Sau đây là một số hình ảnh ruộng bậc thang trong mùa lúa chín ở các xã Bản Phùng, Nậm Ty và Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

Theo Báo Hà Giang