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ban hành và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

TP đã triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương và địa phương về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, Kế hoạch số 2918/KH-UBND và Quyết định 3100/QĐ-UBND (trong năm 2020) là hơn 307 tỷ đồng và theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 135/KH-UBND trong năm 2021 và 2022 là hơn 445 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của TP cho người dân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, cụ thể đã hỗ trợ cho 13.526 đối tượng người có công cách mạng với số tiền hơn 19,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.988 đối tượng người lao động có giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc không có giao kết HĐLĐ với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; hỗ trợ cho 1.102 hộ/người kinh doanh sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, làm muối không phải đăng ký hộ kinh doanh với số tiền là gần 3,2 tỷ đồng và 8.152 hộ/người bán hàng rong với số tiền là hơn 21,7 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, cụ thể là đã hỗ trợ lao động làm việc trong doanh nghiệp cho 2.778 doanh nghiệp, với 46.774 lao động, tổng kinh phí là hơn 55,7 tỷ đồng và hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động cho 682 doanh nghiệp, với 5.182 lao động, tổng kinh phí là hơn 6,27 tỷ đồng; hỗ trợ cho 04 hộ kinh doanh, với 05 lao động, tổng kinh phí là 8 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Với những chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, dịch COVID-19 tại Đà Nẵng được đẩy lùi, kinh tế có sự ổn định và từng bước phục hồi, tăng trưởng. 

Đặc biệt, Thành uỷ Đà Nẵng đã chọn Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”, năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Qua đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong khôi phục kinh tế TP.

Song song đó, TP tập trung tổ chức nhiều sự kiện thu hút, xúc tiến đầu tư, du lịch quan trọng và có quy mô lớn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai dự án; tiến hành đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng quan trọng của Trung ương đã ban hành cho TP.

leftcenterrightdel
 

Khẳng định từ những nỗ lực kể trên đã mang lại nhiều kết quả qua trọng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đến nay kinh tế TP đã từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng. Năm 2021 tăng 0,18%, năm 2022 tăng 13,2% và 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,74%; bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng 6,3%/năm, trong đó dịch vụ ước tăng 8,6%/năm; Công nghiệp - Xây dựng ước tăng 1,1%/năm (Công nghiệp tăng 3,3%/năm); Nông- Lâm nghiệp - Thuỷ sản ước tăng 1,9%/năm. Đây là mốc tăng khá trong bối cảnh TP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ, xử lý triệt để. Trong khi đó, một số ngành kinh tế chủ lực cũng từng bước phục hồi và có chuyển biến khá so với thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019), nhất là Dịch vụ - Du lịch đã có nhiều khởi sắc và giữ vai trò là động lực tăng trưởng (đến năm 2023 chiếm hơn 69% GRDP; cao hơn tỷ lệ 40% của toàn quốc); Công nghiệp công nghệ cao, Công nghệ thông tin từng bước khẳng định là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đột phá cho sự phát triển của TP (riêng chỉ số phát triển công nghiệp năm 2022 tăng 6,7%, tổng doanh thu toàn ngành Thông tin truyền thông giai đoạn 2021 - 2023 tăng 6,36%/năm, kim ngạch xuất khẩu Phần mềm ước tăng 16,3%/năm); cơ cấu nội bộ ngành Nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng; công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường được triển khai đồng bộ, có trọng điểm; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn được duy trì và thực hiện tốt để hướng tới mục tiêu an sinh bền vững như Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, Thành phố 4 an”…

leftcenterright

del

Bài 2: Xây dựng Đà Nẵng xứng đáng là “đầu tàu”  tại miền Trung-Tây Nguyên 
Bài, ảnh: Đình Tăng -Trọng Đức
22/08/2023 09:21