leftcenterrightdel

 Bài 2: Xây dựng Đà Nẵng xứng đáng là “đầu tàu”  tại miền Trung-Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên. Đây là nền tảng, động lực để trong thời gian tới, Đảng bộ TP tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên lĩnh vực này.

leftcenterrightdel

Với tinh thần đổi mới, quyết liệt và sáng tạo, nửa nhiệm kỳ qua Đà Nẵng từng bước ổn định tình hình, nhất là sau đại dịch COVID-19 để lấy lại đà tăng trưởng, từng bước phát triển. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: “Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững” là một trong ba nhiệm vụ đột phá. Vì thế, để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, yêu cầu đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên có chất lượng; đồng thời chủ động gắn với các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, đến nay nhiều chuyển biến tích cực trên mặt trận này đã được ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Trong các kết quả đạt được, đáng chú ý là công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ hiện đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mọi tổ chức Đảng và người đứng đầu các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị. “Nhờ những nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn TP tiếp tục có sự phát triển tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; cơ bản đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; ổn định, kế thừa và phát triển; có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sống giản dị; có ý thức tổ chức kỷ luật; có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo, điều hành ngày càng tiến bộ”- đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng (ngày 16/8 ), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhận xét: Việc thực hiện đột phá về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nửa nhiệm kỳ qua được Đảng bộ TP thực hiện rất quyết liệt, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu.  

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, liên tục nhiều năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, các cấp uỷ, địa phương, đơn vị trên địa bàn TP luôn quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt”, vì thế đã tập trung nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Cạnh đó, Thành uỷ cũng sớm ban hành một số định hướng, chủ trương, đề án lớn về giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển TP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

“Đặc biệt, Thành uỷ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới với phương châm “Nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng”, tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, toàn Đảng bộ TP đã kết nạp được 3.744 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ lên 60.379 đảng viên. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng ngày càng được nâng lên. Hằng năm, có trên 92% tổ chức cơ sở đảng và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết: 80% trở lên); giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ”- Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho hay.

leftcenterrightdel
  Trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Đà Nẵng
đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, tại báo cáo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP đã rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch 476 lượt cán bộ, trong đó có 09 trường hợp do bị kỷ luật và đề xuất Bộ Chính trị đưa ra 02 trường hợp quy hoạch các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cùng với rà soát để đưa ra, Đảng bộ TP cũng tiến hành xem xét, bổ sung quy hoạch 271 lượt cán bộ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Thông tin thêm về công tác quy hoạch cán bộ của địa phương, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, hiện trong số 688 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đà Nẵng có 133 lượt cán bộ được quy hoạch từ bên ngoài. “Kết quả quy hoạch Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt TP nhiệm kỳ 2025-2030 đạt yêu cầu về số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ. Riêng tỷ lệ cán bộ trẻ được quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 chưa đạt mục tiêu đề ra (có 5/66 đồng chí được quy hoạch, tỷ lệ đạt 7,76%). Do đó, để đảm bảo quy hoạch, sắp tới Ban Tổ chức Thành uỷ sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện đạt tỷ lệ theo yêu cầu đề ra”.

leftcenterrightdel

Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nửa nhiệm kỳ qua cũng được Đảng bộ TP.Đà Nẵng hết sức coi trọng. Theo đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, thông qua đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, quán triệt, học tập và nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng dành nhiều quan tâm cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua công tác này đã góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nội bộ Đảng và Nhân dân về các nhiệm vụ, giải pháp, đường lối, chủ trương, chính sách phát triển TP trong nửa nhiệm kỳ vừa qua cũng như những chủ trương, định hướng phát triển trong thời gian sắp tới.

Trên lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, theo chia sẻ của đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP đã được Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và các cấp uỷ trên địa bàn hết sức quan tâm. “Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm, xem xét (đề nghị) thi hành kỷ luật đối với 06 tổ chức đảng và 44 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Thành uỷ cũng chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị liên quan đến các gói thầu do các công ty thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Trong khi đó, cấp ủy các cấp trên địa bàn TP đã tiến hành kiểm tra 1.622 tổ chức đảng và 14.644 đảng viên (tăng 10,72% tổ chức đảng và 194,11% đảng viên so với cùng kỳ), có 1.327 đảng viên là cấp ủy viên; giám sát 1.014 tổ chức đảng (tăng 105,68% so với cùng kỳ) và 2.806 đảng viên (tăng 78,27% so với cùng kỳ), có 916 cấp ủy viên các cấp; thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng (tăng 150% so với cùng kỳ), 483 đảng viên (tăng 56,82% so với cùng kỳ), có 69 cấp ủy viên”- đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng chia sẻ.

leftcenterrightdel

Sức sống mới của Đà Nẵng ngày càng được khẳng định. 

Có thể khẳng định, từ những kết quả cơ bản kể trên, cùng với những nỗ lực và nhiều quan tâm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và thông qua việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng như việc tăng cường các nhiệm vụ về công tác dân vận, Đảng bộ TP.Đà Nẵng trong nửa nhiệm kỳ qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Đây là nền tảng, động lực để thời gian tới Đảng bộ TP tiếp tục phát huy, tổ chức triển khai hiệu quả hơn các nhiệm vụ có liên quan, giúp Đảng bộ TP trở thành một trong những Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa Đà Nẵng không ngừng phát triển, xứng đáng là “đầu tàu” tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên và cả nước./.

Bài 1: Kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng  

Bài, ảnh: Đình Tăng- Trọng Đức
29/08/2023 18:11