Châu Thành: Bổ sung kinh phí nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ ba, 14/12/2021 15:27
(ĐCSVN) - UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) vừa ra Quyết định số 4960/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí chi ngân sách nhà nước năm 2021.
leftcenterrightdel
Huyện Châu Thành bổ sung kinh phí nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội  (Ảnh: A.T)

Cụ thể, UBND huyện Châu Thành chi ngân sách bổ sung 500.000.000  đồng  ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.

Nguồn vốn nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chương trình tín dụng phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Trước đó, Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản số 99-CV/HU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội; UBND huyện ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/4/2021 về việc Triển khai thực hiện Công văn số 99-CV/HU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Với mục tiêu hỗ trợ nhân dân sử dụng nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã phân bổ nguồn vốn về 9/10 xã, thị trấn để thực hiện giải ngân cho 35 hộ gia đình xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, qua đó đã góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu về nước sạch và vệ sinh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Tính đến nay Ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường tổng số 4.200.000.000 đồng, đã có 265 hộ dân được vay vốn, với 575 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới.

Từ nguồn vốn đó đã góp phần cải thiện đáng kể điều kiện vệ sinh tại địa phương và mục tiêu quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn./.

Anh Tuấn
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực