Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo
Tín dụng chính sách giúp dân vùng chè Thái Nguyên giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách giúp dân vùng chè Thái Nguyên giảm nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Để phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai phù nhiêu, tài nguyên phong phú, đưa kinh tế đa phương phát triển nhanh bền vững, cùng việc đảm bảo an sinh xã hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách chung cũng như xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó chú trọng công tác tập trung các nguồn lực, khai thông dòng chảy vốn tín dụng chính sách đầu tư kịp thời giúp người nghèo và các gia đình đồng bào DTTS khó khăn phát triển sản xuất cải thiện đời sống.
Tín dụng chính sách - kênh giúp thoát nghèo hữu hiệu và thiết thực nhất
Tín dụng chính sách - kênh giúp thoát nghèo hữu hiệu và thiết thực nhất
(ĐCSVN) - Hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, nhiều kết quả tích cực và đáng...
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
(ĐCSVN) - Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng...
Bạc Liêu Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
(ĐCSVN) – Nguồn vốn chính sách tăng trưởng và bảo toàn đã góp phần giảm hơn 28 nghìn hộ nghèo trong 5 năm qua, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu...